Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele.

Kontakt: mudrc@mysticshop.cz

 

M15_banner.png

 

Jméno

Cena

Typ

S/O

Herní text

Flavor text

 

Ajani Steadfast

3White

Sférochodec — Ajani

4

+1: Do konce kola až jedna cílová bytost získává do konce kola +1/+1, first strike, vigilance a lifelink.

 

−2: Polož +1/+1 žeton na každou bytost pod tvou kontrolou a jeden žeton loajality na každého dalšího sférochodce pod tvou kontrolou.

 

−7: Získáváš emblém s „Pokud by měl zdroj udělit zranění tobě nebo sférochodci pod tvou kontrolou, udělení veškerého zranění kromě 1 je zabráněno.“

 

 

Ajani's Pridemate

1White

Bytost — Cat Soldier

2/2

Kdykoli si přidáváš životy, můžeš na Ajani's Pridemate položit +1/+1 žeton. 

"Když se daří jednomu, daří se celé smečce.”

—Jazal Zlatohřívý

 

Avacyn, Guardian Angel

2WhiteWhiteWhite

Legendární bytost — Angel

5/4

Flying, vigilance

1White: Udělení veškerého zranění, které by bylo toto kolo uděleno jiné cílové bytosti zdroji barvy dle tvého výběru, je zabráněno.

5WhiteWhite: Udělení veškerého zranění, které by bylo toto kolo uděleno cílovému hráči zdroji barvy dle tvého výběru, je zabráněno.

 

Battle Mastery

2White

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost
Očarovaná bytost má double strike.

“Bum! Bum! Bum! Boty velké jako dobytčí vozy, pak sekera jako padající slunce. Elfové se rozprchli. Stromy se rozprchly. I hory se sebraly a utíkaly do hor!”— Povídky z clachanů

 

Boonweaver Giant

6White

Bytost — Giant Monk

4/4

Když Boonweaver Giant vstupuje na bojiště, můžeš si v hřibitově, ruce nebo knihovně najit kartu Aury a dát ji na bojiště připojenou na Boonweaver Giant. Pakliže takto prohledáš knihovnu, zamíchej si ji.

 

Congregate

3White

Instant

 

Cílový hráč získává 2 životy za každou bytosi na bojišti.

"Ve shromáždění je skryta síla pro ty, jenž klopýtají, energie pro ty, jenž strádají, láska pro všechny, jenž zpívají. "—Zpěv Všehomíra, žalm  642

 

Constricting Sliver

5White

Bytost — Sliver

3/3

Bytosti s typem Sliver pod tvou kontrolou mají „Když tato bytost vstupuje na bojiště, můžeš ze hry vypovědět cílovou bytost pod kontrolou protihráče, dokud tato bytost neopustí bojiště."


Sliveři si občas pohrávají s nepřáteli, které zajmou, ale ne z krutosti – pouze aby se poučili plně o jejich fyzických schopnostech.

 

Dauntless River Marshal

1White

Bytost — Human Soldier

2/1

Dauntless River Marshal má +1/+1, pokud kontroluješ permanent s typem Island.

3Blue: Tapni cílovou bytost.

„Olihně i zloději se kroutí stejně, když je chytíte."

 

Devouring Light

1WhiteWhite

Instant

 

Convoke (Tvé bytosti ti mohou pomoci se sesláním tohoto kouzla. Každá bytost, kterou při sesílání tohoto kouzla tapneš, snižuje jeho sesílací cenu o 1 nebo jednu manu barvy oné bytosti.)

Vypověz ze hry cílovou útočící nebo blokující bytost.

"I tvůj stín je příluš hnusný, než abych jej nechal existovat. "

 

Divine Favor

1White

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Když Divine Favor vstupuje na bojiště, získáváš 3 životy.

Očarovaná bytost má +1/+3.

Se zbrojí ze světla může být i prostý panoš vést své lidi do boje.

 

Ephemeral Shields

1White

Instant

 

Convoke (Tvé bytosti ti mohou pomoci se sesláním tohoto kouzla. Každá bytost, kterou při sesílání tohoto kouzla tapneš, snižuje jeho sesílací cenu o 1 nebo jednu manu barvy oné bytosti.)

Cílová bytost získává do konce kola nezničitelnost (Efekty, které říkají „znič“ tento permanent nezničí. Nezničitelnou bytost nelze zničit prostřednictvím smrtelného zranění.)

 

First Response

3White

Enchantment

 

Na začátku každé udržovací fáze, pokud jsi v předchozím kole ztratil život, polož si na bojiště 1/1 bílou bytost-token s typem Soldier.

"Na útok nebo katastrofu není nikdy vhodná doba. proto jsme tady."

—Oren, kapitán milicí

 

Geist of the Moors

1WhiteWhite

Bytost — Spirit

3/1

Flying

„Bitva je vyhrána, musím však vytrvat./
K Svatému spánku můj nenastal čas./
Zlý duch jak vrána chce nevinné rozklovat./
Před vlastním osudem zachráním vás.
—"Přísaha dobrého ducha"

 

Heliod's Pilgrim

2White

Bytost — Human Cleric

1/2

Když Heliod's Pilgrim vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít kartu s typem Aura, ukázat ji, dát si ji do ruky a pak si zamíchat knihovnu.

Heliodova požehnání jsou na první pohled všem patrná.

 

Hushwing Gryff

2White

Bytost — Hippogriff

2/1

Flash (Tuto kartu lze hrát kdykoli, kdy je možno hrát instant)

Flying

Bytosti přicházející na bojiště nezpůsobují spouštění schopností.

Všeobjímající pocit klidu doprovází gryffy kroužící nad střechami Gavonie.

 

Kinsbaile Skirmisher

1White

Bytost — Kithkin Soldier

2/2

Když Kinsbaile Skirmisher přichází do hry, cílová bytost získává do konce kola +1/+1.

“Pokud se nějaký boggart opováží jen dýchnout někde poblíž mých bratrů a sester, budu o tom vědět. A nebude se mi to líbit. ”

 

Marked by Honor

3White

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost má +2/+2 a vigilance. (Tato bytost se netapuje do útoku.)

Držte svůj post kvůli povinnosti. Držte své místo kvůli cti.

 

Mass Calcify

5WhiteWhite

Sorcery

 

Znič všechny bytosti, které nejsou bílé.

Mrtví slouží za své vlastní náhrobky.

 

Meditation Puzzle

3WhiteWhite

Instant

 

Convoke (Tvé bytosti ti mohou pomoci se sesláním tohoto kouzla. Každá bytost, kterou při sesílání tohoto kouzla tapneš, snižuje jeho sesílací cenu o 1 nebo jednu manu barvy oné bytosti.)

Získáváš 8 životů.

Nalezni své nitro, a nalezneš svou cestu.

 

Midnight Guard

2White

Bytost — Human Soldier

2/3

Když vstoupí na bojiště jiná bytost, odtapni Midnight Guard."Když jsi na hlídce, žádný zvuk není neškodný a žádný stín nelze ignorovat."
-Olgard ze Skiltu

 

Oppressive Rays

White

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost nemůže útočit ani blokovat, pokud hráč ji kontrolující nezaplatí 3.

