Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele. Kontakt:mudrc@mysticshop.czktk-obr.png

Jméno

Cena

Typ

S/O

Herní text

Flavor text

Abzan Battle Priest

3White

Bytost — Human Cleric

3/2

Outlast White (WhiteTap: Polož na tuto bytost +1/+1 žeton. Outlast můžeš aktivovat pouze tehdy, kdy je možné hrát sorcery.)

 

Každá bytost pod tvou kontrolou s +1/+1 žetonem na sobě má lifelink.

"Kamkoli kráčím, předkové kráčí se mnou."

Abzan Falconer

2White

Bytost — Human Soldier

2/3

Outlast White (WhiteTap: Polož na tuto bytost +1/+1 žeton. Outlast můžeš aktivovat pouze tehdy, kdy je možné hrát sorcery.)

 

Každá bytost pod tvou kontrolou s +1/+1 žetonem na sobě má flying.

Nejrychlejší cesta přes duny je nad nimi.

Ainok Bond-Kin

1White

Bytost — Hound Soldier

2/1

Outlast 1White (1WhiteTap: Polož na tuto bytost +1/+1 žeton. Outlast můžeš aktivovat pouze tehdy, kdy je možné hrát sorcery.)

 

Každá bytost pod tvou kontrolou s +1/+1 žetonem na sobě má first strike.

"Držte linii, za rodinu, za padlé! "

Alabaster Kirin

3White

Bytost — Kirin

2/3

Flying, vigilance

Když se objeví kirin, značí to příchod důležité postavy. Jak se šířily zprávy o jeho zahlédnutí, všichni chánové si vztáhli znamení na sebe. Pouze šaman Chianul pomyslel na Sarkhana Vola.

Brave the Sands

1White

Očarování

Bytosti pod tvou kontrolou mají vigilance.

 

Každá bytost pod tvou kontrolou může blokovat bytost navíc.

Schopné odolat i těm nejnehostinnějším a nejnebezpečnějším podmínkám, abzanské stráže hlídají neoblomně brány pevností..

Dazzling Ramparts

4White

Bytost — Wall

0/7

Defender

1White, Tap: Tapni cílovou bytost.

Když zasedá Anafenzin dvůr pod Prvním stromem, brány Mer-Eku jsou zavřeny. Na celém Tarkiru neexistuje bezpečnějšího místa.

Defiant Strike

White

Instant

Cílová bytost získává do konce kola +1/+0.

 

Lízni kartu.

"Stůj tak, abys byl na očím celému bojišti. Udeř tak, že nikdy nezapomenou."
—Anafenza, chánka Abzanu

End Hostilities

3WhiteWhite

Sorcery

Znič všechny bytosti a všechny permanenty na bytostech připojené.

Její dlaň zaplála jako oko probouzejícího se draka. Pak se rozhostilo ticho.

Erase

White

Instant

 

Vypověz ze hry cílové očarování.

"Je dost těžké pravdu spatřit, natož jí porozumět. Musíme se zbavit veškerého rozptýlení, abychom mohli  dosáhnout jasnosti. "
—Zogye,putující mudrc

Feat of Resistance

1White

Instant

Polož +1/+1 žeton na cílovou bytost , již kontroluješ. Získává do konce kola imunitu vůči barvě dle tvé volby.

Draci na Tarkiru vyhynuli, ale magie Abzanů stále napodobuje jejich vytrvalost.

Firehoof Cavalry

White

Bytost — Human Berserker

1/1

3Red: Firehoof Cavalry získává do konce  kola +2/+0 a trample.

"Co za válečníka hodného toho jména se bojí po sobě nechat stopy? Pokud mne nepřátelé chtějí najít, nechť sledují popelu v mých šlépějích. "

Herald of Anafenza

White

Bytost — Human Soldier

1/2

Outlast 2White (2White, Tap: Polož na tuto bytost +1/+1 žeton. Outlast můžeš aktivovat pouze tehdy, kdy je možné hrát sorcery.)

 

Kdykoli aktivuješ outlast schopnost Herald of Anafenza, polož si na bojiště 1/1 bílou bytost-token s typem Warrior.

High Sentinels of Arashin

3White

Bytost — Bird Soldier

3/4

Flying

 

High Sentinels of Arashin má +1/+1 za každou jinou bytost s +1/+1 žetonem na sobě, kterou kontroluješ.

 

3White: Polož na cílovou bytost +1/+1 žeton.

Jeskai Student

1White

Bytost — Human Monk

1/3

Prowess (Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, tato bytost získává do konce kola +1/+1.)

Disciplína je prvním pilířem Cesty Jeskai. Každý člen klanu se cvičí v zacházení se zbraní, postupem života zdokonalujíc se až k mistrovství.

Kill Shot

2White

Instant

 

Znič cílovou útočící bytost.

Marduští lučištníci se cvičí v Dakle, cestě luku. Nikdy neminou cíle, nehledě na to, jak malý, rychlý či jak daleko je.

Mardu Hateblade

White

Bytost — Human Warrior

1/1

Black: Mardu Hateblade získává do konce kola deathtouch (Any amount of damage it deals to a creature is enough to destroy it.)

„V mé taktice je možná pramálo cti, ale v prohře není cti žádné. "

Mardu Hordechief

2White

Bytost — Human Warrior

2/3

Raid — Když Mardu Hordechief vstupuje na bojiště, pokud jsi toto kolo útočil/a s bytostí, polož si na bojiště 1/1 bílou bytost-token s typem Warrior.

Horda se rozrůstá s každým nájezdem.

Master of Pearls

1White

Bytost — Human Monk

2/2

Morph 3WhiteWhite (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 3. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

 

Poté, co je Master of Pearls otočena lícem vzhůru, bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +2/+2.

Rush of Battle

3White

Sorcery

Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +2/+1 Bytosti s typem Warrior pod tvou kontrolou získávají do konce kola lifelink. (Zranění udělené těmito Warriory ti ihned přidá odpovídající počet životů.)

Marduské útoky v sobě odrážejí rychlost draků – a jejich hlad.

Sage-Eye Harrier

4White

Bytost — Bird Warrior

1/5

Flying

Morph 3White (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 3. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

Tito okřídlení válečníci meditují za letu, vykreslujíc v mracích mandaly.

Salt Road Patrol

3White

Bytost — Human Scout

2/5

Outlast 1White (1White, Tap: Polož na tuto bytost +1/+1 žeton. Outlast můžeš aktivovat pouze tehdy, kdy je možné hrát sorcery.)

"Vojáci vyhrávají bitvy, ale zásoby vyhrávají války."
—Kadri, abzanský vůdce karavany

Seeker of the Way

1White

Bytost — Human Warrior

2/2

Prowess (Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, tato bytost získává do konce kola +1/+1.)

 

Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, Seeker of the Way získává do konce kola lifelink.

"Nevím, kde na mne čeká můj osud, ale vím, že zde to není."

Siegecraft

3White

Očarování — Aura

Očaruj bytost

Očarovaná bytost má +2/+4.

"Mysleli si, že je jejich pevnost nedobytná…dokud jsme nedorazili s tou naší a zastínili slunce. "
—Golran, kapitán dračích šupin

Smite the Monstrous

3White

Instant

 

Znič cílovou bytost se silou 4  a více.

"Draci si mysleli, že jsou příliš silní na to, aby je někdo zkrotil, přiliš velcí na to, aby padli. A kde jsou nyní?"
—Khibat Ctěný

Suspension Field

1White

Očarování

Když Suspension Field vstupuje na bojiště, můžeš vypovědět  ze hry cílovou bytost s odolností 3 a více, do té doby, dokud Suspension Field neopustí bojiště. (Ona bytosti se vrací pod kontrolu vlastníka.)

Take Up Arms

4White

Instant

 

Polož si na bojiště tři 1/1 bílé bytosti/tokeny s typem Warrior .

"Kůže draka se skládá z mnoha šupin. "
—Abzanská moudrost

Timely Hordemate

3White

Bytost — Human Warrior

3/2

Raid — Když Timely Hordemate vstupuje na bojiště, pokud jsi toto kolo útočil/a s bytostí, vrať cílovou kartu bytosti s převedenou manovou cenou 2 či méně ze svého hřbitova na bojiště.

 

Venerable Lammasu

6White

Bytost — Lammasu

5/4

Flying

Lammasu  jsou tajuplní poutníci Tarkiru, plachtící nad zeměmi ve všech obdobích. Nikdo nezná jejich pravé poslání, ale často se zjevují v předvečer velkých konlfiktů nebo důležitých obratů v historii.

War Behemoth

5White

Bytost — Beast

3/6

Morph 4White (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 3. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

"Rody vždy doufají v mír, ale my jsme vždy připraveni na válku. "
—Gvar Barzeel, velitel krumarů

Watcher of the Roost

2White

Bytost — Bird Soldier

2/1

Flying

Morph—Ukaž bílou kartu ze své ruky. (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 3. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

Poté, co je Watcher of the Roost otočena lícem vzhůru, získáváš 2 životy.

Wingmate Roc

3WhiteWhite

Bytost — Bird

3/4

Flying

 

Raid — Když Wingmate Roc vstupuje na bojiště, pokud jsi toto kolo útočil/a s bytostí, polož si na bojiště 3/4 bílou bytost-token s typem Bird a s flying.

