Příběh Glissy Hledačky Slunce II. – Měsíce Mirrodinu, část II.

Milí kamarádi, dnes se zpožděním pokračujeme druhým dílem první knížky bloku Mirrodin. Jak to bylo dál s Glissou a jejím putováním? S Glissou, Slobadem a Boshem jsme se rozloučili na cestě do Oxiddských hor…

 

 

 

 

 

 

 

Co očekávalo Glissu a její společníky na místě, byl jedním slovem masakr. Když dorazili do jeskynního úkrytu Krarkova kultu, všude bylo plno aerophinů zabíjejících kultisty paprsky kouzelné energie. Pevně rozhodnuta předejít opakování tragédie z Taj-Naru se Glissa vrhla doprostřed vřavy, ale i přes zničení několika letců jich byla hrozivá přesila. Musela společně se Slobadem uprchnout.

Když se dostali ven z tunelů, zjistila Glissa, že Bosh s nimi není – zůstal, aby kryl jejich ústup. Obviní Slobada, že Boshe nechal napospas osudu, ale pak přijde ke smyslům, propadne melancholii a konstatuje, že je jejím osudem vidět své blízké a přátele umírat. Slobad ji utěšuje, nebyla to její vina a její osud, co způsobilo všechny ty smrti, byl to čistě pokus o její usmrcení.  Glissa přísahá, že najde toho, kdo za to může, a zabije ho. Načež se vrhne zpět, aby Boshovi pomohla.

„Vedalkeni počkají. Naši přátelé ne. První zachráníme Boshe a Dwuggeta. Pak Memnarch zaplatí.

Než Glissa a Slobad našli cestu zpět do úkrytu kultistů, bylo tam jak vymeteno. Mrtvá těla zmizela a na zdi někdo načmáral piktogram modrého slunce – Oka zkázy, jak mu goblini říkali. Bylo to znamení, že kult byl „očištěn“ fanatickými uctívači „Ocelové matky“. Opodál našla Glissa uvězněného Dwuggeta, vůdce Krarkova kultu. Dwugget zázrakem čistku přežil, ale s lítostí je informuje, že zbytek včetně Boshe byl fanatiky odnesen ke Kuldothe, Velké peci, aby byli obětováni Ocelové matce roztavením.

 

Slobad vedl Glissu k Velké peci. Musela se probojovat přes fanatiky, a poté, co osvobodila pár kultistů, se dostala až k srdci Kuldothy – jen aby zjistila, že Bosh byl už rozebrán a jeho části jsou připraveny k vhození do kráteru. Aby tomu zabránila, musela se postavit goblinímu šamanovi a jeho doprovodu.  Snažila se odlákat pozornost, aby mohl Slobad Boshe znovu sestavit, a ačkoli jí nedělalo problém porazit tucty fanatických „pecařů“, šaman ji během chvilky odzbrojil.

Koutkem oka zahlédla, že polosestavený Bosh už zametá cestu svou mocnou kovovou paží. Díky své mrštnosti a superrychlým reflexům se jí nakonec podařilo skopnout šamana do planoucích hlubin. Bez vůdce zbytek fanatiků rychle utekl a zmizel hlouběji do Oxiddského pohoří. Krarkův kult byl zachráněn.

Po návratu do původního sídla kultu daroval Dwugget Glisse kopii Knihy Krarkovy – deníku, který si legendární Krark vedl, když se vydal do nitra Mirrodinu.  Glissu zaujalo, že Krarkem popisované věci a obrázky v knize přesně odpovídaly tomu, co viděla ve svých zábleskových vizích. Také Bosh poznával obrázky, a vzpomněl si, že Memnarch stvořil vše na Mirrodinu, mimo světlomůr.  Také si vzpomněl, že cesta, kterou Krark sestoupil, není jedinou cestou do středu světa. I to, že on sám byl postaven pro boj proti mykosynthovým spórám, které se objevily poté, co se Memnarch chopil moci.  Na tomto místě ale Boshovy vzpomínky najednou zmizely. Glissa se rozhodla, že se vydá ke Rtuťovému moři, k domovu vedalkenů, aby se pomstila za její rodinu a Kanea.

Uvědomovala si, že dostat se k vedalkenům nebude žádná legrace, a Slobad jí prozradil. že poblíž vedalkenského sídla žije také rasa lidí-čarodějů. Možná by jí proti vedalkenům pomohli. Nejdřív bylo potřeba sehnat přestrojení, a Slobadovi se podařilo si jedno „vypůjčit“ od předchozího nositele.

