Pochod Stroje, kapitola 9

Nejen na Nové Phyrexii, ale i všude jinde, se teď rozhoduje o osudu Multivesmíru. Překlad deváté kapitoly příběhu Pochodu Stroje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staré hříchy Nové Phyrexie

Pochod Stroje, kapitola 9

K. Arsenault Rivera

Magic Story, 28. 3. 2023

 

<<< Kapitola 8 <<<

 

 

Před staletími andělé na Nové Capenně dokázali odvrátit olej neživota. Po staletí byli lidé na Nové Capenně v bezpečí před útokem nepřítele. Tyto poznatky o nepříteli andělé propůjčili svým bratřím na jiných sférách — a tak Multivesmír zůstal ostražitý vůči blížící se hrozbě. Bylo to dobré.

Ale už to nestačí. Jejich ochrany nyní selhaly.

Nyní Multivesmír volá o pomoc.

Jiný anděl — zkažený a temný — dorazil na Novou Capennu sklízet odměnu zasetou hříchem lidu. Prosekává si cestu městskou obranou jako farmář kosící pšenici. Budovy, které stály celé generace, se během chvilky zhroutily; okapy lemuje sklo a krev; ulicemi, které se kdysi hýbaly auty, rachotí válečné stroje.

Kámen ožívá. Andělé, kteří čekali staletí, aby mohli znovu sloužit, slyší volání polnice do boje. Na co čekali, když ne na tohle? Zářivé zbraně prořezávají trupy nebetyčných monstrózností. Křídla chrání ty, kteří prchají před porcelánovým náporem nepřítele. Po celé hodiny dodávají ostatním sílu. Ti z andělů, které phyrexijské zbraně rozdrtí, se nakonec dematerializují — jako Záře, ta třpytivá andělská esence, mohou ještě sloužit.

Ale vojska Phyrexie se hemží v desetitisících a na Nové Capenně je mnohem méně andělů než kdysi.

Naštěstí nejsou jejími jedinými ochránci.

Tam, kde andělé odrazí nepřítele a zaštítí Capennské síly, jsou i démoni a ďáblové, kteří zaútočí. Zde seraf napouští věž Září; jinde démon usekne hlavy těm, kdo se na ni snaží šplhat. Jen málo věcí je odpornějších než démoni a tohle všechno bude později znamenat jistou cenu — ale je to cena, kterou jsou andělé Nové Capenny ochotni zaplatit, pokud to udrží jejich svěřence v bezpečí.

Nejmladší z andělů, Giada, chce pomoci. Ale je příliš malá na to, aby se připojila k bitvě, příliš nově zformovaná na bitevní frontu. Jediné, co může dělat, je dívat se z věží a křičet na ostatní, kde jsou nejvíc potřeba. Navzdory tomu si nemůže pomoct, ale cítí, že jí něco chybí.

Je si jistá, že to pozná, až to uvidí. Andělé jsou hlavně o jistotě, řekli jí starší sourozenci.

Hlouběji do města jde Atraxa s armádou v patách. Složitá struktura Visutých zahrad nijak nebrání sekání její kosy.

Nýtovači zalití potem se skrývají ve všech krovech, které najdou. Jejich rychlé ruce rozkládají práci jejich předků. Nástroje sloužící ke spojování se nyní používají k jejich násilnému přetrhání v plamenech.

Zkažený anděl je při této práci nevidí — jsou příliš malí, příliš početní, příliš nesourodí. Jsou pod její úroveň.

A to je její zkáza.

Strukturami města otřese exploze. Hluboko uvnitř struktury Mezzia si anděl nevšimne, že se začíná kácet, dokud není příliš pozdě. Nakonec to není štít andělů, co ji zabíjí, ani machinace démonů: je to město samo. Lesklá skleněná a ocelová věž Nové Capenny se na ní hroutí, odříznutá od mohutných sloupů a závěsných systémů. Z výšky andělé sledují, jak se staletí smrtelné práce hroutí do země.

Giadina podstata srší vzrušením, ale ještě není správné, aby zasáhla. Čeká, až se někdo ozve.