 

Kdykoli Wingmate Roc útočí, získáváš 1 život za každou útočící bytost.

Blinding Spray

4Blue

Instant

Bytosti pod kontrolou protihráčů získávají do konce kola -4/-0..

 

Lízni kartu.

"Čím silnější se naší nepřátelé zdají, tím zranitelnější jsou."
—Sultaiské tajemství

Cancel

1BlueBlue

Instant

Zruš cílové kouzlo

"I to největší inferno začíná jako malá jiskřička. A jiskřičku dokáže zhasit kdekdo.."
—Chanyi,vědma mlžného ohně

Clever Impersonator

2BlueBlue

Bytost — Shapeshifter

0/0

Můžeš nechat Clever Impersonator vstoupit na bojiště jako kopii jakéhokoli permanentu na bojišti, jenž není země.

"Naše vlastní já jsou největší překážkou na cestě k osvícení. "
—Narset, chánka Jeskai

Crippling Chill

2Blue

Instant

Tapni cílovou bytost.

 

 Ona bytost se v dalším odtapovacím kroku hráče ji kontrolujícího neodtapne.

 

Lízni kartu.

 

V tichu ledu se i sny stanou nehybnými.

Dig Through Time

6BlueBlue

Instant

Delve (Každá karta, kterou vypovíš ze hry ze svého hřbitova, když sesíláš toto kouzlo, platí za1.)

 

Podívej se na vrchních sedm karet své knihovny. Dvě si dej do ruky a zbytek na spodek knihovny v libovolném pořadí.

 

Disdainful Stroke

1Blue

Instant

 

Zruš cílové kouzlo s převedenou manovou cenou 4 a více.

"Nestojíš ani za opovržení. Tvůj rod bude zapomenut."

Dragon's Eye Savants

1Blue

Bytost — Human Wizard

0/6

Morph—Ukaž ze své ruky modrou kartu (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 3. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

 

Poté, co je Dragon's Eye Savants  otočena lícem vzhůru, podívej se do ruky cílového soupeře.

Embodiment of Spring

Blue

Bytost — Elemental

0/3

1Green, Tap, Obětuj Embodiment of Spring: Najdi si v knihovně kartu základní země, ukaž ji, polož ji na bojiště tapnutou a pak si zamíchej knihovnu.

Arel snila o konci zimy. Další ráno se vydala po podivných stopách a nalezla ve sněhu semenáček.

Force Away

1Blue

Instant

Vrať  cílovou bytost do ruky vlastníka.

 

Ferocious — Pokud kontroluješ bytost se silou 4 nebo více, můžeš si líznout kartu. Pakliže tak učiníš, zahoď kartu.

Kde cválal nepřítel, nezůstalo nyní ani šepotu.

Glacial Stalker

5Blue

Bytost — Elemental

4/5

Morph 4Blue (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 3. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

"Strávil jsi někdy zimu v horách, kde led kráčí a promlouvá k větru? Není to místo pro ty, kdo se nenaučili úctě. "
—Ulnok, temurský šaman

Icy Blast

Variable ColorlessBlue

Instant

Tapni X cílových bytostí.

 

Ferocious — Pokud kontroluješ bytost se silou 4 nebo více, tyto bytosti se v dalším odtapovacím kroku hráče je kontrolující neodtapnou..

"Nemysli si, že písek nebo slunce zadrží dech zimy.“

Jeskai Elder

1Blue

Bytost — Human Monk

1/2

Prowess (Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, tato bytost získává do konce kola +1/+1.)

 

Kdykoli Jeskai Elder udělí bojové zranění hráči, můžeš si líznout kartu. Pakliže tak učiníš, zahoď kartu.

 

Jeskai Windscout

2Blue

Bytost — Bird Scout

2/1

Flying

Prowess (Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, tato bytost získává do konce kola +1/+1.)

Patrolují od pevnosti Moudrého oka až po nejzazší okraje Tarkiru.

Kheru Spellsnatcher

3Blue

Bytost — Naga Wizard

3/3

Morph 4BlueBlue (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 3. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

 

Poté, co je Kheru Spellsnatcher otočena lícem vzhůru, zruš cílové kouzlo. Pokud je ono kouzlo tímto způsobem zrušeno, namísto odložení do hřbitova hráče je kontrolujícího  je vypověz ze hry. Můžeš onu kartu seslat bez placení její manové ceny, dokud je vypovězena ze hry.

Mistfire Weaver

3Blue

Bytost — Djinn Wizard

3/1

Flying

Morph 2Blue (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 3. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

 

Poté, co je Mistfire Weaver otočena lícem vzhůru, cílová bytost  pod tvou kontrolou získává do konce kola hexproof.

Monastery Flock

2Blue

Bytost — Bird

0/6

Defender, flying

Morph Blue (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 3. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

"Šíp srazí jednoho ptáka, ale hejno stále zůstává. "
—Jeskaiské učení

Mystic of the Hidden Way

4Blue

Bytost — Human Monk

3/2

Mystic of the Hidden Way nemůže být blokována.

Morph 2Blue (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 3. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

"Není překážek, pouze jiných cest. "

Pearl Lake Ancient

5BlueBlue

Bytost — Leviathan

6/7

Flash

 

Pearl Lake Ancient nemůže být zrušena.

 

Prowess (Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, tato bytost získává do konce kola +1/+1.)

 

Vrať tři země pod svou kontrolou do ruky vlastníka: Vrať Pearl Lake Ancient do ruky vlastníka.

Quiet Contemplation

2Blue

Očarování

 

Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, můžeš zaplatit 1. Pakliže tak učiníš, tapni cílovou bytost pod kontrolou protihráče a ona bytost se v dalším odtapovacím kroku hráče ji kontrolujícího neodtapne.

Riverwheel Aerialists

5Blue

Bytost — Djinn Monk

4/5

Flying

Prowess (Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, tato bytost získává do konce kola +1/+1.)

 

Zkušení žáci Pevnosti říčního kola mohou běžet deštěm a nenamočí se; mistři dokáží dešťové kapky užívat jako schody.

Scaldkin

3Blue

Bytost — Elemental

2/2

Flying

2Red, obětuj Scaldkin: Scaldkin udělí 2 zranění cílové bytosti nebo hráči.

Temurové věří, že opařovači se rodí, když erupce roztaví zamrzlé šepoty spících předků.

Scion of Glaciers

2BlueBlue

Bytost — Elemental

2/5

Blue: Scion of Glaciers získává do konce kola +1/-1.

"Nic není tak volné jako řeka zrozená z tajícího zimního ledu. "
—Nitula, Svolávačka lovu

Set Adrift

5Blue

Sorcery

 

Delve (Každá karta, kterou vypovíš ze hry ze svého hřbitova, když sesíláš toto kouzlo, platí za1.)

 

Polož cílový permanent, jenž není země, na vršek knihovny vlastníka.

Vyslanec promluvil, a Sidisi odpověděla.

Singing Bell Strike

1Blue

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

 

Když Singing Bell Strike vstupuje na bojiště, tapni očarovanou bytost.

 

Očarovaná bytost bytost se v  odtapovacím kroku hráče ji kontrolujícího neodtapuje.

 

Očarovaná bytost má "6: Odtapni tuto bytost."

Stubborn Denial

Blue

Instant

Zruš cílové kouzlo, které není kouzlem bytosti, pokud hráč jej kontrolující nezaplatí 1.

 

Ferocious — Pokud kontroluješ bytost se silou 4 nebo více, namísto toho ono kouzlo zruš.

Temurové nemají trpělivost na jemnost.

Taigam's Scheming

1Blue

Sorcery

Podívej se na vrchních pět karet své knihovny. Polož libovolný počet z nich do hřbitova a zbytek zpět na vršek knihovny v libovolném pořadí.

"Jeskai by mne nutili klanět se a omezovat se. Takže jsem našel lidi neobávající se pravé moci. "

Thousand Winds

4BlueBlue

Bytost — Elemental

5/6

Flying

Morph 5BlueBlue (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 3. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

Poté, co je Thousand Winds otočena lícem vzhůru,vrať všechny ostatní tapnuté bytosti do rukou vlastníků.

Treasure Cruise

7Blue

Sorcery

Delve (Každá karta, kterou vypovíš ze hry ze svého hřbitova, když sesíláš toto kouzlo, platí za1.)

 

Lízni tři karty.

Nesčetná potěšení se vznášejí na hladině, zatímco pod hladinou se spřádají temné intriky.

Waterwhirl

4BlueBlue

Instant

Vrať až dvě cílové bytosti do rukou vlastníků.

"Buď jako voda – nezkrocený, bez zábran, nicméně nezadržitelně směřující k vyššímu cíli. "
—Shensu, Mudrc Říčního kola

Weave Fate

3Blue

Instant

 

Lízni dvě karty.

Temurští šamani hovoří o třech osudech: přítomnosti, ozvěnách minulosti a nenapsaném. V spletenci možností nalézají jiskřící cestičky.

Wetland Sambar

1Blue

Bytost — Elk

2/1

Coby zkoušku klidu a soucítění se jeskaiský mnich jemně přiblíží k pasoucímu se sambarovi a nabídne mu z dlaně lotos. Pokud se zvíře začne krmit, pokročí student na další úroveň výcviku.

