Zendikar: Co se změnilo

Po dlouhé době tu máme flavor článek, tentokrát o Zendikaru, a o všem, co se na něm událo od doby zničení Eldrazi titánů. Překlad flavor článku ze stránek WotC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zendikar: Co se změnilo

Ari Zirulnik a James Wyatt

Je nám tou nejvyšší ctí přivítat vás všechny zpět na Zendikaru. Sféra za sebou má pestrou minulost, naposledy si prošla invazí nepopsatelných hrůz z Mlžných věčností, ale i od bitvy o Zendikar se už stačilo udát mnoho věcí. My vám teď povíme alespoň o těch nejvýznamnějších. Jestli je tohle vaše první návštěva zde, nebo si jen chcete oživit vzpomínky, tady je původní Sférochodecký průvodce Zendikarem (a původní překlad od Honzy Adama).

Než se dostaneme k tomu, co se změnilo, rovnou vám řekneme, že se něco vůbec nezměnilo:

 

RUCH (the Roil)

 

Into the Roil | Art by: Campbell White

 

Zendikarskou krajinu neustále bičují divoké a chaotické změny. Zdá se, že země sama je živá, a občas se kroutí jakoby v bolestech, což způsobuje zemětřesení, extrémní výkyvy počasí, a náhlé místní katastrofy. Někdy se přes celou sféru přežene dramatická geologická změna, která převrátí krajinu doslova naruby. Tahle divoká povaha sféry je odedávna nazývána „Ruch“.

Zdá se, že Ruch zde byl vždy přirozeným jevem, jako zvláštní charakteristika sféry, propojená s její unikátní manou, hedrony, a divokým životním prostředím. Sférochodci věděli, že díky Ruchu je Zendikar nebezpečný a divoký, bez větších měst, rozvinutého obchodu, a ostatních známek vyspělé civilizace. Během osvobození Eldrazi ale Ruch znatelně zesílil, a brzy bylo jasné, že Ruch je jen způsob, jakým se sféra snažila Eldrazi zbavit. A tak jako zánět, který někdy přetrvá i po prodělání nemoci, zůstává Ruch zatím aktivní i po zničení Eldrazi, a stále tak představuje to nejnebezpečnější, co na zdejší dobrodruhy čeká.

Zatímco Ruch řádí na povrchu, na obloze se objevilo něco jiného. Obrovské ruiny a zříceniny, vznášející se nad zemí, plné pastí a pokladů. Těmto plovoucím pevnostem se říká Nebeštěpy (Skyclaves), a mají prastarou historii.

 

NEBEŠTĚPY A PRASTARÁ KORSKÁ CIVILIZACE

Skyclave Colonnade | Art by: Johannes Voss

 

Kdysi dávno, ještě staletí před tím, než se před pěti tisíci lety poprvé objevili Eldrazi, vybudovala korská civilizace na Zendikaru mocnou říši. Jejich původním úmyslem bylo sjednotit svět v míru a harmonii, ale jak už to tak bývá, říše se postupem času změnila na autoritářský stát, kterým korové vnucovali svůj ideál zákona a poslušnosti všem ostatním rasám. To později vedlo ke vzpourám, což naopak vedlo k ještě více utlačovatelským zákonům.

Makindi, hlavní město říše, bylo vystavěno na kontinentu Ondu (dnes se na tom místě nalézají Rýhy Makindi). Ovšem říše tak rozsáhlá potřebovala mít centra moci i ve vzdálenějších oblastech. Korové tedy vystavěli sedm Nebeštěpů — vojenských základen a center vládní moci — na vznášejících se plošinách nad každým kontinentem. Ve středu každého Nebeštěpu byl centrální zdroj síly, miniaturní energetické slunce, a okolo něj se vznášely tucty plošin, tvoříce tak obytné části, kasárna, výzkumné laboratoře, a další důležité části Nebeštěpu. V případě ohrožení se mohly plošiny stáhnout těsněji k sobě, do účinné obranné pozice.