Ostatní neztrácejí čas. Obrana Nové Capenny se nesmí omezovat jen na město. Pokud má Multivesmír přežít, andělé na něj musí dávat pozor a bojovat proti Phyrexii vším, co mají.

Atraxina smrt Novou Phyrexii změnila — a s ní se mění i Invazní strom. Andělé to cítí, jako smrtelníci cítí, jak se jim země pod nohama chvěje. Ostny se stahují zpět domů a nechávají cestu otevřenou pro útok.

Jejich pohled na Novou Phyrexii za portály se mění v pohled někam jinam — na místo s mořem barvy rubínového vína, na místo, kde se nebe třpytí vírou svého lidu. A přestože na Therosu žádní andělé nejsou, nemohou popřít, že zoufale potřebuje pomoc. Dělat spravedlivou věc bez ohledu na vlastní bezpečnost, vidět za hranice potřeb hrstky: to znamená střežit Multivesmír.

Giada se zazubí. Tohle je začátek věcí — začátek toho, na co čekala. Spěšně křičí na ostatní: tam nás potřebují, tam musíme jít! Pomozte jim, jestli můžete!

Andělé se vznášejí vzduchem a nepředstavitelnou rychlostí se řítí k portálu. Na druhé straně vybuchli vysoko nad mořem. Takto přemístění andělé necítí žádný strach, žádné váhání, žádnou lítost — prostě dělají to, co dělali vždycky.

Chrání.

Jako zrnka prachu putují větrem k cíli. Některé se ovíjejí kolem hrdla zmítající se mořské příšery a drží ji na místě dost dlouho, aby jí posádka námořníků mohla useknout hlavu. Jiní se vydávají do chrámů. Na bozích, kteří je nazývají domovem, pro teď nezáleží; prosebníci, kteří potřebují ochranu, ji brzy najdou. Černý olej namazaný na paži prchající ženy se zázračně vyhýbá jejím zraněním; vrhač oštěpů se otočí vteřinu předtím, než by se sám ocitl napíchnutý.

Art by: Dominik Mayer

 

Je tu jeden bůh, který si všimne jejich příchodu. Jasný jako ranní slunce září znečištěný Heliod, nehmotným andělům hrozí, že je spálí. Přesto se odváží blíž a blíž a blíž, protože za ním šplhá žena, která pomoc potřebuje, i když se jí příčí o ni žádat. Bůh je tak rozrušený, že si nevšimne Kayina fialově zahaleného těla na svém zkaženém krunýři. Když mu nakonec vrazí dýku do krku — nu, andělé dohlédnou, aby se jí sprška černého oleje ani nedotkla. Jak bůh mizí, žena znovu přistává na chrámu. Čeká tu Ajani, aby se s ní utkal — ale čeho se musí zabiják bohů bát od obyčejného smrtelníka?

Giadino nehmotné srdce bije rychleji. Každý krok je o krok blíž ke své staré přítelkyni.

Brány Nové Capenny se opět posouvají, tentokrát k nesčetným sférám, některá jsou pro anděly nová, některá povědomá — to vše v zoufalé křeči boje, který nemohou sami vyhrát. Ale už nejsou sami.

„Do útoku!“ Giada křičí.

Válečné rohy se rozléhají po celé Nové Capenně a andělé se šíří tam, kde je jich nejvíce zapotřebí. Na sféry, kde jsou uctíváni, na sféry, kde jsou nenáviděni, na sféry, kde jsou zcela neznámí — tam všude dělají to, co dělali vždycky.

Když se portály konečně obrátí k Nové Phyrexii, Giada přesně ví, co má dělat. Ta chvíle konečně nastala. Tam na dohled je Elspeth Tirel.

Tak ráda tě vidím, volá.

Elspeth Tirel je příliš zaneprázdněná, než aby udělala víc než jen letmý pohled k portálu: na plošinu před ní útočí tisíce Phyrexianů. Boj jí bere většinu pozornosti. Přesto, když její pohled sklouzne k ní, na rtech se jí objeví drobný úsměv. Giado. Taky tě ráda vidím.