Aktivované schopnosti očarované bytosti stojí k aktivaci o 3 více.

.

 

Oreskos Swiftclaw

1White

Bytost — Cat Warrior

3/1

Když bitva na mostě Faragakském dokonána byla,
Hrdinka, mocného kopí, měsíců mnohých v Oresku
pobývala, by leoniny zdejší poznala; Vidouc,
že urazit je velmi snadné jest - však ne pro prchlivost
jich, leč pro dychtivost v boj vstoupit při zmínce jen nejmenší.
-Theriáda

 

Paragon of New Dawns

3White

Bytost — Human Soldier

2/2

Ostatní bílé bytosti, jež kontroluješ, mají +1/+1.

 

WhiteTap: Jiná bílá bytost, již kontroluješ, získává do konce kola vigilance. (Tato bytost se netapuje do útoku.)

 

Pillar of Light

2White

Instant

 

Vypověz ze hry cílovou bytost s odolností 4 nebo vyšší.


"Klenby naší víry spočívají na takových pilířích. "

—Darugand, kněz zapuzovač

 

Preeminent Captain

2White

Bytost — Kithkin Soldier

2/2

First strike (Uděluje bojové zranění před bytostmi bez first strike.)

Kdykoli Preeminent Captain útočí, můžeš do hry položit ze své ruky kartu bytosti s typem Soldier, tapnutou a útočící.

 

Raise the Alarm

1White

Instant

 

Polož si na bojiště dvě 1/1 bílé bytosti-tokeny s typem Soldier.

Jako mrkání či dýchání, reakce na poplach je nevědomým reflexem..

 

Razorfoot Griffin

3White

Bytost — Griffin

2/2

Flying (Může být blokována pouze bytostmi s flying nebo reach.)

First strike (Uděluje bojové zranění před bytostmi bez first strike.)

Tak jako meteor udeří seshora bez varování.

Na rozdíl od meteoru vás pak odnese a sežere.

 

Resolute Archangel

5WhiteWhite

Bytost — Angel

4/4

Flying

Když Resolute Archangel vstupuje na bojiště, je-li tvůj počet životů nižší než na začátku hry, tvůj počet životů se stává počtem, se kterým jsi hru začínal/a.

Uřízni ji, pohřbi ve sněhu, spal ji na uhel. Růže stejně vykvete znovu.

 

Return to the Ranks

Variable ColorlessWhiteWhite

Sorcery

 

Convoke (Tvé bytosti ti mohou pomoci se sesláním tohoto kouzla. Každá bytost, kterou při sesílání tohoto kouzla tapneš, snižuje jeho sesílací cenu o 1 nebo jednu manu barvy oné bytosti.)

Vrať X cílových karet bytostí s převedenou manovou cenou 2 a méně ze svého hřbitova na bojiště.

 

 

Sanctified Charge

4White

Instant

 

Bytosti, jež kontroluješ, získávají do konce kola +2/+1. Bílé bytosti, jež kontroluješ, získávají také do konce kola first strike. (Udělují bojové zranění před bytostmi bez first strike.)

Aby se ti dostalo požehnání, stačí jen pozvednout kopí.

 

Selfless Cathar

White

Bytost — Human Cleric

1/1

1 ManaWhite Mana, obětuj Selfless Cathar: bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+1.

"Pokud se neobětuji, určitě nás přemohou a zabijí. Pro mne to vyjde nastejno."

 

Seraph of the Masses

5WhiteWhite

Bytost — Angel

*/*

Convoke (Tvé bytosti ti mohou pomoci se sesláním tohoto kouzla. Každá bytost, kterou při sesílání tohoto kouzla tapneš, snižuje jeho sesílací cenu o 1 nebo jednu manu barvy oné bytosti.)

Flying

Síla a odolnost Seraph of the Masses jsou rovny počtu bytostí pod tvou kontrolou.

 

Solemn Offering

2White

Sorcery

 

Znič cílový artefakt nebo očarování. Získáváš 4 životy.

„Za váš dar budete odměnění. "

"Odměna bude čistě duchovní. "

—Chrámové značky

 

Soul of Theros

4WhiteWhite

Bytost — Avatar

6/6

Vigilance

4WhiteWhite: Bytosti, jež kontroluješ, získávají do konce kola +2/+2, first strike a lifelink.

4WhiteWhite, Vypověz Soul of Theros ze svého hřbitova: Bytosti, jež kontroluješ, získávají do konce kola +2/+2, first strike a lifelink.

 

Soulmender

White

Bytost — Human Cleric

1/1

Tap: Získáváš 1 život.

"Uzdravování je spíše umění, než magie. Ale trochu magie tam pořád je. 

 

Spectra Ward

3WhiteWhite

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost má +2/+2 a imuninu vůči všem barvám. Tento efekt neodstraní z bytosti Aury. (Nemůže být blokována, zraněna či cílena čímkoli bílým, modrým, černým, červeným či zeleným)

 

Spirit Bonds

1White

Enchantment

 

Kdykoli  bytost, která není token, vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, můžeš zaplatit White. Pakliže tak učiníš, polož si na bojiště 1/1 bílou bytost-token s typem Spirit a s flying.

 1White, Obětuj permanent s typem Spirit: Cílová bytost, která nemá typ Spirit, získává do konce kola nezničitelnost. (Efekty, které říkají „znič“ tento permanent nezničí. Nezničitelnou bytost nelze zničit prostřednictvím smrtelného zranění.)

 

Sungrace Pegasus

1White

Bytost — Pegasus

1/2

Flying (Mohou ji blokovat jen bytosti s flying nebo reach)

Lifelink (Zranění, která tato bytost udělí,ti okamžitě přidá odpovídající počet životů.)


Svatá pírka pegasů mají prý sílu uzdravovat.

 

Tireless Missionaries

4White

Bytost — Human Cleric

2/3

Když Tireless Missionaries vstupuje na bojiště, získáváš 3 životy.

Pokud uspějí ve svém svatém poslání, jejich řád zmizí ve vítaném zapomnění, neboť nebude již více duší, které by mohli spasit.

 

Triplicate Spirits

4WhiteWhite

Sorcery

 

Convoke (Tvé bytosti ti mohou pomoci se sesláním tohoto kouzla. Každá bytost, kterou při sesílání tohoto kouzla tapneš, snižuje jeho sesílací cenu o 1 nebo jednu manu barvy oné bytosti.)

Polož si na bojiště tři 1/1 bílé bytosti-tokeny s typem Spirit a s flying (Mohou je blokovat jen bytosti s flying nebo reach)

 

Wall of Essence

1White

Bytost — Wall

0/4

Defender (Tato bytost nemůže útočit)

 

Kdykoli je Wall of Essence uděleno bojové zranění, získáváš odpovídající počet životů.


"Pokud nemůžete změnit soupeřovu sílu ve slabost, učiňte ji silou svou. "

—Gresha, mudrc válečník

 

Warden of the Beyond

2White

Bytost — Human Wizard

2/2

Vigilance (Tato bytost se netapuje do útoku.)

