Ravnica Allegiance – co nového u gild?

Milí kamarádi, na spoileru usilovně pracuji, mezitím přináším přehledový materiál o pozadí Ravnica Allegiance z brožurky z Fat Packu. Jak situaci vnímá druhých pět gild? Volné pokračování tohoto článku.

STUDENÁ VÁLKA NA RAVNICE

Město jménem Ravnica pokrývá celou sféru, nekonečná síť ulic, stejně spletitých, jako místní intriky a tajemství.  Za zavřenými dveřmi se může dít cokoliv a v průchodech a temných koutech se může skrývat kdokoliv.  Zdejší společnost spoléhá pro udržení řádu na magii, a po tisíciletí zde vládlo deset mocných gild. V klidnějších časech gildy  koexistovaly, každá měla svou přesně definovanou roli ve společnosti, a případné půtky o moc a vliv se nikdy nevychýlily daleko od rovnováhy. To se ale v uplynulých měsících dramaticky změnilo, a město zjišťuje, že se ocitlo uprostřed ničeho menšího, než studené války.

Vzrůstající napětí mezi gildami vyvrcholilo rozpadem stávajících mírových smluv. Gildovní páni a paní ztrácejí vliv, rozdmýchávají konflikty, nebo rovnou umírají, veřejnost svírá strach a úzkost a nedávný mír se zdá prchavou, naivní vzpomínkou. Mezi vysokými věžemi se proháná chladný vítr, a nepřetržitý déšť proměnil dlážděná náměstí v obrovská šedivá zrcadla – a podzimní mrazíky jsou více než přiléhavé současné náladě a situaci.

Jak vzájemná důvěra mezi občany klesá na historická minima, přibývá těch, co věří, že otevřený konflikt by byl lepší než současné neustálé napětí.  Azoriané zavedli přísná sledovací a pořádková opatření, která drtivě omezila funkčnost ostatních gild a vyvolala drastické reakce.  Orzhovové se izolovali od ostatních gild a soustředili se na ochranářské vydírání. Simicové, bojící se otevřeného konfliktu, začali pěstovat hybridní supervojáky, aby se měli jak bránit. Rakdosové se posmívají těm u moci a nastavují zrcadlo tomu, jak falešné byly dosavadní „mírové“ vztahy všech gild, když jim celou dobu jde jen o jediné. A Gruulové – jako obvykle – rebelují a ničí.

Každá z gild se nyní soustředí především na ochranu vlastních zájmů, a těch několik jedinců, kteří odhalili a chápou pravou podstatu konfliktu, si je bolestivě vědomo toho, že i ti nejmocnější z gild jsou v téhle kaši až nad hlavu….

Tady zbývá jen dodat – hezky napsáno. Paralely se současným stavem našeho světa jsou stejně mrazivé, jako podzimní počasí.  Akorát na nás se tedy (doufejme) nechystá Praotec draků s nemrtvou armádou. 

 

RAKDOSŮV KULT

Posmívejte se mocným, dávejte moc směšným Rakdosové se pošklebují grandiózním proslovům a sebedůležitostí přetékajícím plánům ostatních gild, neochvějni v přesvědčení, že se jejich sokové berou příliš vážně. Rakdosané jsou nihilističtí hedonisté, kteří došli k závěru, že je načase zdejším mocipánům trochu srazit hřebínek.

V poslední době se hlavním prostředkem Rakdosanů k vyjádření pohrdání ostatními gildami stala satirická divadelní představení a performance. Pouliční improvizované show jejich členů většinou „grilují“ významné postavy, kritizují ty u moci, své obecenstvo pak zaujmou přehnaným, neuctivým a občas i děsivým způsobem vedení představení. Berou si na pomoc masky, loutky, panáky, někdy si dokonce dělají legraci přímo z dotyčného osobně.  Snaží se v Ravnicanech skrze své štiplavé narážky probudit  uvědomění o tom, jak je vlastně gildovní uspořádání naprosto k smíchu – a strašně si to užívají.

Rakdosové mají pro každý pohřeb zlatý hřeb. (Macabre Mockery)

Rakdosané definitivně dokončili přechod od random šílených banditů a buranů v původní Ravnice přes směs rváčů a sadomasochistických umělců v RTR k „harlekýnům chaosu a anarchie“.  Osobně proti tomu nic nemám, gildě to vdechlo zatím nejsilnější identitu a jejich flavor stojí za to.  Koneckonců, kdo by nemiloval obrázek Cult Guildmage s loutkovým Jacem? 