Už se naučila mluvit správným způsobem, že? Giadu hřeje, když vidí, jak Elspeth září. Vedla sis tak dobře.

Děkuji, odpovídá Elspeth. Zasáhne mečem okřídleného ostnatého hada a rozpůlí ho uprostřed. Ale je tu ještě spousta práce.

Přesně to jsem ti chtěla říct. Někteří z nás přijdou na pomoc.

Had padá k zemi, ale Elspeth zůstává v letu. Kolem paže s mečem se jí ovine měděná liána. Odsekne ji těžkým seknutím. Ráda přijmu jakoukoliv pomoc, co mi pošlete.

Giada si pamatuje, jaké to je šklebit se. I když v této podobě nemůže, cítí to ve svém duchu.

Připraví další volání.

Ti, kteří půjdou na Novou Phyrexii, se nevrátí. Je to malá cena. Někdo na ně musí dohlížet — někdo musí zastavit krvácení.

„Do útoku!“

 

 

Na Dominarii se často říkalo, že Zhalfirští neznají strach, ale oni sami tvrdili něco jiného. Pokud šlo o ně, znali strach lépe než kdokoliv jiný. Strach se dal najít i za soumraku u ohňů. Každý rodič, který poslal dítě do války, si ráno a v noci povídal se strachem. Strach vás provázel, když jste obhlíželi svá pole a přemýšleli, jestli bude dost úrody. Pravda je taková: když poznáš strach a pozveš ho k sobě, když se ke strachu chováš jako ke komukoliv jinému, strach už tě nemůže vystrašit. Vaše komunita se postará o vaše obavy a vy se postaráte o jejich.

Multivesmír se bojí Nové Phyrexie.

Dobrá. O to se postará Zhalfir.

Art by: Chris Rallis

 

Po zuby ozbrojení, usměvaví a nedočkaví, když se střetnou s nepřítelem — válečné klany jsou až příliš šťastné, když se setkají s Phyrexiany. Jak se Kothova barikáda řítí dolů, Zhalfirané útočí vpřed. Teferi spatří Kotha, který na ně zmateně zírá. „Počkejte, odkud jste přišli? Co se děje?“

Teferi se na něj usměje. Hrdost se mu dme v hrudi. „Ze Zhalfiru. Wrenn nás našla. Jsme tu, abychom pomohli.“ Všude kolem se začíná hroutit strop, půda je nechutná. Teferiho to netrápí. „Obě sféry si vyměňují místa — Nová Phyrexie se zřítí do propasti a Zhalfir… se konečně vrací domů. Uvítá tebe i tvůj lid, pokud budete chtít.“

Koth vyhlíží shromážděné síly. Jeho výraz je těžko čitelný — odhodlání, úleva a zármutek, to vše vyrývá své stopy na jeho železe. „Tak se ujistěme, že na nás Phyrexie nikdy nezapomene. Mirrané, na místa!“

Mirranů už moc nezbylo — ale ti, kteří mohou bojovat, se k útoku rádi připojí.

Závoj pestrobarevného světla se usazuje nad pestrobarevnými oděvy armády jako požehnání vzdáleného boha. Síla jim bodá do kůže. Vědí, jaké nebezpečí pro ně představuje blyštivý olej. A vědí, jak mu čelit. Kopí probodávají phyrexijské hady a přibíjejí je k povrchu plošiny; kameny je drtí pod nohama. Déšť ohně roztaví nepřítele na místě; dech ledu je činí křehkými; úder velkého kladiva je roztříští na stovky kusů.

