Zendikarské legendy

Na současném Zendikaru se můžeme potkat s množstvím legendárních bytostí. V dnešních medailóncích vám o každé z nich prozradíme alespoň pár věcí (a ti, co jsou na Zendikaru poprvé, tu najdou i pár odkazů na starší příběhy). Překlad flavor článku ze stránek WotC.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zendikarské legendy

Ari Zirulnik

Oficiální čísla jsou následující: se sadou Vzestup Zendikaru, která (včetně obou commander balíčků) do Magicu přinesla 19 nových legend, je teď v Magicu celkem přes 1000 legendárních bytostí!

Ať už je hrajete v commanderu nebo v draftu, myslíme si, že je důležité vědět, s kým to vlastně hrajete. V dnešním článku se dozvíte alespoň základní příběhové reálie k legendám Zendikaru. (Tam, kde to bude možné, budou i odkazy na příběh.)

 

LEGENDÁRNÍ BYTOSTI MOŘSKÉ BRÁNY

 

Akiri, Nebojácná cestovatelka

Akiri, Fearless Voyager | Art by: Ekaterina Burmak

Akiri je zřejmě nejlepší lanolezkyně Zendikaru, co dokáže doslova proletět cestami a přežít pády, které by pro jiné byly smrtelné. V minulosti sloužila jako průvodkyně skupině korů, ale poté, co musela bezmocně sledovat, jak je Eldrazi všechny zabili, se zatvrdila, a starala se jen sama o sebe.

Když byli Eldrazi poraženi, Akiri se z nedostatku jiných příležitostí zúčastnila rekonstrukce Mořské brány. Tam se seznámila se skupinkou dobrodruhů, kteří vyrazili pátrat po vzácných minerálech nutných k dokončení stavby. Mezi nimi byl i merfolk Zareth San. Právě Zareth ji spolu s ostatními pomohl se otevřít, a tak se Akiri pomalu opět naučila starat se o jiné. Teď, když je Mořská brána dokončena, Akiri spolu se svou skupinkou dobrodruhů cestuje mezi městem a Nebeštěpy na nejrůznějších dobrodružstvích.

Více o Akiri

„Po Červené“
„Vzestup Zendikaru 2: Do Murasy“

 

Zareth San, Šejdíř

Zareth San, the Trickster | Art by: Zack Stella

Zareth je jeden z nejvyhlášenějších lapků na Zendikaru. Pokud potřebujete něco ukrást, on už to pravděpodobně ukradl předtím. Věří, že život není fér, a že je potřeba lhát a brát si vše, co potřebujete. Od mala byl zvyklý žít s málem, a tak toho v bitvě s Eldrazi ani moc neztratil.

Také se zapojil do rekonstrukce Mořské brány, protože v takovém humbuku a mele se může spousta věcí „poztrácet“, víme? Nakonec to v něm ale, ke jeho překvapení, vzbudilo upřímný zájem. Hodlal město po dokončení rekonstrukce opustit, ale nakonec to neudělal. Během prací se seznámil s Akiri, Kazou, a Orahem, a ti mu poprvé po dlouhé době dali pocítit, že někam patří.

Více o Zarethovi:

„Po Červené“
„Vzestup Zendikaru 2: Do Murasy“

 

Kaza, Ruchářka

Kaza, Roil Chaser | Art by: Ekaterina Burmak

Kaza je mistryně kouzelnice a vášnivá vyhledávačka dobrodružství. Na subtilní a nepřímou magii se dívá svrchu, a nadevše věří v to, že více je lépe. Pokud váš problém nevyřeší výbuchy, ohnivé koule, nebo ohromné balvany, nejspíš potřebujete někoho jiného. Je také trochu kutil, a dokázala si z různých kousků nalezených v Nebeštěpech postavit létající kouzelnickou hůl.

Také se zúčastnila prací na rekonstrukci Brány, poté, co ji Zareth s Akiri zachránili před elementálem (ale ona ho měla pod kontrolou, opravdu). Uvědomila si, že v jejich společnosti zažije daleko více dobrodružství. Ke svému údivu se s nimi velice rychle spřátelila a pro jejich ochranu je ochotná udělat cokoli, včetně výbuchů, ohnivých koulí…

Více o Kaze:

„Vzestup Zendikaru 2: Do Murasy“

 

Orah, Hierofant Nebeštěpů

Orah, Skyclave Hierophant | Art by: Heonhwa Choe

Orah je korský kněz, hluboce duchovně propojený s prastarou korskou civilizací. Celý svůj život strávil v úžasu na minulostí, a snažil se z prastarých zřícenin pochytit vše, co dokázal. Během života se stal jedním z nejlepších. Ironií osudu ho právě minulost připravila o všechno. Když se Eldrazi vrátili, přišel o celou svou rodinu.