 

„Čarodějové? Ta postava v róbě byl čaroděj, ale byl to vedalken. Můžeme tak aspoň usuzovat. I kdyby nic jiného, člověk to nebyl – ne se čtyřmi pažemi. Pokud tihle lidi žijou u moře, mohli by o nich něco vědět. Je to stejně dobré místo jako jakékoli jiné. Najdeme si čaroděje a poptáme se ho na pár věcí.”

 

Hned další den se Glissa v přestrojení vetřela do oné vesnice a byla předvedena k místní náčelnici, překrásné mladé ženě jménem Bruenna. Glissa předstírala, že je poselkyní vedalkenského Synodu a řekla Bruenně, že je předvolána před Synod, aby prodiskutovala plány do budoucna. Bruenně ale nedalo vůbec práci Glissinu mizernou kamufláž prohlédnout a požadovala po ní, ať jí řekne, kdo doopravdy je. A pak se do sebe pustily.

Boj ale záhy skončil s několika paprsky aerophinů, které proťaly místnost. Bruenna přikázala vesničanům se schovat v jejich obydlích. Glissa okamžitě obvinila Bruennu z toho, že aerophiny přivolala, ale čarodějka jí vysvětlila, že jejich rasa je krutými vedalkeny brána za sotva něco více než otroky. Glissa poznala, že mají společný cíl a obě ženy rychle udělaly s aerophiny krátký proces. Když bylo po boji, Bruenna souhlasila s tím, že Glissu a její přátele vezme z vesnice pryč, na důležité místo.

Bruenna je vzala do staré vedalkenské rafinerie séra, která byla opuštěna díky blízkosti Mephidrossu a jeho zkázného vlivu. Glissa se dozvěděla, že Bruennin otec byl známý vynálezce, který zdokonalil mnohé procesy a nástroje, které vedalkeni pro rafinaci séra používali. Ačkoli se jí nechtělo brát Glissu přímo do Lumengridu, vedalkenské pevnosti, když jí Glissa ukázala vialku se sérem, kterou získala od Getha, nechala se přesvědčit.

„Pomsta je skvělá motivace. Ale pokud jsem se  za poslední dva týdny něco naučila, musíš k ní přistupovat s rozumem, jinak tě její plameny stráví.“

Bruenna pak vytáhla z úkrytu její částečnou repliku vedalkenské ponorky, u které její otec zdokonalil některé věci. Ačkoli byla plně funkční, potřebovala k fungování stabilní energetický zdroj – vyhovoval by takový, který má v sobě Bosh. Ale Glissa odmítla možnost, že by Boshe demontovala, a trvala na tom, že Bosh může namísto toho ponorku táhnout.

„Nepřichází v úvahu. Nezabiju mého přítele jen proto, abych se mohla pomstít vedalkenům.“

Rtuťové moře je husté a těžko průhledné, cesta do Lumengridu trvá několik hodin. Ačkoli Bruenna použila kamuflážní kouzlo, aby je vedalkenové nedetekovali, působilo pouze na věci vytvořené z čistého kovu. Glissa a její společníci se stali snadnými cíli pro bestie žijící v moři. Boshe napadla rtuťová stvůra a Glissa byla nucena ji zahnat s pomocí lahvičky séra, o kterou tak přišla.

Ponorka se vynořila přimo pod pevností Lumengrid a parta se rozhodla rozdělit. Bruenna a Glissa se pokusí dostat k Rezervoáru vědění, zatímco Slobad a Bosh je budou krýt a udržovat únikovou cestu. Těžce maskované se Glissa a Bruenna dostanou do centra Lumengridu, kde je obří tržiště pro Neuroky. Nicméně, nic není tak, jak se zdá. Stánky patří vedalkenům, zboží také. Všechen zisk jde vedalkenskému impériu a lidem zbývá jen „čest“ sloužit svým vedalkenským pánům.

Dvojice záhy přitáhla pozornost Pontifexe, nejctěnějšího a nejdůležitějšího vedalkenského výzkumníka. Také vraha Bruennina otce. Pontifex dvojici vedl nespočetnými koridory a halami a neustále do Bruenny hučel, jak ji obdivuje za to, jak se po smrti otce sebrala a pokračovala. Glissa se zmůže akorát na přitakávání a triviální hádání, o co vlastně vedalkenovi jde, než je zastaví před zdobenou branou a řekne, ať na něj počkají. Vzápětí je zpět se strážemi, kterým velí zatknout Glissu.