Dlouhá léta čekal Zhalfir na příležitost dokázat svou odvahu proti těmto kovovým hrůzám. Teď, když jsou uprostřed boje, je ve vzduchu hrdá radost. Sidarové začínají se svým zpěvem, voláním a odpověďmi, které se ozývají z úst Askari, Akinji a Altali:

„Nemůžeš zlomit to—“

„—co je spleteno dohromady!“

Odvaha je stejně silná jako jakékoliv brnění. Po krátké chvíli na bojišti Zhalfirané vrážejí klín do jednotek phyrexijské armády, zatímco jejich léčitelé ošetřují zraněné Mirrany na plošině. V předvoji jde Teferi, jeho hůl září a kolem něj víří magie. Létající kopí, rojící se hmyz s čepelemi, střepy mrtvých rozmetané na kusy — to vše zpomalí, jakmile se k němu přiblíží. Jeho společníci vytrhávají zbraně ze vzduchu a vrhají je zpět na jejich majitele. A i když Teferi jen zřídka poznal námahu, jako je tato, potkává ji s radostným srdcem a staletími zručnosti.

Spěchají ho dohnat ostatní Mirrané — ti, kteří ještě mohou bojovat. Chandra ho ukazuje Kothovi. „Vidíš? To je on! To je Teferi! Říkala jsem ti, že…“

Nedořekne, když prétor Vorinclex skočí k Teferiho předvoji. Chvíle váhání zastaví Chandře dech, ale Vorinclex se nedostane daleko, než narazí na stěnu Teferiho magie. Každý — bez ohledu na to, jak je děsivý — vypadá při zpomaleném pohybu směšně.

Dokonce i Koth se při tom pohledu rozesměje. „Dobře. Možná jsi na něco přišel.“ Ale i on je zaneprázdněn. Koth zaráží obě pěsti do země. Dvě trhliny se rozprostřely směrem k Zhalfiranům, každá na jedné straně. „Pomoz mi.“

Chandra přesně neví, co chce, ale předpokládá, že potřebuje oheň. Posílá nějaké plamenné střely do každé trhliny. Plameny stoupají, aby odrazily přicházející údery phyrexijské armády — a proměnily hořící zbraně Askari v peklo s čepelemi. Jen o pár vteřin později Koth švihne rukama. Žhavé kovové úlomky padají jako sudba Multivesmíru na záda phyrexijské armády.

Ale ne všechny potká osud tak snadno. I Teferiho soustředění může zaváhat. Vorinclexův boj proti němu nakonec najde oporu; vytrhne se Teferimu z kouzla a srazí ho na zem. V mžiku stojí prétor nad svou kořistí.

Vorinclexovo burácení předznamenalo smrt mnoha válečníků — ale strach je Teferiho starý přítel a on teď necítí jeho moc.

„Podívej se za sebe.“

Prétor se otočí a zavrčí.

Žhnoucí meč odsekne Vorinclexovi hlavu od těla. Jedna z Askari — žena jménem Shella, která často přepila své kamarády — nabízí Teferimu pomocnou ruku. Přijme ji, poděkuje, a Shella je pryč. Na bitevním poli je vždy nějaká další práce.

V tom okamžiku spatří anděla, vznášejícího se jen kousek nad jeho hlavou. Klid jejího výrazu popírá obavy v jejích očích.

„Měl bys být opatrnější.“

„Elspeth…?“ zeptá se. Ale zmatek na jeho tváři se mění v souhlas a on jí uprostřed bojiště nabízí úsměv. „Jsem rád, že jsi tady.“

V tom, jak se na něj dívá, je něco cizího, jako by úplně nechápala, jak má reagovat. Nakonec to tak není.

Teferi to chápe. Někdy se lidé mění. Pořád je to jeho přítelkyně — a zkušený voják. „Nějaká taktická rada?“

K Elspeth letí měděný kořen; přeruší ho jediným sekem. Na Teferiho už ani nepohlédne. „Nech Nissu mně. Vaše síly budou muset zadržet Jin-Gitaxia a Norn. Mé sestry nám daly dar. Dokud jsou s námi, infekce phyreze nebude účinná. Nepromarněte to.“

Elspeth mluví nápadně normálním hlasem, jako by probírala, co si vzít na výpravu, a ne plány životně důležité pro přežití života ve všech sférách.

„Rozumím,“ řekne — ale Elspeth už je pryč.