RAKDOS

Rakdos je jeden z parunů, původních signatářů Guildpactu před více než 10 000 lety. Žije minimálně stejně dlouho, a kult, který se kolem něj zformoval, se postupem času proměnil z vraždících banditů a žoldáků na bandu umělců a performerů bez jakýchkoli zábran.  Za svůj dlouhý život viděl hromadu představení a triků, je velmi náročný divák, a pohrdá těmi, kdo neprokáží extravagantní showmanství a nedají do toho všechno. A Rakdosovo pohrdání může mít pro umělce fatální následky. Pod jeho zrakem se snaží umělci jet až na dřeň, nechat za sebou i nejposlednější zbytky ohledů a minulých životů, a ponechat tužbám jejich srdcí volný prostor k letu.

„Mí sluhové jdou na krev pro vaši radost, a vaše krev je jejich radostí!“ – Rakdos (Rakdos Guildgate)

Pobavte mne.“ (Rakdos, the Showstopper)

Rakdos dostal po „Przniteli“ a „Pánu výtržností“  k nové gildovní identitě přiléhavější titul  „Showstopper“, v překladu „trhák“, „zlatý hřeb“, „vrcholné číslo“. 

JUDITH

Judith je pyšná, nemilosrdná diva; sopranistka s dokonalým hlasem a chutí páchat násilí.  Její představení, temné monology spojené s improvizovanými áriemi a smrtelně nebezpečnými bizarními kousky šokují obecenstvo a nechávají je v němém úžasu. Objevuje se většinou ke konci představení, při dramatickém odhalení, a její vstup na scénu většinou značí moment, kdy se posmívání a satira zvrhne do něčeho daleko temnějšího a bolestivějšího.  Judith ale poslední dobou začíná žárlit na pozornost, kterou se Rakdosovi dostává. Ona sama vystupuje osmkrát týdně, ale uznání slízne parun. Judith si své znechucení nechává většinou pro sebe, ale ráda se o něj podělí s kýmkoliv, kdo ji požádá o autogram na program.

„Všichni na místa!“ – Judith (Light up the Stage)

„Vraska chápe vznešenost smrti, ale legraci s ní spojenou vůbec.“ – Judith (Get the Point)

„Přijď zadem, pokud nechceš být viděn. Neboj se – postaráme se, aby tě nikdy nenašli!“ – Judith (Rakdos Guildgate)

„Tohle světlo je rozbité! Přiveďte kulisáka!“ – Judith (Footlight Fiend)

„Bolest z ostrých čepelí a rozžhaveného železa bledne před extází z představení.“ – Judith (Bladebrand)

 

GRUULSKÉ KLANY

Gruulské klany jsou volným spojenectvím klanů obývajících zejména opuštěné a zanedbané oblasti, a trosky. Jejich původní rolí byla ochrana ravnické divočiny, což se ale během milénií stalo prakticky nemožným. Většina jich nyní žije v různých rozvalinových zónách, z nichž nejznámější, Pás Pustin, začíná kousek od Desátého distriktu.

Ačkoli prakticky vězni na světě sevřeným kamením města, Gruulové vzdorovitě setrvávají ve své anticivilizační filozofii. Nic by je nepotěšilo více, než vrátit Ravnicu do brutálně přirozeného stavu: strhat hradby, srovnat budovy se zemí, nastolit vládu divočiny, která zde byla, než se město rozlezlo všude. Zatímco ostatní gildy balancují na hraně propasti, Gruulové vidí šanci k finálnímu šťouchnutí, které všechny shodí do náruče chaosu. Dychtiví probudit svého prastarého boha Ilharga, Kance-Ničitele, vyrážejí plenit město v míře dosud neviděné.

Gruulská motivace je popsána dobře. Klany stály v obou minulých blocích trochu stranou, v prvním vystupovala pouze skupinka kolem náčelníka Vora Golozara, bývalého wojeka, nicméně daleko v rozvalinách Utvary, kde chtěli mít jen svatý klid a pokoj – ne že se jim tam „nakýbluje“ jak izzetský velemág Zomaj Hauc hledající dračí vejce, tak orzhovská karavana rodu Karlovů. V druhém bloku se pak Ruric Thar účastnil závodu v Bludišti, ale to bylo tak všechno. Borborygmovo jméno bylo zmíněno přesně jednou. Je logické, že Gruulové chtějí tento stav využít k návratu k původním zákonitostem přírody a právu mocnějšího; a nyní je situace taková, že stačí jen „ťuknout“.