Warden of the Beyond má +2/+2, pokud jakýkoli protihráč vlastní kartu vypovězenou ze hry.

Čerpá sílu z ohromného zdroje, kterému pramálo smrtelníků rozumí.

 

Aeronaut Tinkerer

2Blue

Bytost — Human Artificer

2/3

Aeronaut Tinkerer má flying, pokud kontroluješ artefakt. (Mohou ji blokovat jen bytosti s flying nebo reach)


"Všichni kutilové mají hlavu v oblacích. Nehodlám se spokojit jenom s tím. "

 

Ætherspouts

3BlueBlue

Instant

 

Každou útočící bytost dá její vlastník na vršek nebo spodek své knihovny.

"Nebojte, je tam dost pro všechny"

—Vickon, bojový mág Jedenáctého praporu

 

Amphin Pathmage

3Blue

Bytost — Salamander Wizard

3/2

2Blue: Cílová bytost nemůže být toto kolo blokována.

"Jsou tací, kteří nevěří v existenci amfinů. To se zdá být nějakým způsobem jejich vlastním dílem. "

—Gor Muldrak, Kryptohistorie

 

 

Chasm Skulker

2Blue

Bytost — Squid Horror

1/1

Kdykoli lízneš kartu, polož na Chasm Skulker +1/+1 žeton.

Když Chasm Skulker zemře, polož si na bojiště X 1/1 modrých bytostí-tokenů s typem Squid a s islandwalk, kde X je počet +1/+1 žetonů na Chasm Skulker. (Nemohou být blokovány, pokud bránící se hráč kontroluje Island.)

 

Chief Engineer

1Blue

Bytost — Vedalken Artificer

1/3

Kouzla artefaktů pod tvou kontrolou mají convoke. (Tvé bytosti ti mohou pomoci sesílat taková kouzla. Každá bytost, kterou tapneš při sesílání artefaktového kouzla zlevňuje jeho seslání o 1 nebo jednu manu barvy oné bytosti.)

Oko pro detail, mysl na čísla, a duše hodinového strojku.

 

Chronostutter

5Blue

Instant

 

Polož cílovou bytost do knihovny vlastníka jako druhou kartu od vršku.

Načasování je vším.

 

Coral Barrier

2Blue

Bytost — Wall

1/3

Defender (Tato bytost nemůže útočit.)

Když Coral Barrier vstupuje na bojiště, polož si na bojiště  1/1 modrou bytost-token s typem Squid a s islandwalk (Nemůže být blokována, pokud bránící se hráč kontroluje Island.)

 

Diffusion Sliver

1Blue

Bytost — Sliver

1/1

Kdykoli se bytost s typem Sliver pod tvou kontrolou stane cílem kouzla či schopnosti pod kontrolou protihráče, zruš ono kouzlo či schopnost, pokud onen hráč nezaplatí 2.

„Úl se zatřpytil a zdi začaly připomínat živoucí zrcadlo. "

—Hastric, Thunský zvěd

 

Dissipate

1BlueBlue

Instant

 

Zruš cílové kouzlo. Pokud bylo takto zrušeno, namísto odložení do hřbitova jej vypověz ze hry."Ta stvůra nikdy nepatřila do našeho světa. Jen jsem ji osvobodil."
-Dierk, duchomág

 

Divination

2Blue

Sorcery

 

Lízni dvě karty.

"Klíč k této hádance je skryt v tobě samém,"

-Doriel, mentor z Mistrálového ostrova.

 

Encrust

1BlueBlue

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost nebo artefakt

Očarovaná bytost se v průběhu odtapovací fáze hráče ji kontrolujícího neodtapne, a její aktivované schopnosti nemohou být aktivovány.


"Moře žehná droboučkým schopností skolit mocné."

—Talrand, nebeský povolávač

 

 

Ensoul Artifact

1Blue

Očarování — Aura

 

Očaruj artefakt

Očarovaný artefakt je ke svým dalším typům bytostí se základní silou a odolností 5/5,

Příliš často přijde nějaký samozvaný génius s „práci šetřícím zařízením“, které nakonec způsobí o mnoho více práce.

 

Frost Lynx

2Blue

Bytost — Elemental Cat

2/2

Když Frost Lynx vstupuje na bojiště, tapni cílovou bytost pod kontrolou protihráče. Ona bytost se v dalším odkapovacím kroku hráče, jenž ji kontroluje, neodtapne

Ochotně útočí na mnohem větší kořist, neboť ví, že k odvetě nedojde.

Fugitive Wizard

Blue

Bytost — Human Wizard

1/1

„Zákony mají své místo – jako poznámka pod čarou v mé knize kouzel."

—Siyani, uprchlá kouzelnice

 

Glacial Crasher

4BlueBlue

Bytost — Elemental

5/5

Trample (Pokud by bytost s trample udělila obráncům více zranění, než stačí k jejich zničení, můžeš ji nechat udělit onen přebytek do bránícího hráče nebo sférochodce.)

Glacial Crasher nemůže útočit, pokud není na bojišti permanent s typem Mountain.

 

Hydrosurge

Blue

Instant

 

Cílová bytost získává do konce kola -5/-0.


"Máš žízeň?"

—Drunvalus, hydromant

 

Illusory Angel

2Blue

Bytost — Angel Illusion

4/4

Flying

Sešli Illusory Angel pouze pokud jsi toto kolo seslal/a jiné kouzlo.

"Jako omráčený jsem se vzbudil a koukal na bojiště, a mohl bych přísahat, že jsem viděl, jak mé sny pustoší nepřátele. "

—Dopis od vojáka

 

 

Into the Void

3Blue

Sorcery

 

Vrať až dvě cílové bytosti do rukou vlastníků

„Kathaři mají meče, inkvizitoři sekery. Já mám raději „diplomatický“ přístup.“ – Terhold, drunauský arcimág

 

Invisibility

BlueBlue

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost může být blokována pouze bytostmi s typem Wall.

Verick zadržel dech. Zvuk dechu by jeho pozici neprozradil, ale pak by cítil ty gobliny.

 

Jace, the Living Guildpact

2BlueBlue

Sférochodec — Jace

5

+1: Podívej se na vrchní dvě karty své knihovny. Jednu z nich odlož do hřbitova.

 

−3: Vrať jiný cílový permanent, který není země, do ruky vlastníka.

 

 −8: Každý hráč zamíchá svůj hřbitov a ruku do knihovny. Lízni sedm karet.

 

 

Jace's Ingenuity

3BlueBlue

Instant

 

Lízni tři karty


"Hrubá síla může někdy vylomit zavřené dveře, ale vědomosti jsou univerzálním paklíčem."

 

Jalira, Master Polymorphist

3Blue

Legendární bytost — Human Wizard

2/2

2BlueTap, Obětuj jinou bytost: Otáčej karty z vršku své knihovny, dokud neotočíš kartu bytosti, která není legendární. Polož onu kartu nab bojiště a zbytek na spodek knihovny v náhodném pořadí.

"Můžeš se stát čímkoliv, když se na to soustředím."