Nahoře nad nimi praská střecha svatyně. Wrennina práce, sází se Teferi: zatímco se Zhalfir snaží zaujmout místo Nové Phyrexie v Multivesmíru, Nová Phyrexie pod tlakem praská. Struktury se trhají a lámou. Dolů se snášejí kovové kusy. Čarodějové ze Zhalfiru vyvolávají větry, které přesměrují balvany směrem k nepříteli. Proti silám hmoty a gravitace neochrání žádné phyrexijské brnění — šmouhy černého oleje jsou to jediné, co zbylo z těch, kteří jsou pod ním rozmáčknutí. Vzdálené věže se bortí, pomníky se tříští, kádě praskají a lávka klouže olejem. Země pod Teferiho nohama duní.

To jsou smrtelné křeče Phyrexie.

A je slyšet i její pronikavé smrtelné kvílení: Elesh Norn s lehkostí odhazuje vojáky, posílá je do propasti. Její porcelánové brnění je místy poškrábané a jinde rovnou roztržené a odhaluje slabou, potrhanou šlachu pod ním. Vztyčená nad armádou — dokonce i nad válečnými stroji — působí na Teferiho jako smrtelně zraněný lev.

„To, co jsme vytvořili… co jsem vybudovala, bude trvat věčně!“ křičí. „Phyrexie nikdy nezemře. Jen oddalujete nevyhnutelné. Proč to nechápete? Proč nechcete přijmout svůj osud?!“

Teferi posílá rozkazy, aby zaměřili palbu na obrovského prétora. Salva magie — blesky, led, oheň, záblesky zelené energie, chřadnoucí tma — jí zažene zpět. Norn vrávorá a kymácí se na nohou. Nornina olejem slizká ústa se v šoku pootevřou; ke shluku ran na hrudi si přitiskne dráp. Když se znovu podívá na armádu, znovu vykřikne.

„Proč mě nikdo z vás nechrání!? jsem Phyrexie!“

Armáda ji slyší a armáda se zastaví — ale jen na tak dlouho, aby se ozval jejich vlastní generál. Jin-Gitaxias jede na vrcholu mohutného válečného stroje. Dlouhého a úzkého, zdobeného všemi možnými zbraněmi: čepelemi, bodci, velkým beranem v čele. To vše, aby ochránil svůj drahocenný náklad: káď naplněnou jeho vlastním potomstvem. Svíjející se tvorové podobní čolkům, téměř připravení k narození, tisknou své beztvaré tváře ke sklu. Když promluví, káď zabliká světlem. „Tvoje ego je nádor na jakémkoliv talentu, který jsi mohla mít. Nová Phyrexie se vyvinula mimo tebe. Ale tvé zbytky by se mohly hodit.“

Vidět je, jak se obracejí proti sobě, Teferiho překvapuje i uklidňuje.

Stejně jako známé zadunění příchodu sférochodce — dokud neuvidí Ajaniho, těžce zraněného, jak se přidává k šarvátce. „Ty?“ Jin-Gitaxias se ušklíbne. „Z cesty. Ta věc za tebou je skutečným nepřítelem Phyrexie.“

„Ne,“ zaburácí Ajani. „Phyrexie je buď jednotná, nebo vůbec není.“

Teferi neměl čas se rozhodnout, co dělat, než se Jin-Gitaxiovy legie vrhli na Norn a Ajaniho.

Centurioni jí sekají do brnění, strhávají z něj kus za kusem, zatímco ona jich drtí, kolik jich jen dokáže. Jako by na ni útočil mohutný roj brouků — všichni mají ostré zuby a ještě ostřejší zbraně. Ajani po nich seká nejdřív sekerou a pak, když mu ji vytrhnou ze sevření, drápy a zuby.

Nemůže je zastavit všechny. Ať oslabí Norn.

Ajani před ní skočí, jen aby zachytil dezorientovaný výboj magie, který ho odhodí na záda. Přes něj jsou přehozeny provazy a sítě a Zhalfirští se ženou vpřed s oštěpy. Z instinktu, který nedokáže pojmenovat, Teferi vykřikne: „Počkejte! Toho chyťte živého!“

Ajani se zmítá v poutech a do provazů vytéká krev a olej, dokud ho další kouzlo nezmrazí. Bojovníci poslušně odtáhnou zkroceného leonina z boje.