Whirlwind Adept

4Blue

Bytost — Djinn Monk

4/2

Hexproof (Tato bytost nemůže být cílena kouzly ani schopnostmi, jež kontrolují tví soupeři.)

 

Prowess (Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, tato bytost získává do konce kola +1/+1.)

Bellowing Saddlebrute

3Black

Bytost — Orc Warrior

4/5

Raid — Když Bellowing Saddlebrute vstupuje na bojiště, ztrácíš 4 životy, pokud jsi toto kolo neútočil/a s bytostí.

Bitter Revelation

3Black

Sorcery

 

Podívej se na vrchní čtyři karty tvé knihovny. Dvě s dej do ruky a zbytek do hřbitova. Ztrácíš dva životy.

"Takže zde odpočíváš, Ugine. V hrobce s tebou spočinou mrtvoly celých světů. "
—Sorin Markov

Bloodsoaked Champion

Black

Bytost — Human Warrior

2/1

Bloodsoaked Champion nemůže blokovat.

 

Raid — 1Black: Vrať Bloodsoaked Champion ze  svého hřbitova na bojiště. Aktivuj totu schopnost pouze tehdy, pokud jsi toto kolo útočil/a s bytostí.

"Smrt je jen dalším nepřítelem, kterého Mardu porazí. "

Dead Drop

9Black

Sorcery

 

Delve (Každá karta, kterou vypovíš ze hry ze svého hřbitova, když sesíláš toto kouzlo, platí za1.)

Cílový hráč obětuje dvě bytosti.

Šel si zaplavat
—sultaiská fráze znamenající „byl hozen krokodýlům“

Debilitating Injury

1Black

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

 

Očarovaná bytost má -2/-2.

"Pokud nemají Temurové slabin, pak jim je musíme vnutit "
—Sidisi, chánka Sultai

Despise

Black

Sorcery

Cílový protihráč ukáže ruku. Vyber si z ní kartu bytosti nebo sférochodce. Onen hráč onu kartu zahodí..

"Vrátil ses z plamenů, zrádče. Tentokrát se postarám, že odejdeš jako popel."
—Zurgo, k Sarkhanu Volovi

Disowned Ancestor

Black

Bytost — Spirit Warrior

0/4

Outlast 1Black (1Black, Tap: Polož na tuto bytost +1/+1 žeton. Outlast můžeš aktivovat pouze tehdy, kdy je možné hrát sorcery.)

I dlouho po smrti se duchové Zavrženách snaží dosáhnout odpuštění mezi svým abzanskými soukmenovci.

Dutiful Return

3Black

Sorcery

 

Vrať až dvě cílové karty bytostí ze svého hřbitova do ruky.

"Máme slovo pro nepřátele příliš zohavené na to, aby mohli sloužit v armádě: nábytek. "
—Taigam, Ruka Sidisina

Empty the Pits

Variable ColorlessVariable ColorlessBlackBlackBlackBlack

Instant

Delve (Každá karta, kterou vypovíš ze hry ze svého hřbitova, když sesíláš toto kouzlo, platí za1.)

 

Polož si na bojiště X tapnutých 2/2 černých bytostí-tokenů s typem Zombie.

Sultaici znovu vybudují impérium na zádech mrtvých.

Grim Haruspex

2Black

Bytost — Human Wizard

3/2

Morph Black (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 3. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

 

Kdykoli zemře jiná bytost pod tvou kontrolou, která není token, lízni kartu.

"Všichni chceme vědět, co se děje v hlavě někoho jiného. Já je prostě otevřu a podívám se. "

Gurmag Swiftwing

1Black

Bytost — Bat

1/2

Flying, first strike, haste

"Cokoli, co umí sokol, zvládne netopýr v naprosté tmě. "
—Urdnan zvaný Poutník

Kheru Bloodsucker

2Black

Bytost — Vampire

2/2

Kdykoli zemře bytost s odolností 4  a více pod tvou kontrolou, každý protihráč ztrácí 2 životy a ty 2 životy získáváš.

 

2Black, obětuj jinou bytost: Polož na Kheru Bloodsucker  +1/+1 žeton.

Zírá skrze prázdné, bolestí zkroucené tváře těch, jenž vysál.

Kheru Dreadmaw

4Black

Bytost — Zombie Crocodile

4/4

Defender

1Green, obětuj jinou bytost: Získáváš počet životů rovný odolnosti oné bytosti.

Jeho lovecké instinkty už dávno odehnily. Hlad ale zůstává.

Krumar Bond-Kin

3BlackBlack

Bytost — Orc Warrior

5/3

Morph 4Black (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 3. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

"Abzanové nahradili mou divokost vznešeným odkazem. Za svůj Rod rád položím život. "

Mardu Skullhunter

1Black

Bytost — Human Warrior

2/1

Mardu Skullhunter vstupuje na bojiště tapnutá.

.

Raid — Když Mardu Skullhunter vstupuje na bojiště, pokud jsi toto kolo útočil/a s bytostí, cílový protihráč zahodí kartu.

Mer-Ek Nightblade

3Black

Bytost — Orc Assassin

2/3

Outlast Black (Black, Tap: Polož na tuto bytost +1/+1 žeton. Outlast můžeš aktivovat pouze tehdy, kdy je možné hrát sorcery.)

 

Každá bytost pod tvou kontrolou s +1/+1 žetonem na sobě má deathtouch.

Molting Snakeskin

Black

Očarování — Aura

Očaruj bytost

Očarovaná bytost má +2/+0 a "2Black: Regeneruj tuto bytost."

Povrchové rány neobtěžují ty, kdož svou kůži snadno odvrhnou.

Murderous Cut

4Black

Instant

 

Delve (Každá karta, kterou vypovíš ze hry ze svého hřbitova, když sesíláš toto kouzlo, platí za1.)

Znič cílovou bytost.

Čepele sultaiského assassina bodají jako dračí zuby.


Necropolis Fiend

7BlackBlack

Bytost — Demon

4/5

Delve (Každá karta, kterou vypovíš ze hry ze svého hřbitova, když sesíláš toto kouzlo, platí za1.)

 

Flying

 

Variable Colorless, Tap, Vypověz ze hry X karet ze svého hřbitova: Cílová bytost získává do konce kola -X/-X.

Raiders' Spoils

3Black

Očarování

Bytosti pod tvou kontrolou mají +1/+0.

 

Kdykoli bytost s typem Warrior pod tvou kontrolou udělí bojové zranění hráči, můžeš zaplatit 1 život. Pakliže tak učiníš, lízni kartu.

"Dobývat znamená jíst."
—Výnosy Ilagry

Rakshasa's Secret

2Black

Sorcery

 

Cílový protihráč zahodí dvě karty. Odlož vchní dvě karty své knihovny do hřbitova.

Rákšasův hlas je jemný, jeho dech sladký. Ale každé slovo je šepotem šílenství.

Retribution of the Ancients

Black

Očarování

 

Black, odstraň celkem X +1/+1 žetonů z bytostí pod tvou kontrolou. Cílová bytost získává do konce  kola -X/-X.

Abzanští předkové zemřeli, když chránili své Rody, a chrání je stále.

Rite of the Serpent

4BlackBlack

Sorcery

 

Znič cílovou bytost. Pokud na sobě ona bytost měla +1/+1 žeton, polož si na bojiště 1/1 zelenou bytost-token s typem Snake.

Rotting Mastodon

4Black

Bytost — Zombie Elephant

2/8

Mastodonti už dávno vyhynuli, ale zlé síly v Gurmagské bažině občas oživí jejich hnijící pozůstatky. Sultaici rádi takové bytosti využívají, ale považují je za výrazně horší v porovnání se svými nekromantickými výtvory.

Ruthless Ripper

Black

Bytost — Human Assassin

1/1

Deathtouch

Morph— Ukaž ze své ruky černou kartu. (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 3. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

Poté, co je  Ruthless Ripper otočena lícem vzhůru, target player loses 2 life.

Shambling Attendants

7Black

Bytost — Zombie

3/5

Delve (Každá karta, kterou vypovíš ze hry ze svého hřbitova, když sesíláš toto kouzlo, platí za1.)

Deathtouch (Jakékoli množství zranění,které tato bytost udělí jiné bytosti, stačí k tomu, aby onu bytost zničilo.)

"Nechť celý svět vidí, co se stane s těmi, kdo nám vzdorují. "
—Taigam, Ruka Sidisina

Sidisi's Pet

3Black

Bytost — Zombie Ape

1/4

Lifelink (Zranění, které tato bytost udělí, ti přidá odpovídající počet životů.)

Morph 1Black (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 3. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

Sultaici rozlišují mezi mazlíčkem a otrokem materiálem řetězu.

Sultai Scavenger

5Black

Bytost — Bird Warrior

3/3

Delve (Každá karta, kterou vypovíš ze hry ze svého hřbitova, když sesíláš toto kouzlo, platí za1.)

Flying

 

Jelikož hlídají armády chodících mrtvol, nemají sultaiští aveni nikdy nouzi o potravu.

Swarm of Bloodflies

4Black

Bytost — Insect

0/0

Flying

 

Swarm of Bloodflies vstupuje na bojiště se dvěma +1/+1 žetony.

 

Kdykoli  zemře jiná bytost, polož na Swarm of Bloodflies +1/+1 žeton.