Pontifex vedl zajatou Glissu po nekonečných schodech do komnat Synodu, a mezi řečí zmíní, že je loajálním sluhou Memnarcha a Memnarch její smrt nenařídil. To znamená, že to musel udělat někdo ze Synodu. Než se dostali na místo, otřásla celým Lumengridem exploze v nižších patrech. Zatímco se ostatní sbírali na nohy, Glissa sebrala zpět svůj meč, zabila stráže a poranila Pontifexe. Pak jej přinutila, aby jim zprostředkoval vstup k Rezervoáru vědění.

„Pontifex nás může dostat do haly Rezervoáru. Taky nám může sehnat sérum. Můžeme do rezervoáru sestoupit spolu. Využij toho, kdo zradil tvého otce, abys naplnila jeho sen.“

Glissa a Bruenna nutily Pontifexe otevřít bránu k Rezervoáru vědění, ale ta se ani nepohnula. Vysvětlil jim, že k tomu potřebují člena Synodu. Naštěstí si Glissa schovala uťaté prsty Kaneova vraha a dala je Pontifexovi – jejich otisk okamžitě dveře otevřel.  Glissa požádala Pontifexe o dvě vialky séra, ale v tu chvíli vylétly odkudsi harpuny a těžce zranily Bruennu. Glissa se jí vrhla na pomoc, ale zarazil ji známý hlas, který slyšela ve Spleti – hlas Kaneova vraha.

Ohromený Pontifex jí sdělil, že jde o Lorda Januse, vrchního mluvčího Synodu, načež se utíkal schoval do stínů. Janus nařídil strážím zajmout Glissu, ale to se ukázalo jako fatální chyba. Glissa s pomocí svého meče proměnila tucty nemotorných vedalkenských stráží v hromádky masa a kovu. Nicméně Janus na nějaký čestný boj kašlal a zaměřil se na zraněnou Bruennu. Glissa se v zoufalství a strachu o život kolegyně vzdala, ale Janus okamžitě přikázal svým strážím Bruennu popravit.

Rozzuřena jeho zradou v sobě Glissa pocítila výboj many a vypustila jej v podobě zeleného ohně, který ve vteřině proměnil Janusovy stráže na hromádky stříbrného prachu. To ji ale vyčerpalo, a nechalo Janusovi zcela napospas. Než ji mluvčí mohl zabít, vynořil se z Rezervoáru Pontifex a všema čtyřma rukama Januse sevřel.  Rezervoár očividně Pontifexovi ukázal pravdu ohledně Janusových intrik ohledně zrady a nahrazení Memnarcha. Měl v úmyslu zabít nejlepší bojovníky každé rasy, aby na své cestě k božství neměl konkurenci.

Během chvíle bylo po všem. Janusovi se rozbil jeho obličejový štít naplněný sérem a rapidně ztrácel sílu. Potifex namířil na zrádce svou hůl, ale Glissa trvala na tom, že Kaneův vrah patří jí. Stejným kouzlem, jako Janus použil na Kanea, pak Glissa zasáhla vedalkena a dívala se, jak se jeho končetiny rozpouští. Janus byl brzy mrtev a Kane pomstěn.

„Je po všem.”

Ale Pontifex neměl pražádný úmysl nechat Glissu jít. Po smrti Januse měl místo v Synodu jisté. S Bruenniným životem na vlásku přiměl Glissu se vzdát. Pak jí dovolil seslat léčivé kouzlo. Rána se zacelila, ale na polámané kosti to nestačilo. Neuročka byla ale pro teď mimo nebezpečí.

V tu chvíli se vynořili z Rezervoáru Bosh a Slobad. Golem sevřel Pontifexe v mocných tlapách a Slobad pobídl Glissu k útěku. Bosh chtěl vedalkena rozmáčknout, ale Glissa byla proti tomu, aby zabil toho, kdo zachránil Bruenně život. Bosh ho tedy jen omráčil, načež Glissu i nehybnou Bruennu uložil do dutiny ve svém těle. Pak se ponořili zpět do Rezervoáru.

„Ne. Nezabíjet. Smrti už bylo pro dnešek dost. Zachránil mi život..a Bruenně také. Nech ho žít.“

Bez efektu séra jí vody Rezervoáru ukazovaly vizi čehosi, co připomínalo ranou verzi Mirrodinu. Namísto náhodných krajin se zdálo, že se řídí dokonalým vzorem, jako perfektně vyřešenou rovnicí. Také viděla podivného kovového muže, který se s každou vizí měnil více a více v hybrida masa a kovu.

Když se Glissa probrala, zjistila, že Bosh našel pod Rezervoárem tunel podobný tomu, který kdysi objevil Krark. Díky Rezervoáru Bosh získal zpět všechny své vzpomínky  včetně těch na tunel coby jedné ze čtyřech lacun, které vedou do nitra Mirrodinu. Tato konkrétní lacuna byla nasycena modrou manou a Glissa zjistila, že je porostlá čímsi jako mechem, zářícím samotnou esencí many.