DOMRI RADE

Ačkoli se Domri narodil v civilizaci, byl záhy opuštěn a jako sirotek ponechán napospas divočině. Donucen postarat se sám o sebe v sobě Domri objevil magický talent povolávat, ovládat a posilovat divoká zvířata, která obývala pásy pustin.  Vyrostl v pubertálního mladíka, zatímco si vyvinul hlubokou nedůvěru v pravidla, autority a hierarchie, což jej učinilo naprosto ideálním kandidátem pro Gruuly – jakmile Klany rozpoznaly jeho magickou moc coby formu síly, která kompenzovala jeho relativní fyzickou slabost.

Domri nyní hledá cestu, jak vyzvat Borborygma, nejmocnějšího gruulského náčelníka, k boji a stát se pánem Gruulů.  Vyznavači Starých způsobů vidí v Domriho potenciálním vítězství znamení, že dlouho slibovaná apokalypsa se blíží.

„Rozmlaťte to město na maděru.“
—Domri Rade (End-Raze Forerunners)

„Bourejte město, lež po lži. Pak ho házejte po lhářích, kámen za kamenem.“
—Domri Rade (Rubble Slinger)

„Za touto branou nejsou žádní občané, jen lovci a kořist.“
—Domri Rade (Gruul Guildgate)

„Ravnicu nezachrání žádná mírová smlouva. Na shnilých základech se nestaví. Spálí se na prach a začne se znova.“  —Domri Rade (Gravel-Hide Goblin)

Nyní už víme, že Domri Borborygma skutečně porazil a Klany se pustily do napadání města a jednotlivých gild v míře neviděné. Domri nepůsobí, jako že by to dělal skutečně pro Bolase (vědomě), chaos, který vytváří, drakovi ale samozřejmě hraje do karet. 

NIKYA STARÝCH ZPŮSOBŮ

Nikya je mocná kentauří druidka z klanu Zhur-Taa. Její magie jí umožňuje povolávat ze země obří trnité škrtící liány z nejhlubších vrstev ravnické někdejší divoké půdy. Nikya je nejvášnivější vyznavačkou Starých způsobů a dychtivě čeká, kdy Ilharg, Kanec-Ničitel sestoupí na Ravnicu v oblaku ohně a rozdrtí kameny civilizace na prach. I proto je jednou z nejhlasitějších podporovatelek Domriho, neboť věří, že to bude právě on, kdo Ilharga přivolá.

 

„Co jsme započali, Poslední Pustošení dokončí. Pak budeme tančit v troskách Ravnicy.“
—Nikya Starých způsobů (Stomping Ground)

„Když obloha řve a zem mručí, Poslední Pustošení již nadejde brzy.“
—Nikya Starých způsobů (Gift of Strength)

Gruulové jsou (jak se ostatně sluší) jedinou gildou, která nabourává model vnitřní opozice mezi oběma legendami, resp. legendou a chodcem. Nikya je naopak Domriho velká podporovatelka, a samotní Gruulové jsou totální opozicí zbytku Ravnicy.  Nikya byla citována už v Gatecrashi, ale až zde dostala kartu a podobu. 

 

ORZHOVSKÝ SYNDIKÁT

Za vnější fasádou náboženských služeb a bankovních operací je Orzhov ve své niterné podstatě čistokrevný zločinecký syndikát mající vliv prakticky na každý byznys, co se na Ravnice děje. Svým členům slibuje bohatství, prestiž a dlouhověkost.

Z pohledu Syndikátu Azoriané selhali ve své úloze ochraňovat veřejnost, a to navzdory stále drakoničtějším opatřením, které v poslední době zavedli ve jménu obnovení stability. Orzhovové vycítili příležitost  a přerušili kontakty s ostatními gildami, zatímco začali s vlastní iniciativou, jak obnovit klid a pořádek… za odpovídající cenu.

Coby službu obyvatelům (a jen tak mimochodem i svým klesajícím ziskům) začali Orzhovové nabízet ochranu, slibující klientům, že je uchrání veškerých fyzických i peněžních škod – s nevyslovenou výhrůžkou, že kdo nezaplatí, stane se naopak sám cílem orzhovských vymahačů a žoldáků.