 

Jorubai Murk Lurker

2Blue

Bytost — Leech

1/3

Jorubai Murk Lurker má +1/+1, pokud kontroluješ permanent s typem Swamp.

1Black: Cílová bytost získává do konce kola lifelink (Zranění, které udělí, ti přidá odpovídající počet životů.)

 

Kapsho Kitefins

4BlueBlue

Bytost — Fish

3/3


Flying

Kdykoli Kapsho Kitefins nebo jiná bytost vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu, tapni cílovou bytost pod kontrolou protihráče.

"Je doopravdy znepokojivé vidět nad lodí jejich stíny. "

—Kapitán Triff

 

Master of Predicaments

3BlueBlue

Bytost — Sphinx

4/4

Flying

Kdykoli Master of Predicaments udělí bojové zranění hráči, zvol si kartu v ruce. Onen hráč pak hádá, zda je její převedená manová cena větší než 4. Pokud onen hráč hádá špatně, můžeš onu kartu seslat bez placení její manové ceny.

 

Mercurial Pretender

4Blue

Bytost — Shapeshifter

0/0

Můžeš nechat Mercurial Pretender vstoupit na bojiště jako kopii libovolné bytosti pod tvou kontrolou, kromě toho získává navíc "2BlueBlue: Vrať tuto bytost do ruky vlastníka. "

Král se vydal na cestu, aby našel sám sebe. Představte si jeho hrůzu, když se mu to podařilo.

 

Military Intelligence

1Blue

Enchantment

 

Kdykoli útočíš se dvěma nebo více bytostmi, lízni kartu.

Znát bojiště znamená očekávat nepřítele. Znát nepřítele znamená očekávat vítězství.

 

Mind Sculpt

1Blue

Sorcery

 

Cílový protihráč odloží vrchních sedm karet své knihovny do hřbitova.

"Tvá mysl byla pozoruhodnou směsí geniality a šílenství. Já jsem ji jen zbavil té geniality."
-Jace Beleren

 

Negate

1Blue

Instant

 

Zruš cílové kouzlo, které není kouzlem bytosti.

Mistři kouzelných umění si vychutnávají delikátní ironii. Jejich studium tajemných a a komplexních rituálů vedou k jednoduchému výsledku: schopnosti říci prosté ano či ne.

 

Nimbus of the Isles

4Blue

Bytost — Elemental

3/3

Flying (Mohou ji blokovat pouze bytosti s flying nebo reach.)

Lid Sevických ostrovů má jedinečné porozumění pro frázi „zlověstné mraky."

 

Paragon of Gathering Mists

3Blue

Bytost — Human Wizard

2/2

Ostatní modré bytosti, jež kontroluješ, mají +1/+1.

BlueTap: Jiná cílová modrá bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola flying.

 

 

Peel from Reality

1Blue

Instant

 

Vrať cílovou bytost, již kontroluješ, a cílovou bytost, již nekontroluješ, do rukou vlastníků.

„Bezduchý démone, jsi svázán se mnou. Teď nás oba čeká zapomnění.“

 

Polymorphist's Jest

1BlueBlue

Instant

 

Do konce kola ztrácí každá bytost pod kontrolou cílového hráče všechny schopnosti a stává se modrou bytostí s typem Frog a se základní silou a odolností 1/1.

"Otravovaly mne ty mouchy."

—Jalira, mistrovská polymorfistka

 

Quickling

1Blue

Bytost — Faerie Rogue

2/2

Flash (Tuto kartu lze hrát kdykoli, kdy je možno hrát instant)

Flying

Když Quickling vstupuje na bojiště, obětuj ji, pokud nevrátíš jinou bytost pod tvou kontrolou do ruky vlastníka.

 

Research Assistant

1Blue

Bytost — Human Wizard

1/3

3BlueTap: Lízni kartu, pak kartu zahoď.

Je mnoho slov a frází, které přinutí i zkušeného čaroděje rozklepat se strachem. Nejpřednější z nich je „ups.“

 

Soul of Ravnica

4BlueBlue

Bytost — Avatar

6/6

5BlueBlue: Lízni kartu za každou barvu mezi permanenty pod tvou kontrolou.

5BlueBlue, Vypověz Soul of Ravnica ze svého hřbitova: Lízni kartu za každou barvu mezi permanenty pod tvou kontrolou.

 

Statute of Denial

2BlueBlue

Instant

 

Zruš cílové kouzlo. Pokud kontroluješ modrou bytost, lízni kartu a pak kartu zahoď.


"Pyrotechnické aktivity jakéhokoli druhu jsou striktně zakázány. To, že je dnes svátek, je irelevantní."

 

Stormtide Leviathan

5BlueBlueBlue

Bytost — Leviathan

8/8

Islandwalk (Tato bytost je neblokovatelná, má-li bránící se hráč pod kontrolou Island.)

Všechny země mají typ Island navíc ke svým dalším typům.

Bytosti bez schopnosti flying nebo islandwalk nemůžou útočit.

 

Turn to Frog

1Blue

Instant

 

Cílová bytost ztrácí všechny schopnosti a do konce kola se stává modrou bytostí s typem Frog a se základní silou a odolností 1/1.


"Brekeke."

 

Void Snare

Blue

Sorcery

 

Vrať cílový permanent, jenž není země, do ruky vlastníka.


"Vyzkoušel jsem tolik způsobů, jak se zbavit otravných věcí, že je těžké se rozhodnout, který mám nejraději. "

—Ashurel, prázdnomág

 

Wall of Frost

1BlueBlue

Bytost — Wall

0/7

Defender (Tato bytost nemůže útočit.)

Kdykoli Wall of Frost blokuje bytost, ona bytost se v dalším odkapovacím kroku hráče, jenž ji kontroluje, neodtapne.

"Viděla jsem spoustu bojechtivých pošetilců na ní dlouho koukat, aby se pak ptočili a odešli pryč. "—Sarlena, paladinka ze Severní výspy

 

Welkin Tern

1Blue

Bytost — Bird

2/1

Flying (Mohou ji blokovat pouze bytosti s flying nebo reach.)

Welkin Tern může blokovat jen bytosti s flying

Námořníci si zvykli je považovat za špatné znamení, protože přinášejí falešný příslib blízké země.

 

Accursed Spirit

3Black

Bytost — Spirit

3/2

Intimidate (Tato bytost může být  blokována pouze bytostmi sdílejícími s ní barvu a/nebo artefaktovými bytostmi)

Mnoho slyšelo škrábání jeho brnění po zemi a jeho čvachtavý hlas. Ale pouze jeho oběti kdy zahlédly je

 

Black Cat

1Black

Bytost — Zombie Cat

1/1

Když Black Cat zemře, cílový protihráč zahodí náhodně kartu.

Svůj poslední život stráví strašením ve tvých snech.

 

Blood Host

3BlackBlack

Bytost — Vampire

3/3

1Black, Obětuj jinou bytost: Polož na Blood Host +1/+1 žeton a získáváš 2 životy.


Bylo by proti slušnému vychování odmítnout jeho pozvání. Bylo by proti zdravému rozumu jej přijmout.