Mezitím Jin-Gitaxias věnoval Norn tolik pozornosti, že zůstal nekrytý. Zhalfirové chápou nebezpečí vnitřních bojů jako málokdo. Tím se dostali do jedinečné situace, kdy mohli využít selhání svých nepřátel — a zachránit, co se dalo, své přátele.

Zatímco Jin-Gitaxias dohlíží na útok své armády na Elesh Norn, Teferi a předvoj míří přímo k němu. Drápy prorážejí ocel a železo; meče a sekery štěpí lebku a hrudní kost. Zhalfirské válečné pokřiky a bubny jim dodávají elán. Jak kolem nich Phyrexie umírá, Zhalfirané jsou živější, než kdy byli.

Když se prétor otočí, aby spatřil nádheru jejich chrabrosti, zasměje se, protože nezná strach. „Tohle je to nejlepší, co dokážete sehnat? Živé maso?“ Ukáže drápem. Z boků jeho válečného stroje vystřelují hroty a nabodávají bestie, které se ho snaží zlomit. Krev stříká na sklo, jak zvířata vyjí.

„Rozhlédni se,“ volá Teferi. „Zdá se mi, že Nová Phyrexie je ta, které dochází dech.“

Art by: Chris Rallis

 

Jin-Gitaxias znovu mávne rukou. Z kloubů jeho válečného stroje vystupují čepele. Ještě jedno gesto a začnou se otáčet. Teferimu se sevře srdce. Mnoho jejich se z toho nedostane. Ale bude to stát za to, pokud to ostatní přežijí — později bude čas oplakávat své staré přátele.

Teferi uhýbá před blížícím se rozmachem centuriona. Čepele, úponky a ostny jsou pomalé, jak se proplétá tou tlačenicí k válečné mašinérii. I když je zdatnost Zhalfiru legendární, tohle dokáže jen on. Zhluboka se nadechne a položí ruku na plochu rotujících čepelí.

Na drahocennou vteřinu se zastaví.

To stačí.

„Teferimu neublížíš!“ křičí nějaká žena. Teferi vzhlédne a spatří ji: jednu z vlastních válečníků, mohutné válečné kladivo zdvižené vysoko nad její hlavu, když se řítí k Jin-Gitaxiovi. Když se na něj vrhne, sklo válečného stroje praskne. Vytryskne odporně páchnoucí tekutina a zalije Teferiho špínou. Nové oblečení bude jen malou cenou za to, že se Jin-Gitaxias propadne do své vlastní tvorby. Ještě menší, když ho začnou požírat jeho vlastní výtvory.

Teferi si otře obličej.

Ohlédne se k Invaznímu stromu. Koth dohlíží na portál. Většina z nich už přešla do Zhalfiru — ale někteří zůstávají. Koth, Chandra a Karn zůstávají. A soudě podle zubatých okrajů portálu, nebude moc času na návrat.

Je čas vyzvat k ústupu; válečné klany už tady udělaly dost. Teferi dává signál bubeníkům. Životně důležitý rytmus pod jejich nohama se posouvá k něčemu mnohem zarputilejšímu.

Zhalfir ví, co to znamená. Aby celek prosperoval, musí být jednotlivci v bezpečí. Nová Phyrexie se vytrácí — ale to neznamená, že se spolu s ní vytrácejí i Mirrané. Dokud žijí, mohou si budovat nový domov.

„Uvolněte cestu Mirranům!“ ozve se výkřik válečného vůdce.

Phyrexie je nenechá jen tak odejít. Zhalfirové na frontě odrážejí co nejvíc ran, zatímco zadní voj ustupuje portálem. S každým krokem zpět za sebou nechávají desítky mrtvých Phyrexianů. Mezi mrtvými jsou také Zhalfirové — ale chovají se k nim s úctou. Mezi armádou jsou tací, jejichž jediným úkolem je dohlédnout na to, aby se tato těla vrátila domů — hbití Altali, kteří se proplétají mezi změtí změti, oblečení v jasně bílé. Zhalfirové se při pohledu na uniformy rozdělí, aby jim umožnili projít.