Orzhovové se v podstatě nijak nezměnili, jen si troufám podotknout, že k současnému vyděračství za ochranu by se flavorově hodil více extort, než afterlife… 😉

TEYSA KARLOV

Teysa Karlov je advokistka, právnička zajišťující, že její klienti u soudu dostanou to, co chtějí. Hrála významnou roli v událostech, které po Dekamiléniu vedly k zásadním změnám na Ravnice, a také autorkou prvního nemagického Guildpactu. Později byla Obzedatem, Radou duchů, jmenována jejich Velvyslankyní a zástupkyní při jednání s ostatními gildami. Nicméně v průběhu let rostlo napětí mezi Teysou, snažící se navigovat skrze složité politické vody reálného světa, a chamtivostí a zatvrzelostí Obzedatu. Teysa varovala, že odpor Rady k uzavírání spojenectví povede  k pádu Syndikátu.

Situace se vyhrotila, když se Teysa za pomoci boroského rytíře Tajica pokusila zbavit Obzedat moci. Pokus selhal, Obzedat Teysu uvěznil, zrušil její roli velvyslankyně i její advokistskou licenci. Magicky byla udržována nestárnoucí a naživu, aby se nestala duchem. Teysa se ale tak snadno nevzdala. S pomocí svého učedníka Tomika Vrony, bezpečnostního mága, zůstala v kontaktu s vnějším světem a svými spojenci v jiných gildách (či alespoň informována o událostech), a čeká na svou šanci na svobodu.

„Pokud si myslíš, že je katedrála úchvatná, měl bys vidět, co je tady dole.“ —Teysa (Orzhov Guildgate)

Celkem se mi líbí jádro konfliktu mezi Obzedatem a Teysou, sobectví a izolacionismus versus uvědomění si širšího obrazu. Není násilné a je uvěřitelné.

KAYA

Kaya byla představena v Conspiracy: Take the Crown, kde si ji najala Marchesa Černá Růže, aby zbavila Fioru vlády Věčného krále Braga, a sama Marchesa se mohla ujmout koruny.  Pak Kaya z příběhu zmizela, až doteď.

Kaya je sebevědomá šermířka/podloudnice s tajemnou minulostí. Vydělává si na živobytí jako vražedkyně duchů, putuje ze sféry na sféru a zbavuje místní zlých duchů a přízraků – za odpovídající cenu.  Kayino unikátní nadání přitáhlo pozornost Nicola Bolase, a když ji Praotec draků kontaktoval a slíbil jí, že pomůže její problémy zmítané rodině výměnou za to, že zlikviduje Obzedat, nesmrtelné pány Orzhovů, Kaya okamžitě souhlasila.

Dorazila na Ravnicu doprostřed stále narůstajícího napětí. Poměrně bez problémů se jí pod rouškou noci podařilo infiltrovat se do budovy Orzhovy, hlavní gildovní baziliky. Zde narazila na uvězněnou advokistku Teysu Karlov, která se zlomyslnou radostí souhlasila s tím, že ji dovede k jejím cílům.  Staletí staré duchy, naprosto odvyklé na to, že by mohli být fyzicky napadeni, dokázala Kaya vyřídit levou zadní, a nyní očekává další instrukce, zatímco se Bolasův plán blíží k naplnění.

„Takové bohatství. Taková okázalost. Takové pokušení uvěřit pozlacené lži.“ —Kaya (Orzhov Guildgate)

Teysa svolala setkání Obzedatu. Kaya jej ukončila.  (Kaya’s Wrath)

 

Jak to bylo dál, to už také víme. Bolas požádal Kayu, aby se ujala vedení Orzhovů jako nová gildovní paní. Z důvodů, které mohou být stejně tak dány Bolasovými pokyny, nebo Kayiným (zatím neodhaleným) osobním zájmem, začala Kaya propouštět orzhovské duchy na svobodu, k věčnému odpočinku – ke zděšení Teysy, neboť duchové jsou pro Orzhovy stejně jako zlato ekonomickou komoditou, a jejich propouštění se rovná likvidaci ekonomické (a tím i reálné) moci gildy. Což se hodí Nicolovi; stejně tak to ale může být dáno Kayiným osobním odporem k jakémukoli zneužívání duchů (s možnou souvislostí s její zatím neodhalenou minulostí).

„Je načase nechat mrtvé opravdu mrtvými.“ -Kaya, k Teyse (Ethereal Absolution)

Zatímco je Kaya gildovní paní, Teysa trpělivě vyčkává ve středu orzhovské pavučiny moci. (Teysa Karlov)

Jediné, co mi tady poněkud nesedí, je flavor Kayina hněvu. Nezdá se mi, že by Obzedat jen tak respektoval svolání od Teysy, kterou držel cíleně pod zámkem a pod kontrolou, a nebylo mu na tom vůbec nic nápadné či podezřelé.