 

PÁD NEBEŠTĚPŮ

 

Emeria, Shattered Skyclave | Art by: Matt Stewart

 

Po staletích nemilosrdné tyranie korů se říše začala rozpadat. Během jednoho století Nebeštěpy jeden po druhém rozpadly:

Jako první padl Guul Drazský Nebeštěp, který byl sražen Ruchem, a potopil se do bažiny.

Elfové v Bala Ged, vedeni Obuunem (tehdy ještě živým), se vzbouřili proti korům a jejich Nebeštěp dobyli a zničili.

Ohromný mořský tvor — možná předek Lorthose, nebo možná už Lorthos sám — stáhl Muraský Nebeštěp do moře.

Pak se rozhořela občanská válka a rozštěpila korskou říši; Nebeštěp v Ondu se vzbouřil proti hlavnímu městu Makindi. Makindi bylo zničeno (a okolní krajina změněna na Rýhy), ale i samotný Nebeštěp se zřítil na ostrov Jwar.

Jak se říše dále rozpadala, karganské kmeny si dokázaly ochočit draky z Akoumu, využili je k vítězství nad kory, a zničili akoumský Nebeštěp.

Archandělka Iona sama zničila tazeemský Nebeštěp, a vytvořila tak Nebeské ruiny Emerie.

Poslední Nebeštěp se vznášel nad zasněženým Sejiri. A když Sorin, Nahiri, a Ugin přilákali Eldrazi na Zendikar, aby je uvěznili, jeden z titánů se objevil v Sejiri, a náhodným máchnutím chapadla poslední Nebeštěp srazil k zemi. Roztříštěný Nebeštěp se zabořil hluboko do sněhu a ledu.

 

ZNOVUOBJEVENÍ NEBEŠTĚPŮ

Skyclave Treasure | Art by: YW Tang

 

Když Iona sestoupila z Emerie, aby bojovala s Eldrazi po jejich posledním osvobození, zanechala Nebeské ruiny nehlídané. Brzy po zničení Eldrazi se do Nebeských ruin vypravila skupina dobrodruhů, a objevila zbytky Nebeštěpu, o kterém jeden z nich, merfolk, tvrdil, že je to palác jejich prastaré bohyně. Během výpravy se jim podařilo spustit magickou obranu Nebeštěpu — a také probudit ostatních šest.

Ať už byly v jakémkoli stavu rozpadu, všech sedm Nebeštěpů se vzneslo zpět na oblohu a rozevřelo se. Teď se nad každým z kontinentů v oblacích vznáší rozpadlé trosky ohromných, prastarých měst.

Každý z Nebeštěpů má teď svůj vlastní charakter. Rozpadlé a roztříštěné kusy akoumského Nebeštěpu jsou směsicí unikátních nebeských žalářů, plných nebezpečných zvířat celého kontinentu; minimálně jedno z nich je dračím doupětem. Části muraského nebeštěpu, vytažené z moře, jsou stále zaplavené vodou, a v ostatních částech se projevila příroda Murasy — zběsile rychle rostoucí — a jsou teď pokryté divokou vegetací.

Objevení Nebeštěpů způsobilo mezi zendikarskými expedičními domy ohromný rozruch. Skupinka, vrátivší se z Emerie, s sebou přinesla mocné magické zbraně, vytvořené prastarými kory, a vytvořila tak základ nového Expedičního domu Mořské brány. Na Nebeštěpy se teď se zaujetím a touhou dívá každý dobrodruh na Zendikaru.

 

BYTOSTI NEBEŠTĚPŮ

Skyclave Shadowcat | Art by: Simon Dominic

 

I když se Nebeštěpy přes svým pádem evakuovaly, nebyly úplně bez života. Byl v nich hmyz, drobná havěť, nebo třeba pokusné subjekty. Během staletí tito tvorové přežili, vyvinuli se, a živili se magickou energií Nebeštěpů.

Nejspíš díky této energii má mnoho z těchto bytostí na svých tělech vzory ozdobné ozdobným dekoracím na stěnách Nebeštěpů. Také kvůli nízké hladině přirozeného světla uvnitř ruin se většina z nich adaptovala na tmu, a jejich ostatní smysly jsou tak mnohem ostřejší.