V Gudulské deltě jsou kousnutí krvomuch nerozeznatelná od rány kopím.

Throttle

4Black

Instant

 

Cílová bytost získává do konce kola -4/-4.

"Nejlepší sluhové jsou z těch, co zemřeli bez jediného škrábnutí. "
—Sidisi, chánka Sultai

Unyielding Krumar

3Black

Bytost — Orc Warrior

3/3

1White: Unyielding Krumar získává do konce  kola first strike.

"Muž, kterého nazývám otcem, zabil orka, který mne zplodil, a nabídl mi výměnou svou čepel a svůj svět. "

Act of Treason

2Red

Sorcery

Získej do konce kola kontrolu nad cílovou bytostí. Odtapni ji. Do konce  kola má haste.

"Sultai si berou naše mrtvé, takže si my vezmeme jejich živé! "
—Taklai, marduský hněvopěvec

Ainok Tracker

5Red

Bytost — Hound Scout

3/3

First strike

Morph 4Red (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 3. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

 

Někteří ainokové z hor jsou přijímáni mezi Temury coby důvěryhodní lovečtí partneři.

Arc Lightning

2Red

Sorcery

Arc Lightning udělí 3 zranění rozdělené dle libosti mezi jednu, dvě či tři cílové bytosti nebo hráče.

Blesk si propálí vlastní cestu.

Arrow Storm

3RedRed

Sorcery

Arrow Storm udělí 4 zranění cílové bytosti nebo hráči.

 

 Raid — Pokud jsi toto kolo útočil/a bytostí, Arrow Storm namísto toho udělí 5 zranění cílové bytosti nebo hráči a udělení tohoto  zranění nemůže být zabráněno.

Nejdřív hrom, potom déšť..

Ashcloud Phoenix

2RedRed

Bytost — Phoenix

4/1

Flying

 

Když Ashcloud Phoenix zemře, vrať ji na bojiště lícem dolů. Morph 4RedRed (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 3. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

Když je Ashcloud Phoenix otočena lícem vzhůru, udělí 2 zranění každé bytosti nebo hráči.

Barrage of Boulders

2Red

Sorcery

 

Barrage of Boulders udělí 1 zranění každé bytosti, kterou nekontroluješ.

 

Ferocious — Pokud kontroluješ bytost se silou 4 nebo více, nemohou toto kolo bytosti blokovat.

I hrubá taktika může nicméně být efektivní.

Bloodfire Expert

2Red

Bytost — Efreet Monk

3/1

Prowess (Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, tato bytost získává do konce kola +1/+1.)

Někteří ifríti opouští své domovy ve vulkanickém Ohnivém pásu, aby přijali Cestu Jeskai a skrze disciplínu ovládli své vlastní plameny.

Bloodfire Mentor

2Red

Bytost — Efreet Shaman

0/5

2Blue, Tap: Lízni kartu, pak kartu zahoď.

Učedník se měsíce trénoval v odolávání bolesti, než byl připraven přijmout učení svého ifrítského mistra.

Bring Low

3Red

Instant

Bring Low deals 3 zranění cílové bytosti. Pokud měla ona bytost na sobě +1/+1 žeton, namísto toho jí  Bring Low  udělí 5 zranění.

"Lidé jsou často pokořeni živly. Ale i živly mohou být pokořeny. "
—Surrak, chán Temuru

Burn Away

4Red

Instant

Burn Away udělí 6 zranění cílové bytosti. Když ona bytost toto kolo zemře, vypověz ze hry všechny karty ze hřbitova hráče ji kontrolujícího.

"Tvá zkaženost shoří, hade, dokud nezbude nic, co bys ještě mohl zprznit."
—Asmala,mystička krvavého ohně

Canyon Lurkers

4Red

Bytost — Human Rogue

5/2

Morph 3Red (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 3. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

Rozpadlé skály vrchoviny Qal Sisma jsou pro jezdectvo bídným terénem, ale perfektní pro přípravu léček.

Crater's Claws

Variable ColorlessRed

Sorcery

Crater's Claws udělé deals X zranění cílové bytosti nebo hráči.

 

Ferocious — Crater's Claws udělí namísto toho X plus 2 zranění cílové bytosti nebo hráči, pokud kontroluješ bytost se silou 4 nebo více.

Dragon Grip

2Red

Očarování — Aura

 

Ferocious — Pokud kontroluješ bytost se silou 4 nebo více, můžeš Dragon Grip seslat, jako kdyby měla flash. (Kdykoli, kdy můžeš hrát instant.)

 

Očaruj bytost

 

Očarovaná bytost má +2/+0 a first strike.

Dragon-Style Twins

3RedRed

Bytost — Human Monk

3/3

Double strike

Prowess (Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, tato bytost získává do konce kola +1/+1.)

"Jsme třepotavé světlo ohně a jeho žár, dvojí ostří jediné čepele "

Goblinslide

2Red

Očarování

Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, můžeš zaplatit 1. Pakliže tak učiníš, polož si na bojiště 1/1 červenou bytost-token s typem Goblin a s haste.

Goblini, stejně jako sněhové vločky, jsou nebezpeční pouze ve velkých množstvích.

Horde Ambusher

1Red

Bytost — Human Berserker

2/2

Kdykoli Horde Ambusher blokuje, udělí ti 1 zranění

Morph—Ukaž ze své ruky červenou kartu. (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 3. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

 

Když je  Horde Ambusher otočena lícem vzhůru, cílová bytost nemůže toto kolo blokovat.

Hordeling Outburst

1Red

Sorcery

Polož si na bojiště tři červené 1/1 bytosti-tokeny s typem Goblin.

"Nenechávejte zbytky, nebo přilákáte havěť. „
—Marduská hrozba

Howl of the Horde

2Red

Sorcery

Když sešleš toto kolo své příští kouzlo instant nebo sorcery, zkopíruj jej. Můžeš si pro kopii zvolit nové cíle.

 

Raid — Pokud jsi toto kolo útočil/a bytostí, když sešleš toto kolo své příští kouzlo instant nebo sorcery, zkopíruj jej ještě jednou. Můžeš si pro kopii zvolit nové cíle.

 

Jeering Instigator

1Red

Bytost — Goblin Rogue

2/1

Morph 2Red (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 3. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

 

Poté, coje Jeering Instigator otočena lícem vzhůru, je-li tvoje kolo, získáváš kontrolu nad cílovou bytostí do konce kola. Onu bytost odtapni. Do konce kola získává haste.

Leaping Master

1Red

Bytost — Human Monk

2/1

2White: Leaping Master získává do konce kola flying.

"Síla strhává překážky. Disciplína je ignoruje. "

Mardu Blazebringer

2Red

Bytost — Ogre Warrior

4/4

Když Mardu Blazebringer útočí nebo blokuje, na konci souboje ji obětuj.

"Ujistěte se, že směřuje správným směrem, než ho zapálíte. A nepouštějte k pochodni gobliny."
—Kerai Náhlý Nůž, marduský náčelník hordy

Mardu Heart-Piercer

3Red

Bytost — Human Archer

2/3

Raid — Když Mardu Heart-Piercer vstupuje na bojiště, pokud jsi toto kolo útočil/a s bytostí, Mardu Heart-Piercer udělí 2 zranění cílové bytosti nebo hráči.

"Pokud jste nikdy necválali rychleji větru, nepoznali jste skutečnou radost z války."

Mardu Warshrieker

3Red

Bytost — Orc Shaman

3/3

Raid — Když Mardu Warshrieker vstupuje na bojiště, pokud jsi toto kolo útočil/a s bytostí, přidej RedWhiteBlack do svého manového poolu.

"Žádné tělo neudrží v sobě tolik zuřivosti. Přpomíná mi to jinou bitvu, dávno předávno. "
—Sarkhan Vol

Monastery Swiftspear

Red

Bytost — Human Monk

1/2

Haste

 

Prowess (Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, tato bytost získává do konce kola +1/+1.)

Kaligrafie boje je malována náhlými stříkanci krve.

Sarkhan, the Dragonspeaker

3RedRed

Sférochodec — Sarkhan

4

+1: Do konce kola se Sarkhan, the Dragonspeaker stává legendární 4/4 červenou bytostí s flying, indestructible a haste. (Když není sférochodcem, neztrácí loajalitu.)

 

−3: Sarkhan, the Dragonspeaker udělí 4 zranění cílové bytosti.

 

−6: Získáváš emblém s "Na začátku tvé lízací fáze, lízni dvě karty navíc“ a „Na začátku tvé fáze konce kola, zahoď všechny karty z ruky."

 

Shatter

1Red

Instant

Znič cílový artefakt.

V zlobrově hlavě cosi prasklo. Pak následoval luk. A po něm i lučištník.

Summit Prowler

2RedRed

Bytost — Yeti

4/3

"Lovíš yettie ve vysokých horách, mládenče? Jsou zuřiví, jako medvěd, který se nebojí žádného nepřítele, a záludní jako norek, který se plíží neviděn. Budeš stejně tak jejich kořistí jako oni tvojí."
—Nitula, Svolávačka lovu

Swift Kick

3Red

Instant

Cílová bytost pod tvou kontrolou získává +1/+0 do konce  kola. Vyzve na souboj cílovou bytost, kterou nekontroluješ.