KARTEL SIMIC

Simicové jsou oddaní studiu, katalogizaci a vylepšování přírody.  Původně byla jejich rolí starost o veřejné zdraví, a oni se rozhodli toto poslání dovést do logického extrému – hledat způsoby vzájemné adaptace jak pro přírodu, tak pro civilizaci, s cílem zachovat koexistenci obou.

Simicové jsou ze své podstaty lehce izolováni a výrazně nad každodenním politickým intrikařením na Ravnice, ale externí tlaky nejde ignorovat donekonečna. V reakci na narůstající napětí ve městě se mezi Simicy zformovaly dvě frakce – Utopisté, kteří věří, že studená válka pomine, a Adapcionisté, kteří trvají na tom, že se Simicové musí adaptovat, pokud mají přežít nevyhnutelný konflikt. Právě druhá skupina momentálně získala navrch s volbou jejich hlavní představitelky Vannifar novou První mluvčí. Gilda momentálně přikázala svým biomantům soustředit se maximálně na Projekt Ochránce, mající za cíl vytvořit genetické oboj(a více)živelné superbojovníky, kteří výměnou za vzdání se části své původní morfologie získají různá obohacení, vylepšení a biozbraně. Po staletí byli Simicové mírumilovnou gildou, ale nyní, když je v sázce skoro vše, připravují své nové vojáky na boj.

VANNIFAR

Vannifar se narodila jako elfka, ale stala se něčím daleko více. Je výsledkem extenzivního experimentování sama na sobě, a sama sebe považuje za nadřazenou formu života: zhmotněnou vizi simického utopistického ideálu z masa a kostí (a slizu).  Nemusí jíst, pít, ani dýchat; její tělo pasivně automaticky absorbuje živiny a kyslík. Ještě donedávna byla Vannifar považována za podivnost, kacířku, ikonoklastku; součást opozice proti Zeganině stylu vedení, ale v žádném případě jakkoli významný hlas v rámci gildy.

Nicméně, jak se politické klima měnilo  k horšímu, Vannifařin vliv rostl. Její pevná víra, že aby jako gilda přežili, musí se Simicové pustit do mnohem odvážnějšího experimentování i na inteligentních bytostech získávala stále více příznivců, a nakonec byla zvolena novou První mluvčí. Pod vedením Vannifar se činnost celé gildy přizpůsobila požadavkům Adapcionistů a jejich překotné snaze včas se připravit na boj.

„Jako samotná naše gilda může přívěšek reprezentovat mnohé. Musíš sám přijít na to, co znamená pro tebe.“
—Vannifar (Simic Locket)

„Abychom přežili výjimečné časy, musíme se adaptovat výjimečnými způsoby.“
—Vannifar (Biogenic Upgrade)

„Lepší Ravnica začíná s lepšími Simicy.“
—Vannifar (Skatewing Spy)

„Pokud není Čeleď Ploutve schopna stvořit spolehlivě jedovatou krasu schopnou pohybu ve vodě i ve vzduchu, pak budou jejich zdroje absorbovány Projektem Ochránce.“ —Vannifar (Steeple Creeper)

Vannifar je zajímavá postava, a nemyslím tím jen z hlediska typu bytosti (Elf Ooze Wizard). Popravdě by se vzhledem k její spodní části těla hodilo místo „ooze“ spíše „jellyfish“. Vnímání sebe sama jako nadřazené formy života, to tady už u Simiců bylo – za dob Momira Viga a jeho cytoplastové biotechnologie. Vig byl ovšem veden chorobnou touhou po moci a nadvládě nad světem, zatímco u Vannifar se (alespoň prozatím) zdá, že jejím hnacím motorem je strach o vlastní gildu a o to, že pacifismus a izolacionismus Utopistů povede k její záhubě, a sama sebe za nadřazenou formu považuje na základě empirických faktů. 

ZEGANA

Stále stejně vznešeně působící a málomluvná, bývalá První mluvčí považuje Vannifařinu vládu za nebezpečný experiment.  Po svém sesazení se Zegana vrátila do odlehlého Zonotu Jedna, ale rozhodně se neodřízla od veřejného života a vystupování. Zůstává nezlomnou zastánkyní principů Utopistů, a vyznavači stejné filozofie se s radostí postavili za ni. Pokud Vannifar zajde příliš daleko, je Zegana připravena Radě a celému Kartelu přednést podnět a odůvodnění, proč by měla být sesazena. Do té doby se snaží omezovat Vannifařiny případné úlety a minimalizovat dopad jejích pochybení.