Od té doby jen malátně bloudil světem, a když se vynořily Nebeštěpy, pochopil to jako znamení, že se musí „vynořit“ také. Nejjednodušší bylo připojit se k obnově Mořské brány, neboť se odtud často vysílaly průzkumné expedice do Nebeštěpů. Dostal se tak do skupinky k Akiri, Zarethovi, a Kaze, a našel v nich mnohem víc, než čekal. Všichni tři mu připomněli jeho ztracené děti, a Orah se rozhodl ochraňovat je, jako by byli jeho vlastní.

Více o Orahovi:

„Vzestup Zendikaru 2: Do Murasy“

 

Anowon, Zloděj zřícenin

Anowon, the Ruin Thief | Art by: Magali Villeneuve

Po celém Zendikaru byl Anowon známý jako mág a učenec. S pomocí svých následovníků vybudoval svůj obraz jako toho nejmoudřejšího znalce starých relikvií a obtížných otázek. Ovšem odpovědi, které zjistil poté, co sférochodcům pomohl k Oku Uginovu a k vypuštění Eldrazi, se mu ani trochu nezamlouvaly.

Od doby, co se Eldrazi objevili, Anowonova pověst i majetek utrpěly těžké ztráty. Mnohé expedice ho osočily, že si přivlastnil jejich zásluhy, nemluvě o přivlastnění i fyzických věcí. Po objevení Nebeštěpů se Anowon rozhodl k jejich studiu, aby rozluštil tajemství pradávné civilizace… a obnovil tak svou pověst a moc.

Více o Anowonovi:

(Příběh bude brzy)
„Journey to the Eye“ (komiks)
„Awakenings“ (komiks)
„Enter the Eldrazi“ (komiks)
Zendikar: In the Teeth of Akoum (kniha)
„Consortium Report: ‚The Incident at the Eye'“

 

Obuun, prapředek Mul Dayi

Obuun, Mul Daya Ancestor | Art by: Chris Rallis

Pro elfský národ Mul Daya jsou světy živých a mrtvých stejně důležité, stejně skutečné, a stejně přítomné v reálném světě. Duchové mrtvých jsou platnými členy Mul Dayského národa, a Obuun je první mezi nimi.

Za svého života, před staletími, vedl Obuun vzpouru proti Bala Gedskému Nebeštěpu. Nyní, za své smrti, je klíčovým rádcem Mluvčího Hazzana, vůdce národa. I když je Obuun už věky mrtvý, jeho vliv se nezmenšil, naopak. Prastarý elf nyní vládne jak mocí přízračného světa mrtvých, tak i přírodními živly skutečného světa. Moc Mluvčího Hazzana je díky Obuunovi mnohem větší, ale své výsadní postavení by brzy ztratil, pokud by s Obuunem nesouhlasil, nebo ho nějak neposlechl.

Více o Obuunovi:

(Příběh bude brzy)

 

Tazri, Světlo jednoty

Tazri, Beacon of Unity | Art by: Chris Rallis

Jako mladá se Tazri setkala s umírajícím andělem, zraněným v boji s upíry. Anděl ji požádal, aby ukončila jeho utrpení. Tazri ze smilování uposlechla, a andělovu svatozář si ponechala jako památku, aby nikdy nezapomněla a neodpustila si ten zrůdný čin.

O devatenáct let později byla Tazri hlavní pobočnicí velitele Mořské brány Vorika. Když se objevili Eldrazi, bojovala spolu s Gideonem Jurou — což ji moc netěšilo. Když umírající Vorik jmenoval svým nástupcem Gideona, Tazri to rozzuřilo.

Zúčastnila se mnoha bitev s Eldrazi, a dokázala přežít i útok samotného Kozilka, právě díky andělské svatozáři a moci, která v ní byla ukrytá. Poté se Tazri postavila do čela Mořské brány a velela její obraně. Po porážce Eldrazi se rozhodla město obnovit, a s pomocí anděla Linvaly se jí podařilo přemluvit expediční domy ke spolupráci.

V tomto novém věku expedicí a dobrodružství se Tazri postará, aby její město a svět vzkvétaly.

Více o Tazri:

„Zkáza, k níž zrozeni jsme byli“
„Zendikar obrozený“

 

Linvala, Štít Mořské brány

 

Linvala, Shield of Sea Gate | Art by: Wayne Reynolds

Před tisíciletími andělé střežili uvězněné Eldrazi. Během dlouhé doby někteří začali svou povinnost zanedbávat, a dovolili jim uniknout. I když se Nahiri tehdy podařilo Eldrazi znovu uvěznit, andělé si své selhání neodpustili. Jako trest si uložili nošení svých svatozáří přes oči, což má symbolizovat jejich selhání a slepotu, a také je nutí ke stálé ostražitosti. Linvala má ale jiný názor.