Shintan cítil ver svém protivníkovi zlost, ale neudeřil, dokud se orkovy svaly nenapjaly v přípravě na první úder.

Tormenting Voice

1Red

Sorcery

 

Jako dodatečnou cenu k seslání Tormenting Voice zahoď kartu.

 

Lízni dvě karty.

"Mysl mi přetéká nevítanými myšlenkami. Je to mé vlastní šílenství, nebo šepoty někoho jiného?"
—Sarkhan Vol

Trumpet Blast

2Red

Instant

 

Útočící bytosti získávají do konce kola +2/+0.

"Slyšíš to, Sarkhane? Sláva hordy! Z toho, co jsi opustil, jsem udělal legendu. "
—Zurgo,chán Mardu

Valley Dasher

1Red

Bytost — Human Berserker

2/2

Haste

Valley Dasher útočí každé kolo, je-li toho schopna.

Největší obavou marduských jezdců je, že bitva skončí dříve, než jejich zbraň okusí krve.

War-Name Aspirant

1Red

Bytost — Human Warrior

2/1

Raid — War-Name Aspirant vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem, pokud jsi toto kolo útočil/a bytostí.

 

War-Name Aspirant nemůže být blokována bytostmi se silou 1  a méně.

Žádná bitva není pro bojovnici Mardu tak cenná, jako ta, ve které si vyslouží válečného jména.

Alpine Grizzly

2Green

Bytost — Bear

4/2

Temurové přijímají medvědy do klanu s radostí, aby s nimi bojovali bok po boku. Toto přátelství se datuje dlouho do minulosti, kdy spolu bok po boku pracovani pod nadvládou Sultai.

Archers' Parapet

1Green

Bytost — Wall

0/5

Defender

1Black, Tap: Každý protihráč ztrácí 1  život.

Každý dřík na sobě nese vyryté jméno z rodového stromu, povolávaje duchy předků, aby mu pomohly najít cíl.

Awaken the Bear

2

Instant

 

Cílová bytost získává do konce kola +3/+3 a  trample.

Když temurští válečníci vstoupí do bojového tranzu známého jako „probuzení medvěda“, ztratí pojem o přátelích či nepřátelích – vidí jen hrozby divočině.

Become Immense

5Green

Instant

Delve (Každá karta, kterou vypovíš ze hry ze svého hřbitova, když sesíláš toto kouzlo, platí za1.)

 

Cílová bytost získává do konce kola +6/+6.

 

Dragonscale Boon

3Green

Instant

Polož na cílovou bytost dva +1/+1 žetony a odtapni ji.

"Když jsme byli ztraceni a unaveni, ainokové nám ukázali, jak přežít. Vydobyli si právo nazývat se Abzany, a nosit Šupinu."
—Anafenza, chánka Abzanu

Feed the Clan

1Green

Instant

 

Získáváš 5 životů.

 

Ferocious —Pokud kontroluješ bytost se silou 4 nebo více, namísto toho získáváš 10 životů.

Temurové věří, že pro život jsou potřeba jen tři věci: teplý oheň, plné břicho a mocný společník.

Hardened Scales

Green

Očarování

Pokud by byl na bytost pod tvou kontrolou položen jeden nebo více  +1/+1 žetonů, namísto toho je na onu bytost položeno o jeden +1/+1 žeton více.

"Nágové se svých šupin zbavují. My ty své nosíme s hrdostí."
—Golran, kapitán dračích šupin

Heir of the Wilds

1Green

Bytost — Human Warrior

2/2

Deathtouch

 

Ferocious — Kdykoli Heir of the Wilds útočí, pokud kontroluješ bytost se silou 4 nebo více, získává Heir of the Wilds do konce kola +1/+1.

Mladí lovci se vydávají do jeskyní vysoko v horách Qal Sisma, aby zde naslouchali ozvěnám svých zuřivých předků.

Highland Game

1Green

Bytost — Elk

2/1

Když Highland Game zemře, získáváš 2 životy.

"Skolte jelena a připevněte jí na hlavu jeho parohy. Tahle slyší šepoty. "
—Chianul,při zasvěcení Arel

Hooded Hydra

Variable ColorlessGreenGreen

Bytost — Snake Hydra

0/0

Hooded Hydra vstupuje na bojiště s X +1/+1 žetony na sobě.

 

Když Hooded Hydra zemře, polož za každý +1/+1 žeton na ní na bojiště 1/1 zelenou bytost-token s typem Snake.

Morph 3GreenGreen

Poté, co je Hooded Hydra otočena lícem vzhůru, polož na ni pět +1/+1 žetonů.

Hooting Mandrills

5Green

Bytost — Ape

4/4

Delve (Každá karta, kterou vypovíš ze hry ze svého hřbitova, když sesíláš toto kouzlo, platí za1.)

Trample

Narušitelé  sultaiských teritoriích končí obvykle jako žrádlo pro krokodýly nebo návnada na opice.

Incremental Growth

3Green

Sorcery

Polož +1/+1 žeton cílovou bytost, dva +1/+1 žetony na další cílovou bytost, a tři +1/+1 žetony na třetí cílovou bytost.

Rodinná pouta přesahují hranice ras.

Kin-Tree Warden

Green

Bytost — Human Warrior

1/1

2: Regeneruj Kin-Tree Warden.

Morph Green (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 3. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

"Jantar stromu a krev v mých žilách jedno jsou. "

Longshot Squad

3Green

Bytost — Hound Archer

3/3

Outlast 1Green (1Green, Tap: Polož na tuto bytost +1/+1 žeton. Outlast můžeš aktivovat pouze tehdy, kdy je možné hrát sorcery.)

Každá bytost pod tvou kontrolou s +1/+1 žetonem na sobě má reach. (Bytost s reach může blokovat bytosti s tlying.)

Meandering Towershell

3GreenGreen

Bytost — Turtle

5/9

Islandwalk (Tato bytost nemůže být blokována, má-li bránící se hráč pod kontrolou zemi s typem Island.)

Kdykoli Meandering Towershell útočí, vypověz ji ze hry. Vrať ji na bojiště pod tvou kontrolu tapnutou a útočící na začátku kroku deklarace útočníků ve tvém příštím kole.

Naturalize

1Green

Instant

Znič cilový artefakt nebo očarování..

Zbytky prastarých tyranů nebes nyní živí válkou zničenou zemi.

Pine Walker

3GreenGreen

Bytost — Elemental

5/5

Morph 4Green (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 3. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

Poté, co je Pine Walker nebo jiná bytost pod tvou kontrolou otočena lícem vzhůru, onu bytost odtapni.

Rattleclaw Mystic

1Green

Bytost — Human Shaman

2/1

Tap: Přidej Green, Blue, or Red do svého manového poolu.

Morph 2 (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 3. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

Poté, co je Rattleclaw Mystic otočena lícem vzhůru, přidej GreenBlueRed do svého manového poolu.

Roar of Challenge

2Green

Sorcery

 

Všechny bytosti schopné toto kolo blokovat cílovou bytost tak toto kolo učiní.

 

Ferocious —Pokud kontroluješ bytost se silou 4 nebo více, získává ona cílová bytost do konce  kola nezničitelnost.

Sagu Archer

4Green

Bytost — Naga Archer

2/5

Reach (Může blokovat bytosti s flying.)

Morph 4Green (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 3. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

Jeho šípy hvízdají jako sykot hada.

Savage Punch

1Green

Sorcery

 

Cílová bytost pod tvou kontrolou vyzve na souboj cílovou bytost, kterou nekontroluješ.

 

Ferocious — Pokud kontroluješ bytost se silou 4 nebo více, ona bytost pod tvou kontrolou získává do konce  kola +2/+2, předtím než vyzve onu bytosti na souboj.

Scout the Borders

2Green

Sorcery

Otoč vrchních pět karet své knihovny. Můžeš si z nich dát do ruky kartu země nebo bytosti. Zbytek odlož do hřbitova.

"Tenhle prvek mám nejradši – prvek překvapení."
—Mogai, Sultai scout

See the Unwritten

4GreenGreen

Sorcery

 

Otoč vrchních osm karet své knihovny. Můžeš si z nich dát kartu bytosti na bojiště. Zbytek odlož do hřbitova.

Ferocious — Pokud kontroluješ bytost se silou 4 nebo více, můžeš z oněch karet položit na bojiště dvě bytosti namísto jedné.

Seek the Horizon

3Green

Sorcery

Vyhledej si v knihovně až tři karty základních zemí, ukaž je a dej si je do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

Temurové nazývají blikající světla Cestoz šepotů, a věří, že vedou k moudrosti předků.

Smoke Teller

1Green

Bytost — Human Shaman

2/2

1Blue: Podívej se na cílovou bytost, jenž je lícem dolů.

"Pohlédni na své nepřátele z tisíce stran. Pak nalezneš tisíc způsobů, jak je zabít."

Sultai Flayer

3Green

Bytost — Naga Shaman

3/4

Kdykoli bytost pod tvou kontrolou s odolností 4 nebo více zemře, získáváš 4 životy.

"Tělo si klidně nech, nekromante. Já chci jenom kůži. "

Temur Charger

1Green

Bytost — Horse

3/1

Morph—Ukaž ze své ruky zelenou kartu. (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 3. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

Poté, co je Temur Charger otočena lícem vzhůru, cílová bytost získává do konce kola trample.