 

„Pokud První Mluvčí zajde příliš daleko, budu zde v bezpečí hlubin připravena její činy napravit.“
—Zegana (Simic Guildgate)

 

O Simicech jako celku lze říci něco podobného, jak o Vannifar. Z bezskrupulózních experimentátorů za vlády Viga přes rezervované, odtažité, ale naprosto demokraticky řízené výzkumníky pod vedením Zegany se gilda pod vedením Adapcionistů vrací do roviny podobné té vigeanské. Mluvčí Vannifar neváhá ve jménu vyššího zájmu (u Viga vlastního, u ní- snad – zájmu celé gildy) posouvat hranice etiky, experimentovat a přetvářet myslící inteligentní bytosti (doufejme, že dobrovolně) a uplatňovat autoritářštější styl vedení s argumentem, že v dobách krize je přílišná demokracie přítěží.

Pro paralely s dnešním světem bychom také nemuseli chodit daleko, že.

AZORIJSKÝ SENÁT

Magie práva měla na Ravnice odjakživa velkou moc. Je vpletena do samotného přediva světa, aby udržela rovnováhu mezi gildami, a Azoriané vzali za svůj úděl ji prozkoumat, udržovat, a dodržovat. Bez olbřímího právního řádu stvořeného a vymáhaného Azoriany by se společnost zhroutila. Azoriané nesou tuto zodpovědnost se stoickou hrdostí, a svou práci v legislativě, monitorování  a vymáhání provádějí s pevným odhodláním.

Nyní se ale mezi Azoriany šíří úzkost. Nejistí si tím, kdo by v případě nepřítomnosti Živoucího Guildpactu měl sloužit jako arbitr mezigildovních sporů, se Azoriané rozhodli aktivovat pravomoce pro výjimečný stav, čímž neuvěřitelně získala na moci zejména vymahačská větev gildy, pilíř Lyev, na úkor ostatních dvou. Azoriané se zaměřili výlučně na uchovávání míru skrze permanentní sledování; čím více toho mohou sledovat, tím více, jak věří, dokážou zachovat a zajistit vládu zákona. Jejich rozšířené pravomoci nicméně zásadně narušily mocenskou rovnováhu mezi gildami, a mnozí občané se začali bát nových úrovní jejich vlivu…a moci.

Tento popis poněkud odporuje tomu, co víme z Artbooku. Tam je časová posloupnost taková, že Dovin infiltroval gildu a dostal se až na pozici hlavy pilíře Lyev, kde nahradil nepopulárního a podle mnohých příliš teoretického husara Agmanda Sarva. Jeho podivný vzestup ale neunikl Isperii, která jej konfrontovala s tím, že ví o jeho pravých úmyslech a pravém pánovi, na což Dovin reagoval tím, že nechal skrze Bolase a Vrasku Isperii zabít.  *Pak* vyhlásil výjimečný stav,  jako Nejvyšší sudí převzal vedení gildy , a zahájil transformaci Azorianů v dokonalého Velkého bratra říznutého Minority Report za použití sledovacích thoptér a prekognomágů. 

„Nepokládejte mne za slepou vůči vašim pravým úmyslům…nebo vašemu pravému pánovi, Nejvyšší sudí.“ (Sphinx’s Insight)

Pro Azoriany mocenské vakuum. Pro Vrasku suvenýr. (Assassin’s Trophy)

LAVINIA

Lavinia je přímá a přísná, ochránkyně zákona, jejíž oddanost patří především městu samotnému. Za Jaceovy kariéry coby Živoucího Guildpactu pracovala jako jeho zástupkyně, a ačkoli se často ocitala namísto něj zavalena nudným papírováním a nevděčnými rutinními povinnostmi, její nezlomný smysl pro povinnost jí bránil jakkoli se zříkat odpovědnosti pomáhat Živoucímu Guildpactu a tím udržovat město v chodu a v míru.

Navzdory svým starostem, když Jace zmizel, odmítla Lavinia převzít cele jeho povinnosti, ve strachu, že by tím porušila a rozbila hieromantickou magii Guildpactu držící město pohromadě. Má nicméně podezření, že se na Ravnicu chystá něco strašlivého, a je ochotna udělat cokoliv, aby tomu zabránila – i kdyby to mělo znamenat svou gildu zradit.