Jak vidíte, na obloze Zendikaru se toho událo dost. Nyní zpět na zem.

 

ZNOVUVYBUDOVÁNÍ MOŘSKÉ BRÁNY

 

Sea Gate, Reborn | Art by: Adam Paquette

 

V bitvě s Eldrazi titány bylo zářící město Mořské brány zcela zničeno. Mořská brána byla centrum obchodu a kultury celého Zendikaru, a tak se vzápětí vynořila spousta plánů na její obnovu. Naneštěstí až příliš — každý z pěti expedičních domů přednesl vlastní plán na úžasné nové město, který, shodou okolností, zvýhodňoval právě jejich expediční dům na úkor ostatních. Nakonec velitelce Tazri (čerstvě povýšené za své zásluhy při porážce Eldrazi, nikoli proto, jak ráda všem připomíná, že Gideon odešel, děkuji pěkně) došla trpělivost a vymyslela svůj vlastní plán.

General Tazri | Art by: Chris Rahn

 

Ukázalo se, že Tazri je stejně dobrá architektka jako generálka. Její návrh byl mnohem lepší než návrhy ostatních domů, a většina obyvatel se postavila na její stranu. Peníze na stavbu ovšem musely poskytnout expediční domy… vypadalo to, že Tazri potřebuje pomoc shůry.

 

Linvala, the Preserver | Art by: Magali Villeneuve

 

A pomoci shůry se jí dostalo. Doslova. Linvala, mající už dost nečinnosti ostatních andělů, přiletěla k Mořské bráně a nabídla své služby městu. Okamžitě se postavila za Tazrin návrh, a slovo anděla přesvědčilo i ten nejskoupější expediční dům.

Během pár let byla Mořská brána obnovena. Tazriny plány byly skvělé, a Linvalina pomoc (a vlastně i její samotná přítomnost) byla tou největší motivací. Mořská brána tedy znovu stojí, jako centrum a hlavní tábor všech dobrodružných výprav k Nebeštěpům. Město dluží za svou existenci dvěma osobám — jediné smrtelnici se svatozáří, a jedinému andělu bez ní.

 

EXPEDIČNÍ DŮM MOŘSKÉ BRÁNY

 

Skyclave Squad Leader | Art by: Ekaterina Burmak

 

Před pádem Mořské brány bylo ve městě pět expedičních domů, které využívali město jako hlavní tábor a výchozí bod k výpravám do divočiny. Jmenovaly se, podle jejich prvních výprav, Valakutský dům, Sdružení Pelakka, a Akoumský, Muraský, a Bala Gedský expediční dům. Každý z nich udržuje ubytovny pro dobrodruhy v různých částech divočiny na Zendikaru, a poskytuje dobrodruhům zboží, průvodce, a ostatní služby.

Po znovu vznesení Nebeštěpů se pozornost obrátila k novému Expedičnímu domu Mořské brány. Jeho členy jsou ti nejlepší a nejhouževnatější dobrodruzi Zendikaru, kteří při výpravách do prastarých Nebeštěpů hrají klíčovou roli.

Dům byl založen korkou jménem Kesenya, veteránkou mnoha dobrodružných výprav, která vedla první expedici do tazeemského nebeštěpu — Nebeských ruin Emerie — poté, co se Iona rozhodla opustit svou stráž a bojovat s Eldrazi. Hluboko v rozpadlých ruinách nalezla podivný náhrdelník připomínající obojek, vyložený zářícími rudými drahokamy. Když její výprava opouštěla Nebeštěp, nevědomky spustila pyrotechnickou past, a Kesenya zjistila, že náhrdelník poskytuje mocnou ochranu proti ohni, a dokonce umožňuje nositeli plameny částečně ovládat. Nazvala náhrdelník „Dračí kanýr“, a zvěst o jejím triumfu a cenném nálezu se rozletěla po celé sféře. Nakonec přilákala pozornost mecenáše, který poskytl peníze na nový expediční dům.

Nikdo neví, že tím mecenášem je Nahiri.