Trail of Mystery

1Green

Očarování

 

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu bytost lícem dolů, můžeš si v knihovně vyhledat kartu základní země, ukázat ji a dát si ji do ruky.

Poté, co je permanent pod tvou kontrolou otočen lícem vzhůru, je-li to bytost, získává do konce kola +2/+2.

Tusked Colossodon

4GreenGreen

Bytost — Beast

6/5

Tlupa temurských lovců si na útěku před Mardu vykopala úkryt pod jednou z těchto bestií, když spala. Horda je našla a zaútočila. Po tři dny se jim Temurové bránili, a celou dobu to velké zvíře spalo.

Tuskguard Captain

2Green

Bytost — Human Warrior

2/3

Outlast Green (Green, Tap: Polož na tuto bytost +1/+1 žeton. Outlast můžeš aktivovat pouze tehdy, kdy je možné hrát sorcery.)

 

Každá bytost pod tvou kontrolou s +1/+1 žetonem na sobě má trample.

Jedno tiché slovo rozpoutá peklo.

Windstorm

Variable ColorlessGreen

Instant

 

Windstorm udělí X zranění každé bytosti s flying.

"Když padl poslední z draků, jeho duch unikl coby řev do větru. "
—Temurská pověst

Woolly Loxodon

5GreenGreen

Bytost — Elephant Warrior

6/7

Morph 5Green (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 3. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

I mezi nejdrsnějšími válečníky Temuru jsou loxodonové respektováni pro svou schopnost přizpůsobit se horským sněhům.

Abomination of Gudul

3BlackGreenBlue

Bytost — Horror

3/4

Flying

Kdykoli Abomination of Gudul udělí bojové zranění hráči, můžeš líznout kartu. Pakliže tak učiníš, zahoď kartu.

Morph 2BlackGreenBlue (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 3. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

 

Abzan Ascendancy

WhiteBlackGreen

Očarování

Když Abzan Ascendancy vstupuje na bojiště, polož +1/+1 žeton na každou bytost pod tvou kontrolou.

 

Kdykoli zemře pod tvou kontrolou bytost, která nebyla token, polož si na bojiště 1/1 bílou bytost-token s flying.

Abzan Charm

WhiteBlackGreen

Instant

Zvol si jedno —

 

• Vypověz ze hry cílovou bytost se silou 3 nebo více.

 

• Lízni dvě karty a ztrať 2 životy.

 

• Rozděl dva +1/+1 žetony mezi jednu nebo dvě cílové bytosti.

Abzan Guide

3WhiteBlackGreen

Bytost — Human Warrior

4/4

Lifelink (Zranění, které tato bytost udělí, ti přidá odpovídající počet životů.)

Morph 2WhiteBlackGreen (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 3. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

"Tyhle cesty jsou nehostinné a proměnlivé. Následuj mne, nebo zemřeš v pustinách.“

Anafenza, the Foremost

WhiteBlackGreen

Legendární bytost — Human Soldier

4/4

Kdykoli  Anafenza, the Foremost útočí, polož +1/+1 žeton na jinou tapnutou bytost pod tvou kontrolou.

 

Měla-li být do hřbitova protihráče odložena odkudkoli karta bytosti, namísto toho je vypovězena ze hry.

Zřídkakdy spočívajíc na Jantarovém trůně, Anafenza vždy vede Abzanské rody do boje.

Ankle Shanker

2RedWhiteBlack

Bytost — Goblin Berserker

2/2

Haste

 

Kdykoli Ankle Shanker útočí, bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola first strike a deathtouch.

Na postavě bojovníka záleží méně než na hloubce rány.

Armament Corps

2WhiteBlackGreen

Bytost — Human Soldier

4/4

Když Armament Corps vstupuje na bojiště, rozděl dva +1/+1 žetony mezi jednu nebo dvě cílové bytosti pod tvou kontrolou.

Abzanové se vyvarují protahování zásobovacích linií tím, že skladiště zbraní zahrnují do bojových formací.

Avalanche Tusker

2GreenBlueRed

Bytost — Elephant Warrior

6/4

Kdykoli Avalanche Tusker útočí, cílová bytost pod kontrolou protihráče ji v tomto souboji blokuje, je-li toho schopna.

"Vyčkávejte jako sníh vysoko ve svahu, pak jako lavina zavalte nepřítele. "
—Surrak, chán Temuru

Bear's Companion

2GreenBlueRed

Bytost — Human Warrior

2/2

Když Bear's Companion vstupuje na bojiště, polož si na bojiště 4/4 zelenou bytost-token s typem Bear.

"Sultaici si sem přišli pro medvědí kůži. Teď mám nový pásek z kůže nágů a můj společník má plné břicho."

Butcher of the Horde

1RedWhiteBlack

Bytost — Demon

5/4

Flying

Obětuj jinou bytost: Butcher of the Horde získává dle tvé volby do konce kola vigilance, lifelink nebo haste.

Chief of the Edge

WhiteBlack

Bytost — Human Warrior

3/2

Ostatní bytosti s typem Warrior pod tvou kontrolou mají +1/+0.

"Jsme rychlí, jsme silní, jsme ostrým svistem čepele! Nebojte se ničeho a udeřte! "

Chief of the Scale

WhiteBlack

Bytost — Human Warrior

2/3

Ostatní bytosti s typem Warrior pod tvou kontrolou mají +0/+1.

"Jsme neporušeným štítem. Pokud dnes padneme, zemřeme pro dobrou věc, a naše stromy ponesou naše jména se ctí."

Crackling Doom

RedWhiteBlack

Instant

Crackling Doom udělí 2 zranění každému protihráči. Každý protihráč obětuje bytost s největší silou mezi bytostmi, které kontroluje.

Nebojte se blesku. Bojte se toho, koho poslouchá.

Death Frenzy

3BlackGreen

Sorcery

 

Všechny bytosti získávají do konce kola -2/-2.

Kdykoli toto kolo zemře bytost, získáváš 1 život.

Krokodýlí odporné čelisti nenechají uniknout nic, kromě křiku.

Deflecting Palm

RedWhite

Instant

 

Příštímu udělení zranění, které by ti zdroj dle tvého výběru toto kolo udělil, je zabráněno. Pokud je takto zabráněno udělení zranění, Deflecting Palm udělí odpovídající množství zranění hráči onen zdroj kontrolujícímu.

Duneblast

4WhiteBlackGreen

Sorcery

Zvol si až jednu  bytost. Zbytek znič.

Abzanové se k tomuto kouzlu uchylují jen v naprosto bezvýchodné situaci, neboť jeho nevyhnutelným výsledkem je to, čeho se nejvíce bojí: že zůstanou sami.

Efreet Weaponmaster

3BlueRedWhite

Bytost — Efreet Monk

4/3

First strike

Když Efreet Weaponmaster vstupuje na bojiště nebo poté, co je otočena lícem vzhůru, jiná cílová bytost pod tvou kontrolou získává  do konce kola +3/+0.

Morph 2BlueRedWhite (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 3. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

Flying Crane Technique

3BlueRedWhite

Instant

 

Odtapni všechny bytosti pod tvou kontrolou. Získávají do konce kola flying a double strike.

Jeskaiských stylů je mnoho. Vodní chůze imituje tekoucí vodu, Dračí pěst prastaté veledraky a Létající jeřáb divoké aveny z nedostupných vrcholků hor.

Highspire Mantis

2RedWhite

Bytost — Insect

3/3

Flying, trample

Její křídla produkují vysoký, sotva slyšitelný zvuk podobný cvrčení.Pouze jeskaiští mistři jsou natolik tiší, že dokáží zaslechnout jejich přílet.

Icefeather Aven

GreenBlue

Bytost — Bird Shaman

2/2

Flying

Morph 1GreenBlue (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 3. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

 

Poté, co je Icefeather Aven otočena lícem vzhůru, můžeš vrátit jinou cílovou bytost do ruky vlastníka.

Ivorytusk Fortress

2WhiteBlackGreen

Bytost — Elephant

5/7

Odtapni každou bytost s +1/+1 žetonem na sobě pod tvou kontrolou v průběhu odtapcvací fáze každého hráče.

Abzanští vojáci pochodují do války s uklidňujícím vědomím, že jejich Rody pochodují s nimi.

Jeskai Ascendancy

BlueRedWhite

Očarování

 

Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, bytosti pod tvou kontrolou získávají +1/+1 do konce kola. Ony bytosti odtapni.

 

Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, můžeš líznout kartu Pakliže tak učiníš, zahoď kartu.

Jeskai Charm

BlueRedWhite

Instant

 

Zvol si jedno —

 

• Polož cílovou byost na vršek knihovny vlastníka.

 

• Jeskai Charm udělí 4  zranění cílovému protihráči.

 

• Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+1 a lifelink.

Kheru Lich Lord

3BlackGreenBlue

Bytost — Zombie Wizard

4/4

Na začátku tvé udržovací fáze můžeš zaplatit 2Black. Pakliže tak učiníš, vrať si náhodně kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště. Dostává trample, haste a flying. Na začátku tvé příští fáze konce  kola onu bytost vypověz ze hry. Pokud by ona bytost opustila bojiště, vypověz ji namísto toho ze hry.