„Lži v nemilosrdném světlu dne dlouho neobstojí.“
—Lavinia (Expose to Daylight)

„V těchto dnech se na nebi ozývá šelest mnoha křídel. Málokterá nesou dobré zprávy.“
—Lavinia (Syndicate Messenger)

„Gryfové Senátu nad hlavou v lidech dříve vzbuzovali pocity řádu a bezpečí. Ty doby jsou pryč.“
—Lavinia (Senate Griffin)

„Pokud chcete opravdu vědět, co se v nějaké budově děje, nejdete hlavním vchodem. Zvolíte ten zadní.“
—Lavinia (Azorius Guildgate)

DOVIN BAAN

Dovin Baan touží po dokonalosti. Nic neobdivuje více, než dokonale připravený a provedený plán, a z ničeho nemá větší radost, než když přijde na chybu a opraví ji. Jeho první zkušenost s Ravnicou byla krátká, ale gildovní systém jej na první dobrou upoutal, zejména Azorijský senát. Dovinův vrozený talent je nacházet chyby v systému, a nedalo mu mnoho práce definovat, jak by se dal ravnický gildovní systém vylepšit.

Po událostech bloku Kaladesh Dovin správně uhodl, že Tezzeret jen sloužil vyšší moci, a vydal se ji hledat. Vešel tak přímo do spárů Nicola Bolase, a okamžitě byl ohromen Praotcovou genialitou a plánováním. Spojit s ním své síly považoval za ohromnou čest; a když mu Bolas nabídl výměnou za pomoc celou Ravnicu k přetvoření k dokonalému obrazu svému, Dovin měl jasno.

Na Ravnice vstoupil do Azorijského senátu a začal si postupně propracovávat cestičku nahoru. Krátce po jeho absolutně nenápadném příchodu začaly jednotlivé příčky azorianského systému propadat chaosu. Meetingy byly zrušeny nebo odvedeny od tématu, na stolech se začaly objevovat papíry citující obskurní legislativní rozsudky žádající přehodnocení, a mnozí z vysoce postavených senátorů náhle zjistili, že jejich reálná moc zmizela. Ve vlastnoručně vytvořeném chaosu Dovin Baan potají manipuloval a využíval kličku za kličkou, narušoval hierarchii vedení a krůček po krůčku se blížil cíli svých ambicí a posedlostí dokonalosti.

„Tenhle Dovin Baan se zjevil odnikud. Sledujte ho. Čtěte jeho dopisy. Je něčím více, než se zdá.“
—Lazav (Senate Courier)

„Povinné přívěšky umožňují sledování veškerého personálu Senátu za účelem vyšší bezpečnosti a efektivity.“
—Dovin Baan (Azorius Locket)

„Přečtení mi poskytlo střípek pochopení, co činí tohle tak hluboce pokažené město tak úžasným.“
—Dovin Baan (Tome of  the Guildpact)

„Pokud se populace bojí naší autority, pak musím konstatovat, že máme příkladně chápavou populaci.“
—Dovin Baan (Azorius Guildgate)

 

Tyhle nové thoptéry jsou fajn, ale čtyři oči jsou lepší, než žádné. (Azorius Skyguard)

 

Když Wizardi omylem prokecli, že Dovin skutečně ovládne Azorius (cca někdy v listopadu), hodně lidí spekulovalo, proč by tomu tak mělo být, a proč by Dovin vůbec měl pracovat pro Bolase.  Wizardi to vyřešili elegantně, jak vidíte výše. Pokud vyznáváte dokonalost, pak může být Bolas na pohled vaším bohem, a ač jste na první pohled chladný, analytický logik, můžete se do jeho plánů „zamilovat“.

Mně osobně vždycky vrtalo hlavou, proč je Dovin Baan, rodák z Kaladeshe, naprosto netypický vedalken pro tento svět (zdejší modrokožci jsou emotivní, neupjatí, přátelští) a naopak jako by svým chladem, logikou a odtažitostí připomínal ty ravnické. Wizardi nám to po vyjití Ravnica Allegiance vysvětlili. Jak Dovin, tak Kaya totiž byli do příběhu „nasazeni“ cíleně již s myšlenkou na jejich budoucí roli v boji o Ravnicu, a oba byli od začátku designováni tak, aby jejich angažmá v Orzhovu a Azoriu dávalo smysl.  I proto je Dovin povahou typický vedalken tak, jak je známe z Ravnicy. Jeho umístění do Kaladeshe bylo zcela přirozené, pro Kayu se alespoň našlo místo v druhé Conspiracy.