Nahiri, Heir of the Ancients | Art by: Anna Steinbauer

 

I když nemá bohatou historii jako ostatní domy, Dům Mořské brány se velice rychle etabloval jako hlavní síla v expediční oblasti. Dračí kanýr samotný přinesl ohromné bohatství i slávu, a dobrodruzi z celého světa se ochotně hlásili na každou výpravu, kterou Dům uspořádal. S takovou poptávkou si Kesenya může dovolit být vybíravá, co se účastníků výpravy týče. Takže teď Expediční dům Mořské brány zaměstnává skutečně jen ty nejlepší z nejlepších, což pochopitelně vede k ještě větším úspěchům při expedicích, což zase přináší víc peněz a slávy. Mořská brána je tedy na vzestupu, a nic nebrání tomu věřit, že to bude vzestup dlouhodobý.

Jak se objevovalo víc a víc Nebeštěpů, ostatní domy se snažily vytvořit své vlastní expedice a být u nich dřív — Mořská brána je teď velkým konkurentem.

Co se týče jiných míst Zendikaru, tam obnova tak úspěšná nebyla.

 

POSLEDNÍ KRVEVLÁDKYNĚ

 

Drana, Liberator of Malakir | Art by: Mike Bierek

 

Zendikarští upíři byli stvořeni před dávnou dobou, za pomoci magické infekce, prýštící z tehdy uvězněných Eldrazi. Infekce nakazila některé obyvatele Zendikaru a přeměnila je na psychické otroky Ulamogovy vůle. Během staletí se někteří z nich dokázali z otroctví vymanit a vytvořili vlastní civilizaci na kontinentě Guul Draz. Vzpomínka na jejich prastaré pány se ztratila v úlomcích legend, a většina z nich měla jen matnou představu, že jsou jen přeživší, co se vymanili z otroctví.

Když byli Eldrazi titáni znovu osvobozeni, celé upíří společenství se ocitlo v chaosu. Mocná psychická vůle Ulamoga je nutila jít do středu Bala Ged, kde se titán objevil. Ale mnozí z upírů, díky matným vzpomínkám na otroctví, se pokusili vůli svého pána znovu vzdorovat. To vedlo k brutální občanské válce, ve které upíři, ovládnutí Ulamogem, zmasakrovali téměř všechny ty, co se pokusili titánovi vzdorovat.

Drana, a rod Kalastrie byl středobodem upířího vzdoru vůči Eldrazi. Jako jediný přeživší z první generace upírů a poslední žijící krvevládkyně má nyní Drana neotřesitelné vůdčí postavení, a snaží se obnovit upíří společenství, zdevastované po válce s Eldrazi. Nyní se snaží přijít na způsob, jak zvýšit počet upírů. Na to ovšem potřebuje vědět, jak stvořit nové krvevládce, protože jen ti mohou tvořit nové upíry.

 

CO SE BUDE DÍT DÁL?

Opona je nahoře, ale co se bude dít? Můžeme vám prozradit, že Vzestup Zendikaru bude mít opět velice žádané flavor články na webu! Během příštích týdnu vám přineseme dva články týdně — jednu kapitolu příběhu Vzestupu Zendikaru, a jeden příběh o legendární postavě ze setu. Co se týče ostatních legend, až budou uveřejněny všechny karty, dozvíte se k nim nějaké flavor detaily (včetně legend z Commander decků). Doufáme, že si to užijete.

Můžete zanechat komentář, nebo trackback z vaší vlastí stránky.

4 komentáře k “Zendikar: Co se změnilo”

 1. Werewius napsal:

  Super! Děkuji za překlad. Těším se, jak to bude pokračovat. 🙂

 2. MJM napsal:

  Tohle je tak super, už jsem četl první dvě kapitoly a jsem spokojen!
  Těším se, co nám, tak opomíjeným vorthosům, naservírují…

  • Honza2 napsal:

   Mám stejný pocit. Uvidíme. Zatím se příběh odvíjí zajímavě. Ze story spotlight karet toho není moc poznat (obzvlášť poté, co je přestali číslovat). A spin-offy navíc rozhodně neurazí…

Zanechte odpověď