 

Carrion Crow

2Black

Bytost — Zombie Bird

2/2

Flying (Mohou ji blokovat pouze bytosti s flying nebo reach.)

 

Carrion Crow vstupuje na bojiště tapnutá.

Když se mršiny krmí mršinami, nadcházejí temné dny.

 

Caustic Tar

4BlackBlack

Očarování — Aura

 

Očaruj zemi

Očarovaná země má "Tap: Cílový hráč ztratí 3 životy."

Požár pralesa může omladit zemi, ale asfalt zanechá zemi navždy zničenou.

 

Child of Night

1Black

Bytost — Vampire

2/1

Lifelink (Zranění udělené touto bytostí ti okamžitě přidá odpovídající počet životů.)

Hříchy na denním světle přiliš odporné jsou v noci o mnoho přijatelnější.

 

Covenant of Blood

6Black

Sorcery

 

Convoke (Tvé bytosti ti mohou pomoci se sesláním tohoto kouzla. Každá bytost, kterou při sesílání tohoto kouzla tapneš, snižuje jeho sesílací cenu o 1 nebo jednu manu barvy oné bytosti.)

Covenant of Blood udělí 4 zranění cílové bytosti nebo hráči a ty získáváš 4 životy.

 

Crippling Blight

Black

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost má -1/-1 a nemůže blokovat.

"Stále naživu? Nevadí. Posloužíš jako výstraha těm, kdo mi odporují."

 

Cruel Sadist

Black

Bytost — Human Assassin

1/1

BlackTap, Zaplať 1 životy: Polož na Cruel Sadist +1/+1 žeton.

2BlackTap, Odstraň z Cruel Sadist X +1/+1 žetonů: Cruel Sadist udělí X zranění cílové bytosti.

Face of innocence. Hand of death.

 

Endless Obedience

4BlackBlack

Sorcery

 

Convoke (Tvé bytosti ti mohou pomoci se sesláním tohoto kouzla. Každá bytost, kterou při sesílání tohoto kouzla tapneš, snižuje jeho sesílací cenu o 1 nebo jednu manu barvy oné bytosti.)

Polož si na bojiště cílovou kartu bytosti z jakéhokoli hřbitova pod svou kontrolu.

 

Eternal Thirst

1Black

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost má liftink a „Kdykoli zemře bytost pod kontrolou protihráče, polož na tuto bytost +1/+1 žeton. "(Zranění udělené bytostí s lifelink přidá hráči ji kontrolujícímu odpovídající počet životů.)

 

 

Feast on the Fallen

2Black

Enchantment

 

Na začátku každé udržovací fáze, pokud nějaký protihráč minulé kolo ztratil život, polož na cílovou bytost pod svou kontrolou +1/+1 žeton.


"Jak naše šiky řídnou, mrtví jsou stále silnější. "

—Thalia, rytířka-kathar

 

Festergloom

2Black

Sorcery

 

Bytosti, které nejsou černé, získávají do konce kola -1/-1.

Smrt zvěda může být stejně informativní jako jeho bezpečný návrat.

 

Flesh to Dust

3BlackBlack

Instant

 

Znič cílovou bytost. Nemůže být regenerována.

"Bolest je dočasná. Život taktéž."

—Liliana Vess

 

Gravedigger

3Black

Bytost — Zombie

2/2

Když Gravedigger vstupuje na bojiště, můžeš vrátit cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova do své ruky.


Hrob není vždy jen pro pohřeb.

 

In Garruk's Wake

7BlackBlack

Sorcery

 

Znič všechny bytosti, jež nekontroluješ, a všechny sférochodce, jež nekontroluješ.

Za hranicemi bolesti, za hranicemi posedlosti a divokého zoufalství se ukrývá zvrácená moc, na kterou mohou dosáhnout jen ty nejzmučenější duše.

 

Indulgent Tormentor

3BlackBlack

Bytost — Demon

5/3

Flying

Na začátku tvé udržovací fáze lízni kartu, pokud cílový soupeř neobětuje bytost nebo nezaplatí 3 životy.

Příslib strachu je dostatečným platem za odvedené služby.

 

 

Leeching Sliver

1Black

Bytost — Sliver

1/1

Kdykoli útočí bytost s typem Sliver, již kontroluješ, bránící se hráč ztrácí 1 život.

"Sleduje jednoho, kterak pomalu požíral člena mé skupiny mne napadlo – chápou vůbec pojem krutosti? "

—Hastric, Thunský zvěd

 

 

Liliana Vess

3BlackBlack

Sférochodec — Liliana

5

+1: Cílový hráč zahodí kartu.

 

−2: Najdi si v knihovně kartu, pak si zamíchej knihovnu a polož onu kartu na její vršek.

 

−8: Polož všechny karty bytostí ze všech hřbitovů na bojiště pod svou kontrolu..

 

Mind Rot

2Black

Sorcery

 

Cílový hráč zahodí dvě karty.


"Je smutné přijít o zdroj inspirace. Tenhle se zdál obzvlášť slibný."

—Ashiok

 

Necrobite

2Black

Instant

 

Cílová bytost získává do konce kola deathtouch. Regeneruj ji. (Když by tato bytost měla být v tomto kole zničena, v prvním příštím případě se tak nestane. Namísto toho ji tapni, odstraň z ní všechny zranění a odstraň ji z boje.)

 

Necrogen Scudder

2Black

Bytost — Horror

3/3

Flying

Když Necrogen Scudder vstupuje na bojiště, ztrať 3 životy.

Navzdory rozšířené víře jej drží ve vzduchu nekrogenový plyn, nikoli řvoucí agonie tisíce zavražděných duší.

 

Necromancer's Assistant

2Black

Bytost — Zombie

3/1

Když Necromancer's Assistant vstupuje na bojiště, odlož vrchní tři karty své knihovny do svého hřbitova.

Zombie i nekromanti se shodnou: snadný přístup k mozku je výhodou.

 

Necromancer's Stockpile

1Black

Enchantment

 

1Black, Zahoď kartu bytosti: Lízni kartu. Pokud měla zahozenáý karta typ Zombie, polož si na bojiště 2/2 černou bytost-token na bojiště, tapnutou.

Experimenty se rozhodly zahájit vlastní výzkum.

 

Nightfire Giant

4Black

Bytost — Zombie Giant

4/3

Nightfire Giant má +1/+1 , pokud kontroluješ Mountain.

4Red: Nightfire Giant udělí 2 zranění cílové bytosti nebo hráči.

Noční oheň mění největší slabost nemrtvých v obávanou sílu.

 

Ob Nixilis, Unshackled

4BlackBlack

Legendární bytost — Demon

4/4

Flying, trample

Kdykoli protihráč prohledává knihovnu, obětuje bytost a ztratí 10 životů.

Když zemře jiná bytost, polož na Ob Nixilis, the Unshackled +1/+1 žeton.

 

Paragon of Open Graves

3Black

Bytost — Skeleton Warrior

2/2

Ostatní černé bytosti, jež kontroluješ, mají +1/+1.