V tomhle kontextu se sluší říci, že je zde jasná paralela s prvním Ravnica blokem.  Azorianský úkol udržovat pořádek je nepřivedl do tohoto stavu poprvé. V Dissension bylo odhaleno, že všechny události kolem Dekamilénia (Savřino převzetí Golgari, Szadkova účast a jeho zatčení Agrusem Kosem, který vytvořil paradox, neboť chováním přesně podle zásad Guildpactu přivodil jeho rozpad, probuzení nephilimů, Vigův pokus převzít moc pomocí Experimentu Kraj atd.) byly zosnovány vůdcem Azorianů, Nejvyšším Sudím Augustinem IV., a vedly přesně k tomu, že ve chvíli největší krize Senát („nemaje ve všeobecném chaosu a bez aktivníhu Guildpactu jiné možnosti“) hlasoval o aktivaci výjimečného stavu a efektivnímu vyhlášení nadvlády Azorijského senátu nad celou Ravnicou v zájmu zachování míru a pořádku.  No, tenkrát to (i díky Agrusovi, Teyse a jejich přátelům) nedopadlo.

Nyní tady máme Dovina (také s titulem Nejvyššího Sudího), který de facto provádí totéž. Sluší se také říci, že celá zápletka Return to Ravnica se točila okolo Implicitního bludiště, což byla*opět* azorijská, respektiveAzorovapojistka v případě rozpadu Guildpactu. A byl to právě Azor, který vytvořil první Guildpact a dal Ravnice na 10 000 let jakousi stabilitu. Chtě nechtě, tahle gilda je prostě předurčena k tomu, aby ovlivňovala vše okolo sebe. Pouze nyní stojí v jejím čele prakticky jediný z šesti zdejších chodců z „týmu Bolas“, který s ním spolupracuje ochotně, dobrovolně a s nadšením, a pravděpodobně (aspoň si to myslí) i s kompletním vědomím, co drakův finální plán zahrnuje.

Dovin počítal sférochodce na prstech své ruky: on sám, Domri, Kaya, Ral, Vraska…a Bolas tvořili rovnou šestici.  – (aneb jak nenápadně poukázat na počet Dovinových prstů) 😉

V tomto ohledu je zajímavý i flavortext Dovin’s Acuity – Dovin je pravděpodobně z pětice Bolasových agentů tím jediným, kdo ví o ostatních čtyřech a zná přesně role, které mají sehrát, a také je si přesně vědom toho, co přesně Bolas s Ravnicou zamýšlí.

Podle přebalu knihy je prakticky jisté, že Kaya se v boji postaví proti Bolasovi. To samé lze čekat i od Rala a samozřejmě Jaceovy tajné zbraně – Vrasky.

Závěrem

No bude to zajímavé. V tuto chvíli již víme cosi o tom, jak se bude vyvíjet hlavní příběh, nicméně dopředu vám nic prozrazovat nebudu. Jen konstatuji, že zejména Dovin, Ral Zarek, ale také Niv-Mizzet v něm sehrají podstatnou roli.

Jméno třetí sady už známe. War of the Spark. aneb Válka jiskry/o jiskru. Singulár je zde poněkud podivný, v jiných jazycích se sada jmenuje například Válka jisker nebo Válka sférochodců, což je podle mne trefnější s ohledem na to, co očekáváme.

V následujících týdnech si přečtete atmosférické povídky od Nicky Drayden v překladu od Honzy Charváta. Za námi jsou Rakdos a Gruul, tento týden bude Simic, následovat budou ještě Azorius a Orzhov.  Pak bychom snad měli dostat pár povídek, které popíší události bloků GRN a RNA, a připraví scénu pro Bolasův vstup a samotnou válku.

Vy se můžete těšit na překlad spoileru, a pak na analýzu flavoru všech deseti gild v obou blocích.  Připraveny mám také články o designu posádky Weatherlight, rozbor pravděpodobnosti návratu na jednotlivé sféry, nebo sumarizaci ohlédnutí za posledním rokem z hlediska designu produktů. Je tedy rozhodně na co se těšit.

Tak zatím 😉

Honza Adam

Můžete zanechat komentář, nebo trackback z vaší vlastí stránky.

Zanechte odpověď