Věří, že svatozáře oslepují anděly před každodenními problémy obyvatel Zendikaru. Zatímco její druzi létají vysoko nad světem, Linvala sletěla dolů, k Mořské bráně, a nabídla pomoc při obnově města. Uzavřela spojenectví s Tazri, jejíž pozice velitelky se díky tomu upevnila.

 

DALŠÍ LEGENDÁRNÍ BYTOSTI

 

Drana, Poslední krvevládkyně

Drana, the Last Bloodchief | Art by: Tyler Jacobson

Drana je upíří krvevládkyně z rodu Kalastrie. Zatímco vládci ostatních rodů byly zotročeni Eldrazi, Drana se rozhodla vést proti nim boj. Na nějaký čas dokázala ovládnout město Malakir, ale později ho musela opustit před hordami nepřátel. Nakonec spojila své síly s Gideonem a Tazri, a pomohla ve finální bitvě s Eldrazi.

Drana je jediná přeživší z první generace upírů, která dokázala upíří společnost po zkáze Eldrazi znovu vybudovat, a její vůdcovské postavení je neotřesitelné. Drana se nyní snaží zvýšit populaci upírů, ale na to musí zjistit, jak vytvořit krvevládce, protože jen oni mohou zplodit nové upíry. Její touha ovšem činí celý Guul Draz obzvláště nebezpečný pro jakékoli neupíří návštěvníky.

Více o Draně:

„Vzpomínky krve“

 

Zagras, Zloděj tepů

Zagras, Thief of Heartbeats | Art by: Anna Steinbauer

Zagras je Dranina pravá ruka. Její slovo je pro něj zákon, a jeho oddanost je neochvějná. Rozhodl se zkoumat Nebeštěpy, aby našel možnosti nebo prostředky, jak stvořit nové krvevládce. To je skutečný důvod jeho loajality — Drana mu slíbila, že pokud najde způsob, jak stvořit nové krvevládce, on bude první.

Jeho schopnosti lapky není radno podceňovat. V nebezpečných chodbách a síních každého Nebeštěpu je jako doma, a mnoho výprav se ráno probudilo a zjistilo, že jejich lapka chybí, a opodál stojí Zagras, který jim sdělil upřímnou soustrast a rovnou nabídl své služby.

 

Taborax, Konec nadějí

Taborax, Hope’s Demise | Art by: G-host Lee

Když se objevili Eldrazi, mnoho z obyvatel Zendikaru si myslelo, že se proti nim obrátili jejich vlastní bohové. V zoufalství se tak ti, kteří se už předtím přikláněli ke zlu, obrátili k démonům. A Taborax má ze všech démonů Zendikaru daleko největší počet následovníků, kteří věří, že by je dokázal ochránit před Eldrazi, pokud by znovu povstali. Taborax se občas ochotně podělí s malou ukázkou své moci s těmi „nejoddanějšími“, ale vždy se ujistí, že na oplátku od nich dostane mnohem víc.

 

Moraug, Vztek Akoumu

Moraug, Fury of Akoum | Art by: Rudy Siswanto

Někteří minotauři, a Moraug mezi nimi, se odvrátili od veškeré civilizace a žijí svůj zvířecký život v divočině. Moraug je predátor, živící se vším, co uloví, zvířaty i lidmi, pokud se naskytnou.

Jeho rohy divoce vyrostly a jsou možná ty největší, jaké kdy nějaký minotaur měl. Minotauří rohy jsou na černém trhu cenným zbožím, a rohy takové velikosti by majiteli vynesly doživotní přepych. A skutečně, mnoho takových pytláků Moraugovy rohy našlo — surově vražené ve své vlastní hrudi.

 

LEGENDÁRNÍ ELEMENTÁLOVÉ

 

Omnath, Střed Stvoření

Omnath, Locus of Creation | Art by: Chris Rahn

Omnath je bytost z čisté many, zosobnění chaotické, odvěké, ničivé moci Zendikaru. Když se Eldrazi probudili, Omnath se začal měnit. Podobně jako se lidské tělo brání infekci, začal se na přítomnost Eldrazi adaptovat. Absorboval do sebe více a více many, nejen z džunglí a lesů, ale i z hor, rozbouřených moří, a životadárných plání.

Eldrazi už nejsou, ale Omnath stále roste. Co je jeho cílem? Jestli je Omnath skutečně ztělesnění Zendikaru, co vlastně sféra chce… a jak toho chce dosáhnout?

 

Ashaya, Duše divočiny

Ashaya, Soul of the Wild | Art by: Chase Stone

Ashaya byla vyvolána Nissou během války s Eldrazi. Nissa ji pojmenovala Ashaya, což znamenalo „Probuzený svět“. Na rozdíl od ostatních elementálů po porážce Eldrazi neodešla, ale zůstala s Nissou. Nissa si postupem doby uvědomila, že Ashaya je napojená na celý Zendikar, a ukázala Nisse, jak lépe ovládat manové linie.