2BlackTap: Jiná cílová Jiná cílová černá bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola deathtouch. (Bytosti, jimž tato bytost udělí zranění, jsou zničeny. Bojové zranění, které tato bytost uděluje, můžeš rozdělit dle libosti mezi bytosti ji blokující nebo jí blokované.)

 

Rotfeaster Maggot

4Black

Bytost — Insect

3/5

Když Rotfeaster Maggot vstupuje na bojiště, vypověz ze hry cílovou kartu bytosti ze hřbitova. Získáváš počet životů rovný odolnosti oné karty.

Je na vrcholu potravního řetězce, nebo na jeho spodku?

 

Shadowcloak Vampire

4Black

Bytost — Vampire

4/3

Zaplať 2 životy: Shadowcloak Vampire získává do konce kola flying (Mohou ji blokovat jen bytosti s flying nebo reach.)

"Má nejoblíbenější hříšná radost? Ony jsou nějaké nevinné? "

 

Sign in Blood

BlackBlack

Sorcery

 

Cílový hráč lízne dvě karty a ztratí 2 životy.

Malé agónie dláždí cestu k větší moci.

 

Soul of Innistrad

4BlackBlack

Bytost — Avatar

6/6

Deathtouch

3BlackBlack: Vrať až tři karty bytostí ze svého hřbitova do ruky.

3BlackBlack, Vypověz Soul of Innistrad ze hry ze svého hřbitova: Vrať až tři karty bytostí ze svého hřbitova do ruky.

 

Stab Wound

2Black

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost má -2/-2.

Na začátku udržovací fáze hráče očarovanou bytost kontrolujícího ztrácí onen hráč 2 životy.

 

Stain the Mind

4Black

Sorcery

 

Convoke (Tvé bytosti ti mohou pomoci se sesláním tohoto kouzla. Každá bytost, kterou při sesílání tohoto kouzla tapneš, snižuje jeho sesílací cenu o 1 nebo jednu manu barvy oné bytosti.)

Jmenuj kartu, která není země. Vyhledej v knihovně, hřbitově a ruce libovolný počet karet onoho jména a vypověz je ze hry. Pak si onen hráč zamíchá knihovnu.

 

Typhoid Rats

Black

Bytost — Rat

1/1

Deathtouch (Bytosti, jimž tato bytost udělí zranění, jsou zničeny.)

Únosci chycení v Havengulu mají dvě volby: chřadnout ve vězení nebo jít chytat krysy. Ti chytří si vyberou vězení.

 

Ulcerate

Black

Instant

 

Cílová bytost získává do konce kola -3/-3. Ztrácíš 3 životy.

"Pokud by to bylo pouze smrtelné, je to postačující. Umění je nicméně v tom maximalizovat utrpení, které to způsobuje."

—Liliana Vess

 

Unmake the Graves

4Black

Instant

 

Convoke (Tvé bytosti ti mohou pomoci se sesláním tohoto kouzla. Každá bytost, kterou při sesílání tohoto kouzla tapneš, snižuje jeho sesílací cenu o 1 nebo jednu manu barvy oné bytosti.)

Vrať až dvě karty bytostí ze svého hřbitova do ruky.

 

Wall of Limbs

2Black

Bytost — Zombie Wall

0/3

Defender (Tato bytost nemůže útočit.)

Kdykoli si přidáváš životy, polož na Wall of Limbs +1/+1 žeton.

5BlackBlack, Obětuj Wall of Limbs: Cílový hráč ztratí X životů, kde X je síla Wall of Limbs.

 

Waste Not

1Black

Enchantment

 

Kdykoli protihráč zahodí kartu bytosti, polož si na bojiště 2/2 černou bytost-token s typem Zombie.

Kdykoli protihráč zahodí kartu země, přidej BlackBlack do svého manového poolu.

Kdykoli protihráč zahodí kartu, která není země ani bytost, lízni kartu.

 

Witch's Familiar

2Black

Bytost — Frog

2/3

Některé bažinné čarodějnice praktikují podivné umění batrachomancie, věštění z počtu, velikosti a barvy bradavic na ropuší kůži.

 

Xathrid Slyblade

2Black

Bytost — Human Assassin

2/1

Hexproof (Tato bytost nemůže být cílena kouzly ani schopnostmi, jež kontrolují tví soupeři.)

3Black: Do konce kola ztrácí Xathrid Slyblade hexproof a získává first strike a deathtouch.(Uděluje bojové zranění před bytostmi bez first strike. Jakýkoli počet zranění, které udělí jiné bytosti, stačí ke zničení dané bytosti.)

 

Zof Shade

3Black

Bytost — Shade

2/2

2Black: Zof Shade získává do konce kola +2/+2.

Stíny jsou přitahovány na místa s ukrytou mocí, často se zabydlí na jediném místě, aby se živily.

 

Act on Impulse

2Red

Sorcery

 

Vypověz ze hry vrchníá tři karty své knihovny. Do konce kola můžeš takto vypovězené karty zahrát. (Pakliže takto sesíláš kouzlo, musíš stále zaplatit jeho cenu. Zemi můžeš takto zahrát pouze pokud ti pro toto kolo zbývá možné zahrání země.)

"Nechceš vědět, co se stane, když si ty brýle nasadím.“

 

Aggressive Mining

3Red

Enchantment

 

Nemůžeš hrát země.

Obětuj zemi: Lízni dvě karty. Hraj tuto schopnost pouze jednou za kolo.

 

Altac Bloodseeker

1Red

Bytost — Human Berserker

2/1

Kdykoli zemře bytost pod kontrolou soupeře, Altac Bloodseeker získává do konce kola +2/+0, haste a first strike. (Uděluje bojové zranění před bytosmi bez first strike, může útočit a Tap jakmile přijde pod tvou kontrolu.)

 

Belligerent Sliver

2Red

Bytost — Sliver

2/2

Bytosti s typem Sliver pod tvou kontrolou mají „Tato bytost nemůže být blokována méně než dvěma bytostmi. "

"Sliveři se dobře naučili vyvolávat v ostatních druzích strach."

—Hastric, Thunský zvěd

 

Blastfire Bolt

5Red

Instant

 

Blastfire Bolt udělí 5 zranění cílové bytosti. Znič veškeré Vybavení na oné bytosti připojené.

"Uzavři se v tom nejdokonalejším brnění, a skrč se za nejtěžším štítem. Nerad bych, abys ses cítil bezbranný.."

—Korig Ničitel

 

Borderland Marauder

1Red

Bytost — Human Warrior

1/2

Kdykoli Borderland Marauder útočí, získává do konce kola +2/+0.

Ačkoli se jí poprávu bojí, je relativně málo zkazek o jejích činech v bitvě, neboť pramálo jich přežije její nájezdy.

 

Brood Keeper

3Red

Bytost — Human Shaman

2/3

Kdykoli je na Brood Keeper připojena Aura, polož si do hry 2/2 červenou bytost-token s typem Dragon, s flying a s "Red: Tato bytost získává do konce kola +1/+0."

"Pojď, maličký. Rozepni křídla, naplň své plíce a vydechni poprvé oheň."