Kin-Tree Invocation

BlackGreen

Sorcery

Polož si na bojiště X/X černo-zelenou bytost-token s typem Spirit Warrior, kde xX je rovno nejvyšší odolnosti mezi bytostmi, jež kontroluješ.

Ubíhající roky přidávají další letokruhy stromu, posilujíc duchy, kteří v něm přebývají.

Mantis Rider

BlueRedWhite

Bytost — Human Monk

3/3

Flying, vigilance, haste

Jezdci na kudlankách ví, že jim jejich oři nejsou nijak zavázáni. Dokonce i léta sedlaná kudlanka sežere jezdce, který jen na moment ztratí koncentraci.

Mardu Ascendancy

RedWhiteBlack

Očarování

 

Kdykoli útočí pod tvou kontrolou bytost, která není token, polož si na bojiště 1/1 červenou bytost-token s typem Goblin, útočící a tapnutou.

 

Obětuj Mardu Ascendancy: Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +0/+3.

 

 

Mardu Charm

RedWhiteBlack

Instant

 

Zvol si jedno —

 

• Mardu Charm udělí 4 zranění cílové bytosti.

 

• Polož si na bojiště dvě 1/1 bílé bytosto-tokeny s typem Warrior. Do konce kola získávají first strike.

 

• Cílový protihráč ukáže ruku. Vyber si z ní kartu, která není ani země, ani bytost. Onen hráč onu kartu zahodí.

Mardu Roughrider

2RedWhiteBlack

Bytost — Orc Warrior

5/4

Kdykoli Mardu Roughrider útočí , cílová bytost nemůže toto kolo blokovat.

Nejzuřivější jezdci-surovci vedou útok, prorážeje nastavené píky a mohutné barikády jako papír a hedvábí.

Master the Way

3BlueRed

Sorcery

Lízni kartu. Master the Way udělí  cílové bytosti nebo hráči počet zranění rovný počtu karet ve tvé ruce.

Mindswipe

Variable ColorlessBlueRed

Instant

Zruš cílové kouzlo, pokud hráč je kontrolující nezaplatí Variable Colorless. Mindswipe udělí X zranění hráči ono kouzlo kontrolujícímu..

"Minulost a to ještě nenapsané jsou zmrzlé. Abys jim porozuměl, je potřeba teplo. "
—Arel zvaná Šeptající

Narset, Enlightened Master

3BlueRedWhite

Legendární bytost — Human Monk

3/2

First strike, hexproof

 

Kdykoli Narset, Enlightened Master útočí, vypověz  ze hry vrchní čtyři karty své knihovny. Do konce kola můžeš seslat pomocí Narset vypovězené karty, které nejsou bytosti, bez placení jejich manové ceny.

Ponyback Brigade

3RedWhiteBlack

Bytost — Goblin Warrior

2/2

Když Ponyback Brigade vstupuje na bojiště nebo poté, co je otočena lícem vzhůru, polož  si na bojiště tři 1/1 červené bytosti-tokeny s typem Goblin.

Morph 2RedWhiteBlack (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 3. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

Rakshasa Deathdealer

BlackGreen

Bytost — Cat Demon

2/2

BlackGreen: Rakshasa Deathdealer získává do konce kola  +2/+2.

 

BlackGreen: Regeneruj Rakshasa Deathdealer.

"Smrt mne naplňuje a činí mocnějším. Tebe obrátí v nic. "

Rakshasa Vizier

2BlackGreenBlue

Bytost — Cat Demon

4/4

Kdykoli je jedna nebo více karet vypovězena ze hry z tvého hřbitova, polož na Rakshasa Vizier odpovídající počet +1/+1 žetonů.

Rákšasové nabízejí úmluvy, které znějí výhodně těm, kdo zapomínají, s kým jednají.

Ride Down

RedWhite

Instant

Znič cílovou blokující bytost. Bytosti blokované onou bytostí získávají do konce kola trample.

"Seškrabu tě ze svých kopyt!"
—Marduský posměšek

Sage of the Inward Eye

2BlueRedWhite

Bytost — Djinn Wizard

3/4

Flying

Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola lifelink.

"Žádný okvětní lístek si nenárokuje krásu celého lotosu."

Sagu Mauler

4GreenBlue

Bytost — Beast

6/6

Trample, hexproof

Morph 3GreenBlue (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 3. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

 

Hustý podrost Saguské džungle ukryje i ty největší predátory – pokud si přejí zůstat nepovšimnuti.

Savage Knuckleblade

GreenBlueRed

Bytost — Ogre Warrior

4/4

2Green: Savage Knuckleblade získává do konce kola +2/+2. Aktivuj tuto schopnost jen jednou za kolo.

 

2Blue: Vrať Savage Knuckleblade do ruky vlastníka.

 

Red: Savage Knuckleblade získává do konce kola haste.

Secret Plans

GreenBlue

Očarování

Bytosti lícem dolů pod tvou kontrolou mají +0/+1.

Poté, co je permanent pod tvou kontrolou otočen lícem vzhůru, lízni kartu.

Rákšasové obchodují s tajemstvími, získávají bohatství z jejich včasných a pečlivých odhalení.

Sidisi, Brood Tyrant

1BlackGreenBlue

Legendární bytost — Naga Shaman

3/3

Kdykoli Sidisi, Brood Tyrant vstupuje na bojiště nebo útočí, odlož vrchní tři karty své knihovny do hřbitova. Kdykoli je jedna nebo více karet bytostí odložena ze tvé knihovny do hřbitova, polož si na bojiště 2/2 černou bytost-token s typem Zombie.

 

Siege Rhino

1WhiteBlackGreen

Bytost — Rhino

4/5

Trample

Když Siege Rhino vstupuje na bojiště, každý protihráč ztrácí 3 životy a ty 3 životy získáváš.

Pouhý příchod abzanské válečné bestie často stačí, aby se nepřítel dal v panice na útěk.

Snowhorn Rider

3GreenBlueRed

Bytost — Human Warrior

5/5

Trample

Morph 2GreenBlueRed (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 3. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

Jistý krok, silná vůle a mizerná nálada – a stejně takový je i jeho beran.

Sorin, Solemn Visitor

2WhiteBlack

Sférochodec — Sorin

4

+1: Bytosti pod tvou kontrolou získávají do tvého příštího kola +1/+0 a lifelink.

 

−2: Polož si na bojiště 2/2 černou bytost-token s typem Vampire a s flying

 

 −6: Získáváš emblém s „Na začátku udržovací fáze každého protihráče onen hráč obětuje bytost.."

Sultai Ascendancy

BlackGreenBlue

Očarování

 

Na začátku tvé udržovací fáze se podívej na vrchní dvě karty tvé knihovny. Polož libovolný počet z nich do hřbitova a zbytek zpět v libovolném pořadí.

Sultai Charm

BlackGreenBlue

Instant

 

Zvol si jedno —

 

• Znič cílovou jednobarevnou bytost.

 

• Znič ílový artefakt nebo očarování.

 

• Lízni dvě karty, pak kartu zahoď.

"Udeř," syčí výpary. „Se svými ambicemi postav opět impérium."

Sultai Soothsayer

2BlackGreenBlue

Bytost — Naga Shaman

2/5

Když Sultai Soothsayer vstupuje na bojiště, podívej se na vrchní čtyři karty své knihovny. Dej si jednu z nich do ruky a zbytek do hřbitova.

Nágové Sultaiských rojů uzavřeli pakty s temnými silami, aby si podrželi svou moc.

Surrak Dragonclaw

2GreenBlueRed

Legendární bytost — Human Warrior

6/6

Flash

Surrak Dragonclaw nemůže být zrušena.

 

Kouzla bytostí, které kontroluješ, nemohou být zrušena.

 

Ostatní bytosti pod tvou kontrolou mají trample.

Své postavení i své jizvy si vydobyl v souboji jeden proti jednomu s jeskynním medvědem.

Temur Ascendancy

GreenBlueRed

Očarování

 

Bytosti pod tvou kontrolou mají haste.

 

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu bytost se silou 4  a více, můžeš si líznout kartu.

Temur Charm

GreenBlueRed

Instant

 

Zvol si jedno —

 

• Cílová bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola +1/+1. Vyzve na souboj cílovou bytost, kterou nekontroluješ.

 

• Zruš cílové kouzlo, pokud hráč jej kontrolující nezaplatí 3.

 

• Bytosti se silou 3 a méně nemohou toto kolo blokovat.

Trap Essence

GreenBlueRed

Instant

 

Zruš cílové kouzlo bytosti. Polož na až jednu cílovou bytost dva +1/+1 žetony.

"Maso udržuje tělo. Duch si vyžaduje jinačí výživy. "
—Arel , zvaná Šeptající

Utter End

2WhiteBlack

Instant

Vypověz ze hry cílový permanent, jenž není země.

"Přišel jsem a hledal jsem výzvu. Co jsem našeI? Jenom tebe. "
—Zurgo, chán Mardu

Villainous Wealth

Variable ColorlessBlackGreenBlue

Sorcery

Cílový protihráč  vypoví ze hry vrchních X karet své knihovny. Můžeš z těchto karet seslat libovolný počet s převedenou manovou cenou X a méně, bez placení jejich manové ceny.

Zlatem se platí smrt. Smrt vydělává zlato.