Když si odpočali a nechali Bruennu se trochu sebrat. zjistili, že nemají moc na výběr. Zpátky u Rezervoáru jí Pontifex řekl, že Memnarch ji sice nechce zabít, ale něco od ní potřebuje, a Vedalkenské impérium vyplní každé jeho přání. V dáli uslyšela zvuky. Byli jim v patách.

 

 

Glissa a její přátelé utekli modrou lacunou ke střčddu světa. Tam sama spatřila na vlastní oči, že Chunthova slova byla pravdivá – Mirrodin byl skutečně dutý. Poblíž žhoucího manového jádra se vzpínaly vysoké organicky vyhlížející věže, které jakoby nasávaly jeho teplo. Bosh je nazval mykosynthem, přesně tím morem, pro boj s nímž byl stvořen. V dáli se pak tyčila ohromná modrá věž zářící dokola manou. To byl Panoptikon, Memnarchova vlastní pevnost.

Slobad najednou spatřil ohromnou armádu vyhlazovačů blížící se k nim. Vrátit se a čelit vedalkenům bylo sebevražda, ale Bosh znal další cestu ven. Společně se vydali tím směrem, ale vyhlazovači byli rychlejší. V jejich čele jel na jednom z vyhlazovačů podivný stříbrný muž s vlajícím oděvem. Brzy je dohonili a vypukla bitva.

Jedině Glissiny zelené plameny umožnili skupině vyváznout s holým životem. Zničení tolika vyhlazovačů najednou je na chvíli ochromilo a skupina se rozhodla přece jen použít modrou lacunu a doufat, že se vedalkenům nějak vyhnou.

No a podobně jako se těžko schováte v z obou stran otevřené rouře, ani tady se to nepovedlo. Bosh zase vzal všechny do dutiny v těle a jako buldozer prorazil linie vedalkenů v tunelu. Plavali společně směrem k Rezervoáru vědění.

Ale něco se ošlivým způsobem nepovedlo. Komnata byla plná vedalkenských stráží, které je ihned zatkly. Když to vypadalo beznadějně, vtrhli dovnitř neuročtí vzbouřenci a s pomocí početní převahy a magie osvobodili Glissu a její přátele. Pak je odnesli do Bruenniny vesnice Medev, aby se o ně postarali léčitelé.

V Medevu Glissa zjistila něco velmi znepokojivého. Bosh se pomalu začal proměňovat bytost z masa a kostí. Na jeho kovovém těle se objevovaly skvrny pokryté kůží a ani jeden z nich tento jev nedokázal vysvětlit.  Glissa došla k závěru, že pokud jí nikdo neporadí tady, musí se vrátit opět k nejmoudřejším přátelským bytostem, které zná. Tel-Jiladským trollům. Bruenna nicméně zůstala ve vesnici, která potřebovala vůdce proti vedalkenskému útlaku.

Glissa, Bosh a Slobad se tedy vydali na cestu zpátky do Spleti. A tak začala druhá kapitola příběhu bloku Mirrodin, popsaná v knize od Jesse Lebowa – The Darksteel Eye, aneb Oko z temnooceli.

V tomto bodě malá odbočka:  Hlavním zdrojem storyline diskusí a informací byla v této době (rok 2003) zejména stránka www.phyrexia.com, a storyline fórum MTGNews.  Na Phyrexii hodně publikovali a diskutovali tehdejší špičky mezi znalci příběhu (např. Eidtelnvil, autor známého cynického review Alary Celistvé). Dlužno zkonstatovat, že knihy Legions a Scourge uzavírající Onslaught blok tady byly prakticky jednohlasně ztrhány (a poprávu), natolik, že je místní neoznačovali ani jménem, ale jen zkratkami TBTSNBN (The Book That Shall Not Be Named) a TSTTBTSNBN (The Sequel To ….). Moons of Mirrodin byly přijaty rozpačitě, nikdo moc nevěděl, co od toho čekat – ale Glissu zde přirovnávali k Hulkovi, který se omylem naučil mluvit (a nemá žádné chytřejší alter ego).

Ale v tu chvíli nikdo netušil, co přinese The Darksteel Eye….

 

Tak zatím. Na viděnou tento týden nad článkem „jak na prerelease“ 😉

 

  • Honza Adam 
Můžete zanechat komentář, nebo trackback z vaší vlastí stránky.

Zanechte odpověď