 

Burning Anger

4Red

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost má "Tap: Tato bytost udělí počet zranění rovný své síle cílové bytosti nebo hráči. "

"S hněvem coby kovářskou výhní, tvé kladivo rozdrtí všechno. "

 

Chandra, Pyromaster

2RedRed

Sférochodec — Chandra

4

+1: Chandra, Pyromaster udělí 1 zranění cílovému hráči a 1 zranění až jedné bytosti pod kontrolou onoho hráče. Ona bytost nemůže toto kolo blokovat.

 

0: Vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny. Do konce kola ji můžeš zahrát.

 

-7: Vypověz ze hry deset vrchních karet své knihovny. Vyber si mezi nimi kartu instant nebo sorcery a třikrát ji zkopíruj. Můžeš seslat ony kopie bez placení jejich manové ceny.

 

Circle of Flame

1Red

Enchantment

 

Kdykoli na tebe nebo sférochodce pod tvou kontrolou útočí bytost bez flying, Circle of Flame oné bytosti udělí 1 zranění.

"Co si myslíš, že více zastraší? Příkop plný vody, nebo ohně? "

—Chandra Nalaar

 

Clear a Path

Red

Sorcery

 

Znič cílovou bytost s defender.


"Proč ty stráže vypadaj‘ dycky tak překvapeně,
dyž je mlátíme?“ zeptal se Ruric.

„Asi čekaj úplatek,“ řekl Thar.

 

Cone of Flame

3RedRed

Sorcery

 

Cone of Flame udělí 1 zranění cílové bytosti nebo hráči, 2 zranění jiné cílové bytosti nebo hráči  a 3 zranění třetí cílové bytosti nebo hráči.

 

Crowd's Favor

Red

Instant

 

Convoke (Tvé bytosti ti mohou pomoci se sesláním tohoto kouzla. Každá bytost, kterou při sesílání tohoto kouzla tapneš, snižuje jeho sesílací cenu o 1 nebo jednu manu barvy oné bytosti.)

Cílová bytost získává do konce kola +1/+0 a first strike. (Uděluje bojové zranění před bytostmi bez first strike.)

 

Crucible of Fire

3Red

Enchantment

 

Bytosti s typem Dragon, jež kontroluješ, mají +3/+3.

"Drak je perfektním spojením moci a síly vůle ji použít."

—Sarkhan Vol

 

Forge Devil

Red

Bytost — Devil

1/1

Když Forge Devil vstupuje na bojiště, udělí 1 zranění cílové bytosti a 1 zranění tobě.

Trocha bolesti nikdy nezaškodí.

 

Foundry Street Denizen

Red

Bytost — Goblin Warrior

1/1

Kdykoli vstoupí pod tvou kontrolu na bojiště jiná červená bytost, Foundry Street Denizen získádá do konce kola +1/+0.

 

Frenzied Goblin

Red

Bytost — Goblin Berserker

1/1

Kdykoli  Frenzied Goblin útočíé, můžeš zaplatit Red. Pakliže tak učiníš, cílová bytost nemůže toto kolo blokovat.


Co mu chybí do vzrůstu, dohání entuziasmem.

 

Generator Servant

1Red

Bytost — Elemental

2/1

Tap, Obětuj Generator Servant: Přidej 2 do svého manového poolu. Pokud je ona mana spotřebována na kouzlo bytosti, ona bytost získává do konce kola haste (Může útočit a Tapokamžitě, jakmile přijde pod tvou kontrolu.)

 

Goblin Kaboomist

1Red

Bytost — Goblin Warrior

1/2

Na začátku své udržovací fáze si polož na bojiště bezbarvý artefakt-token s názvem Land Mine s "Red, Obětuj tento artefakt: Tento artefakt udělí 2 zranění cílové útočící bytosti bez flying. " Pak si hoď mincí. Pokud prohraješ hod, Goblin Kaboomist udělí sama sobě 2 zranění.

 

Goblin Rabblemaster

2Red

Bytost — Goblin Warrior

2/2

Ostatní bytosti s typem Goblin pod tvou kontrolou útočí každé kolo, jsou-li toho schopny.

 

Na začátku bojové fáze ve svém kole si na bojiště polož 1/1 červenou bytost-token s typem Goblin a s haste.

 

Kdykoli Goblin Rabblemaster útočí, získává do konce kola +1/+0 za každou další útočící bytost s typem Goblin.

 

 

Goblin Roughrider

2Red

Bytost — Goblin Knight

3/2

Rozkročmo sedíc na hřbetě vyhazující nestvůry se Gribble řítil dolů po svahu, zatímco ho jeho bratři z kmene Grotag povzbuzovali. Tehdy se zrodila legenda o Krotiteli skrillů.

 

Hammerhand

Red

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Když Hammerhand vstupuje na bojiště, cílová bytost nemůže toto kolo blokovat.

Očarovaná bytost má +1/+1 a haste. (Může útočit a tapovat se bez ohledu na to, kdy přišla pod tvou kontrolu.)

 

Heat Ray

Variable ColorlessRed

Instant

 

Heat Ray udělí X zranění cílové bytosti.

"Určitě tam byl řev. Nejsem si jistý, zda tam byla tlama. "

—Sachir z Akoumského expedičního cechu

 

Hoarding Dragon

3RedRed

Bytost — Dragon

4/4

Flying

Když Hoarding Dragon vstupuje na bojiště, můžeš si vyhledat v knihovně kartu artefaktu, vypovědět ji ze hry a pak si zamíchat knihovnu.

Když Hoarding Dragon zemře, můžeš vrátit vypovězenou kartu do ruky vlastníka.

 

Inferno Fist

1Red

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost pod tvou kontrolou

Očarovaná bytost má +2/+0.

Red, Obětuj Inferno Fist: Inferno Fist udělí 2 zranění cílové bytosti nebo hráči.

"Nikdy jsem se nezdráhal dát první ránu.“

 

Kird Chieftain

3Red

Bytost — Ape

3/3

Kird Chieftain má +1/+1, pokud kontroluješ Forest.

4Green: Cílová bytost získává do konce kola +2/+2 a trample. (Pokud by bytost s trample udělila obráncům více zranění, než stačí k jejich zničení, můžeš ji nechat udělit onen přebytek do bránícího hráče nebo sférochodce.)

 

Krenko's Enforcer

1RedRed

Bytost — Goblin Warrior

2/2

Intimidate (Tato bytost může být  blokována pouze bytostmi sdílejícími s ní barvu a/nebo artefaktovými bytostmi)

Prostě jen rád láme nohy. Vybírání dluhů je bonus.

 

Kurkesh, Onakke Ancient

2RedRed

Legendární bytost — Ogre Spirit

4/3

Kdykoli aktivuješ schopnost artefaktu, nejde-li o manovou schopnost, můžeš zaplatit Red. Pakliže tak učiníš, onu schopnost zkopíruj. Můžeš si pro kopii zvolit nové cíle.

Onakke byli mistry temné magie a artificérství. Jejich výtvory pokračují v šíření jejich odporné magie, dláždíc cestu pro jejich návrat.