 

Phylath, Světotvůrce

Phylath, World Sculptor | Art by: Victor Adame Minguez

Elementálové jsou fyzické manifestace přírodních sil sféry. Mnozí z nich jsou součástí země — pláně, ostrovy, i masy vod, probuzené k boji s Eldrazi. Čím déle Eldrazi sféru ničili, tím aktivnější a ničivější se elementálové stávali. A ani zničení Eldrazi elementály nikdy zcela neuklidnilo.

Phylath je ovšem výjimka. Od počátku svého „zrodu“ Phylath jen tvořil, nikdy neničil. Hluboko v Murase se stará o malou zahradu, obydlenou oživlými rostlinami, které vypěstoval. Stará se o svůj malý národ s jemností a péčí, která je u elementála nevídaná. Je snad Phylath jen podivná anomálie? Nebo je známkou, že se Zendikar mění?

 

Yasharn, Nesmiřitelná země

Yasharn, Implacable Earth | Art by: G-host Lee

Yasharn se zrodil jako přímá odpověď na návrat Kozilka. Je ztělesněnou vůlí Rýh Makindi, a jeho řádění od jeho zrodu neustalo. Znovuobjevení Nebeštěpů k nim přitáhlo pozornost, ale Yasharnova přítomnost způsobila, že se do Nebeštěpu v Makindi zatím nikdo neodvážil.

Každým krokem, který Yasharn udělá, stvoří v krajině nový život, včetně podivných rostlin a květin, nikde jinde na Zendikaru neviděných. Rostliny vykvetou a odplodí během několika krátkých chvil, než se elementál vrátí, a jediným dupnutím je zase zničí.

 

LEGENDÁRNÍ MONSTRA

 

Verazol, Rozdělený proud

Verazol, the Split Current | Art by: Daarken

Magosi je nejvyšší vodopád na Umaře, padající do hloubi tří set stop. Stanice na vrcholu vodopádu je oblíbeným místem pro odpočinek expedicí, ale rozhodně to není bezpečné místo. Verazol, ohromný dvouhlavý vodní had, žije v podvodní jeskyni pod vodopádem.

Verazol se dokáže neuvěřitelně rychle a hbitě pohybovat vodopádem, a jeho loviště zahrnuje jak horní, tak dolní tok Umary. Zatímco horní hlava s oblibou útočí na nešťastné cestovatele, spodní hlava dává obvykle přednost hejnům ryb, hemžících se v tůni pod vodopádem.

Více o Verazolovi:

„Schody Magosi“

 

Zlochřtán, Nebeštěpský ničitel

Grakmaw, Skyclave Ravager | Art by: Filip Burburan

Zlochřtán je ohromná hydra, žijící odpradávna v jednom ze zřícených Nebeštěpů. Je slepý, protože žije v naprosté tmě, ale jeho ostatní smysly jsou extrémně citlivé. Živí se hlavně velkými mnohonožkami a jiným hmyzem, potulujícím se chodbami Nebeštěpu.

Když Nebeštěpy vystoupily opět na oblohu, Zlochřtán objevil nový zdroj potravy — expedice. Těch několik z nich, co se dokázaly dostat ke vchodu, který Zlochřtán střeží, už nedokázalo najít cestu ven.

Více o Zlochřtánovi:

(Příběh bude brzy)

 

Charix, Běsnící ostrov

Charix, the Raging Isle | Art by: Viktor Titov

Když Iona zničila tazeemský Nebeštěp, a jeho kusy se zřítily do oceánu, jeden kus, obsahující prastarý a mocný korský artefakt, dopadl na mořské dno, přímo na snůšku krabích vajíček. Všechna vajíčka byla nárazem rozmačkána — až na jedno. To se vylíhlo, a malý krab se z nedostatku jiné potravy začal živit energií artefaktu. Jak rostl, prohledával okolní chodby a zříceniny, a nalézal další a další artefakty, jejichž energií se dokázal živit. Když se tazeemský Nebeštěp opět vynořil z moře, Charix rázem ztratil obživu a životní prostředí, na které byl zvyklý. Vynořil se tedy z hlubin moře a hledá potravu.

 

Můžete zanechat komentář, nebo trackback z vaší vlastí stránky.

Jeden komentář k “Zendikarské legendy”

  1. MicroZ napsal:

    Díky moc za tyhle články, vždycky potěší 🙂 Znám sice postavy v aktuální dějové linky, ale díky tomuhle má pak pro mě celkově svět mnohem větší „hloubku“ 🙂

Zanechte odpověď