Warden of the Eye

2BlueRedWhite

Bytost — Djinn Wizard

3/3

Když Warden of the Eye vstupuje na bojiště, vrať si svého hřbitova do ruky cílovou kartu, která není ani bytost, ani země.

Strážci hlídají svaté dokumenty o historii Tarkiru, ač jim není dovoleno do nich nahlédnout.

Winterflame

1BlueRed

Instant

 

Zvol si jedno či oboje —

• Tapni cílovou bytost.

• Winterflame udělí 2 zranění cílové bytosti.

"Hory křičí hrdly draků."
—Chianul, Jenž Šeptá Dvakrát

Zurgo Helmsmasher

2RedWhiteBlack

Legendární bytost — Orc Warrior

7/2

Haste

 

Zurgo Helmsmasher útočí každé kolo, je-li toho schopna.

 

Zurgo Helmsmasher má nezničitelnost, pokud je tvoje kolo.

 

Kdykoli bytost, které Zurgo Helmsmasher toto kolo udělila zranění, zemře, polož na  Zurgo Helmsmasher +1/+1 žeton.

 

Abzan Banner

3

Artefakt

 

Tap: Přidej White, Black, nebo Green do svého manového poolu.

 

WhiteBlackGreen, Tap, Obětuj Abzan Banner: Lízni kartu.

Kámen k přetrvání, kořeny k paměti.

Altar of the Brood

1

Artefakt

 

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jinýpermanent , každý protihráč odloží vrchní kartu své knihovny do hřbitova.

Prosebníci nabízejí maso a stříbro, květiny a krev. Oltář přijímá, co je třeba, oči mu září nevyřčenými přísliby.

Briber's Purse

Variable Colorless

Artefakt

 

Briber's Purse vstupuje na bojiště s X žetony drahokamů.

 

1, Tap, Odstraň z Briber's Purse žeton drahokamu: Cílová bytost nemůže toto kolo útočit nebo blokovat.

Vítězství je zaručeno. Cena dohodou.

Cranial Archive

2

Artefakt

 

2, Vypověz Cranial Archive ze hry: Cílový hráč zamíchá svůj hřbitov do knihovny. Lízni kartu.

Největší myšlenka, co zombii kdy prošla hlavou, nebyla dokonce ani její.

Dragon Throne of Tarkir

4

Legendary Artefakt — Equipment

Vybavená bytosti má defender a "2, Tap: Ostatní bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +X/+X  a trample, kde X je síla této bytosti. "

 

Vybav 3

Co kdysi plachtilo vysoko nad Tarkirem, je nyní redukováno na křeslo.

Ghostfire Blade

1

Artefakt — Equipment

 

Vybavená bytost má +2/+2.

Vybav 3

Vybavovací schopnost Ghostfire Blade stojí k aktivaci o 2 méně, pokud cílí bezbarvou bytost.

Pokud se bojíš dračího ohně, nejsi jej hoden.

Heart-Piercer Bow

2

Artefakt — Equipment

 

Kdykoli  vybavená bytost útočí, Heart-Piercer Bow udělí 1 zranění cílové bytosti pod kontrolou bránícího se hráče.

Equip 1

Designovány dávným artificérem, marduské luky jsou vyřezány z dračích kostí , s tětivami spletenými ze samotného větru.

Jeskai Banner

3

Artefakt

 

Tap: Přidej Blue, Red, nebo White do svého manového poolu.

 

BlueRedWhite, Tap, Obětuj Jeskai Banner: Lízni kartu.

Disciplína  k vytrvalosti, vhled k objevům.

Lens of Clarity

1

Artefakt

 

Můžeš se dívat na vrchní kartu své knihovny a na bytosti lícem dolů, které nekontroluješ. (Můžeš tak činit kdykoli.)

"Voda se mění a mate nás, ale coby led v sobě skrývá klid pravdy."
—Arel, zvaná Šeptající

Mardu Banner

3

Artefakt

 

Tap: Přidej Red, White, nebo Black do svého manového poolu.

 

RedWhiteBlack, Tap, Obětuj Mardu Banner: Lízni kartu.

Rychlost k úderu, zuřivost k ničení.

Sultai Banner

3

Artefakt

 

Tap: Přidej Black, Green, nebo Blue do svého manového poolu.

 

BlackGreenBlue, Tap, Sacrifice Sultai Banner: Lízni kartu.

Síla k ovládání, krutost k vládnutí.

Temur Banner

3

Artefakt

 

Tap: Přidej Green, Blue, or Red do svého manového poolu.

 

GreenBlueRed, Tap, Obětuj Temur Banner: Lízni kartu.

Divokost k přežití, odvaha k vítězství.

Ugin's Nexus

5

Legendární artefakt

 

Pokud by hráč měl dostat kolo navíc, namísto toho ono kolo přeskočí.

 

Pokud by Ugin's Nexus měla být odložena z bojiště do hřbitova, namísto toho ji vypověz ze hry a získáváš po tomto kole kolo navíc.

V Sarkhanově mysli se najednou rozhostilo ticho..

Witness of the Ages

6

Artefaktová bytost — Golem

4/4

Morph 5 (Můžeš tuto kartu seslat lícem dolů jako 2/2 bytost za 3. Kdykoli ji za její morph cenu obrať lícem vzhůru.)

Kráčel roky skrze dračí války, Uginův pád, vzestup chánů.

Bloodfell Caves

 

Země

 

Bloodfell Caves vstupuje na bojiště tapnutá.

 

Když Bloodfell Caves vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.

 

Tap: Přidej Black nebo Red do svého manového poolu.

 

Bloodstained Mire

 

Země

 

Tap, zaplať 1 život, obětuj Bloodstained Mire: Vyhledej si v knihovně kartu s typem  Swamp nebo Mountain a polož ji na bojiště. Pak si zamíchej knihovnu.

Kde drakové kdysi vládli, nyní kosti jejich hnijí.

Blossoming Sands

 

Země

 

Blossoming Sands vstupuje na bojiště tapnutá.

 

Když Blossoming Sands vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.

 

Tap: Přidej Green nebo White do svého manového poolu.

 

Dismal Backwater

 

Země

 

Dismal Backwater vstupuje na bojiště tapnutá.

 

Když Dismal Backwater vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.

 

Tap: Přidej Blue nebo Black do svého manového poolu.

 

 

Flooded Strand

 

Země

 

Tap, zaplať 1 život, obětuj Flooded Strand: Vyhledej si v knihovně kartu s typem  Plains nebo Island a polož ji na bojiště. Pak si zamíchej knihovnu.

Kde drakové kdysi spali, nyní kosti jejich odpočívají.

Frontier Bivouac

 

Země

 

Frontier Bivouac vstupuje na bojiště tapnutá.

 

Tap: Přidej Green, Blue, nebo Red do svého manového poolu.

 

"Nejmocnější sny přicházejí  k těm, kdo žijí v dračí lebce."
—Chianul, Jenž Šeptá Dvakrát

Jungle Hollow

 

Země

 

Jungle Hollow vstupuje na bojiště tapnutá.

 

Když Jungle Hollow vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.

 

Tap: Přidej Black nebo Green do svého manového poolu.

 

 

Mystic Monastery

 

Země

 

Mystic Monastery vstupuje na bojiště tapnutá.

 

Tap: Přidej Blue, Red, nebo White do svého manového poolu.

 

Když se jej zeptali, kolik cest vede k osvícení, kopnul mnich do hromádky písku. “Spočítej je”, usmál se, “a pak se vydej hledat více zrnek.”

Nomad Outpost

 

Země

 

Nomad Outpost vstupuje na bojiště tapnutá.

 

Tap: Přidej Red, White, nebo Black do svého manového poolu.

 

“Jen slaboši sami sebe vězní za hradbami. My žijeme volní ve větru, a naše svoboda nás činí silnými.” – Zurgo, chán Mardu

Opulent Palace

 

Země

 

Opulent Palace vstupuje na bojiště tapnutá.

 

Tap: Přidej Black, Green, nebo Blue do svého manového poolu.

 

Hustá džungle se rozestupuje do úrodné, bohaté planiny. V jejím středu se vinou věže paláce Qarsi.

Polluted Delta

 

Země

 

Tap, zaplať 1 život, obětuj Polluted Delta: Vyhledej si v knihovně kartu s typem Island nebo Swamp a polož ji na bojiště. Pak si zamíchej knihovnu.

Kde drakové kdysi panovali,  nyní kosti jejich potápějí se.

Rugged Highlands

 

Země

 

Rugged Highlands vstupuje na bojiště tapnutá.

 

Když Rugged Highlands vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.

 

Tap: Přidej Red nebo Green do svého manového poolu.

 

 

Sandsteppe Citadel

 

Země

 

Sandsteppe Citadel vstupuje na bojiště tapnutá.

 

Tap: Přidej White, Black, nebo Green do svého manového poolu.

 

Co vytrvá, přežije.

Scoured Barrens

 

Země

 

Scoured Barrens vstupuje na bojiště tapnutá.

 

Když Scoured Barrens vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.

 

Tap: Přidej White nebo Black do svého manového poolu.

 

 

Swiftwater Cliffs

 

Země

 

Swiftwater Cliffs vstupuje na bojiště tapnutá.

 

Když Swiftwater Cliffs vstupuje na bojiště, získáváš 1 život.

 

Tap: Přidej