 

Lava Axe

4Red

Sorcery

 

Lava Axe udělí 5 zranění cílovému hráči.

Striktně lepší než řeřavá širočina.

 

Lightning Strike

1Red

Instant

 

Lightning Strike udělí 3 zranění cílové bytosti nebo hráči.

Vládnouti bleskem znamená zkrotit chaos.

 

Might Makes Right

5Red

Enchantment

 

Na začátku bojové fáze ve tvém kole, pokud kontroluješ bytost na bojišti s nejvyšší silou, získej do konce kola kontrolu nad cílovou bytostí pod kontrolou protihráče. Odtapni ji. Získává do konce kola haste. (Může toto kolo útočit a Tap.)


Přísaha oddanosti stvrzená potřesením rukou.

 

Miner's Bane

4RedRed

Bytost — Elemental

6/3

2Red: Miner's Bane získává do konce kola +1/+0 a trample. (Pokud by bytost s trample udělila obráncům více zranění, než stačí k jejich zničení, můžeš ji nechat udělit onen přebytek do bránícího hráče nebo sférochodce.)

Jsou určité kameny, které i trpaslíci raději ponechají v zemi.

 

Paragon of Fierce Defiance

3Red

Bytost — Human Warrior

2/2

Ostatní červené bytosti, jež kontroluješ, mají +1/+1.

RedTap: Jiná červená bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola haste (Může toto kolo útočit a Tap.)

 

Rummaging Goblin

2Red

Bytost — Goblin Rogue

1/1

Tap, zahoď kartu: Lízni kartu.

Pro goblina je hodnota věci založena na čtyřech S: svítivá, sečná, smradlavá a sakra smradlavá.

 

Scrapyard Mongrel

3Red

Bytost — Hound

3/3

Pokud kontroluješ artefakt, Scrapyard Mongrel má +2/+0 a trample. (Pokud by bytost s trample udělila obráncům více zranění, než stačí k jejich zničení, můžeš ji nechat udělit onen přebytek do bránícího hráče nebo sférochodce.)

Nepovolaní ať si to klidně zkusí.

 

Shrapnel Blast

1Red

Instant

 

Jako dodatečnou cenu k seslání Shrapnel Blast obětuj artefakt. Shrapnel Blast udělí 5 zranění cílové bytosti nebo hráči.

Je zapotřebí ohromného tlaku, abys nabil předmět magií. Když je kouzlo narušeno . . .

 

Siege Dragon

5RedRed

Bytost — Dragon

5/5

Flying

Když Siege Dragon vstupuje na bojiště, znič všechny permanenty s typem Wall pod kontrolou protihráčů.

 

Kdykoli Siege Dragon útočí, pokud bránící se hráč nekontroluje žádné permanenty s typem Wall, udělí 2 zranění každé bytosti bez flying pod kontrolou onoho hráče..

 

Soul of Shandalar

4RedRed

Bytost — Avatar

6/6

3RedRed: Soul of Shandalar udělí 3 zranění cílovému hráči a3 zranění až jedné bytosti pod kontrolou onoho hráče.

3RedRed, vypověz Soul of Shandalar ze hry ze svého hřbitova: Soul of Shandalar udělí 3 zranění cílovému hráči a3 zranění až jedné bytosti pod kontrolou onoho hráče.

 

Stoke the Flames

2RedRed

Instant

 

Convoke (Tvé bytosti ti mohou pomoci se sesláním tohoto kouzla. Každá bytost, kterou při sesílání tohoto kouzla tapneš, snižuje jeho sesílací cenu o 1 nebo jednu manu barvy oné bytosti.)

Stoke the Flames udělí 4 zranění cílové bytosti nebo hráči.

 

Thundering Giant

3RedRed

Bytost — Giant

4/3

Haste (Může útočit a tapovat se ihned, jakmile přijde pod tvou kontrolu.)


Obr byl cítit vteřiny předtím, než byl spatřen.

 

Torch Fiend

1Red

Bytost — Devil

2/1

Red, Obětuj Torch Fiend: Znič cílový artefakt.

Ďáblové každý pokoj převyzdobí ohněm.

 

Wall of Fire

1RedRed

Bytost — Wall

0/5

Defender (Tato bytost nemůže útočit.)

Red: Wall of Fire získává do konce kola +1/+0.

Slitování je pro ty, kdo si drží bezpečný odstup.

 

Ancient Silverback

4GreenGreen

Bytost — Ape

6/5

Green: Regeneruj Ancient Silverback. (Když by tato bytost měla být v tomto kole zničena, v prvním příštím případě se tak nestane. Namísto toho ji tapni, odstraň z ní všechny zranění a odstraň ji z boje.)

 

Back to Nature

1Green

Instant

 

Znič všechna očarování.

Vždy bude takových, kdo si budou myslet, že vylepší přírodu, nebo se ji odváží zneuctít. A příroda bude vždy pro ně mít odpověď.

 

Carnivorous Moss-Beast

4GreenGreen

Bytost — Plant Elemental Beast

4/5

5GreenGreen: Polož na Carnivorous Moss-Beast  +1/+1 žeton.

Moudrost hraničářů velí, že když utíkáš od mechové bestie, musíš zůstat v klidu, najít své věci a běžet na jih.

 

Charging Rhino

3GreenGreen

Bytost — Rhino

4/4

Charging Rhino nemůže být blokován více než jednou bytostí.

Rytíři z Troinirské tvrze mají nosorožce ve svém znaku díky jeho intenzivnímu zaměření, když útočí na vnímanou hrozbu – vlastnost, na kterou přišli při lovecké výpravě.

 

Chord of Calling

Variable ColorlessGreenGreenGreen

Instant

 

Convoke (Tvé bytosti ti mohou pomoci se sesláním tohoto kouzla. Každá bytost, kterou při sesílání tohoto kouzla tapneš, snižuje jeho sesílací cenu o 1 nebo jednu manu barvy oné bytosti.)

Vyhledej si v knihovně kartu bytosti s převedenou manovou cenou X či méně a dej ji na bojiště. Pak si zamíchej knihovnu.

 

 

Elvish Mystic

Green

Bytost — Elf Druid

1/1

Tap: Přidej Green do svého manového poolu.

"Život kvete všude. Mí lidé jen nalézají místa, kde je jeho růst nejsilnější. "—Nissa Revane

 

Feral Incarnation

8Green

Sorcery

 

Convoke (Tvé bytosti ti mohou pomoci se sesláním tohoto kouzla. Každá bytost, kterou při sesílání tohoto kouzla tapneš, snižuje jeho sesílací cenu o 1 nebo jednu manu barvy oné bytosti.)

Polož si na bojiště tři 3/3 zelené bytosti-tokeny s typem Beast.

Příroda je sama divoká – ve všech jejích formách.

 

Gather Courage

Green

Instant

 

Convoke (Tvé bytosti ti mohou pomoci se sesláním tohoto kouzla. Každá bytost, kterou při sesílání tohoto kouzla tapneš, snižuje jeho sesílací cenu o 1 nebo jednu manu barvy oné bytosti.)

Cílová bytost získává do konce kola +2/+2.

 

Genesis Hydra