Než se Teferi dostane zpátky na plošinu, skoro všichni už jsou v bezpečí. Na druhé straně vidí svůj domov, který na něj čeká, aby ho přivítal — a vidí i Wrenn, jak vyčnívá z povrchu stromu. Z jeho staré přítelkyně se stala jemná popelavá socha. Jen málo z její kůry zůstalo nedotčeno. Teferi při tom pohledu polkne. Když se znovu rozhlédne po armádách, v hlavě mu hlasitě zní myšlenka: nic z toho by se nestalo bez jejího zásahu. Musí být něco, co může udělat, aby pomohl.

A v tom, jak si ji prohlíží, to spatří: žalud, ukrytý v popelu.

Na Zhalfiru vyroste a bude silný jako ona.

Když ho opatrně vytrhává z popela, Koth za ním křičí. „Být vámi, už bych šel.“

Teferi strčí žalud do kapsy a otočí se. Zavrtí hlavou. „Už jednou jsem utekl dřív, než byl můj svět v bezpečí. Nikdy víc.“ Oči mu padnou na starého přítele Karna — stále živého, i když rozervaného phyrexijskými experimenty. Teferi pokládá Karnovi ruku na rameno a dívá se na Kotha. „Běžte napřed.“

Ale ten mladík je tvrdohlavý jako kov, který mu pokrývá kůži. On nikam nepůjde. A možná je to tak lepší: když měděné kopí vystřelí k Chandře, je to Koth, kdo zvedne štít, aby ji ochránil. Zvláštní. To se Chandře nepodobá, aby něco takového dopustila. Vymyslela by si jakoukoli výmluvu, aby mohla věci spálit. Když štít klesne zpátky na zem, všechno se vyjasní.

Na druhé straně je Nissa. „Zničila jsi všechno.“

„To nejsi ty—“ začne Chandra.

„Není čas,“ říká Koth. „Vrať se portálem.“

„Ne. Bez ní neodejdu. Pořád tam je, vím to.“ Nissa po nich hodí další balvan a donutí Chandru, aby ho odstřelila. Stoupne si před Kotha a rozevře náruč směrem k Nisse. „Jestli mě chceš zabít, jsem tady. Ale vím, že to neuděláš.“

Teferi se kousne do rtu. Optimismus Chandry nezná hranic — ale mohlo by ji to stát život.

„Bude v pořádku.“ To Karn mluví z Teferiho strany. „Postará se o ně Elspeth. Mohu vás požádat o laskavost, Teferi?“

Jako by na to čekal, záblesk světla předznamenává příchod Elspeth. O vteřinu později vrazí hrušku svého zlatého meče Nisse do zátylku. Elfka padá v bezvědomí jako kámen z nebe.

A Chandra je tu samozřejmě proto, aby ji chytila.

„Samozřejmě, starý příteli,“ odpoví Teferi. „Co můžu dělat?“

„Dej mi ještě chvilku,“ říká Karn. V jeho hlase je slyšet nejistý tón, jaký Teferi ještě neslyšel. „Chci odsud odejít vlastní silou.“

To mu Teferi těžko může upřít. Zatímco se dívá, Karn si vytváří nové tělo, staví ho vrstvu po vrstvě.

Na obzoru se Norn prodrala většinou své vlastní armády. Už nestojí vysoko a hrdě nad ostatními Novými Phyrexiany, protože ji utrhali nohy. Plazit se k nim je hnus bez kůže. I její porcelánová čelenka je roztříštěná, ale přesto se stále táhne dopředu. Drápe se mezi poli mrtvých a natahuje se k portálu.

„Nemáme moc času,“ říká Teferi.

„Ne, nemáme,“ souhlasí Karn. Ohýbá svou novou ruku — hrubě otesanou věc bez obvyklého umění. „Měl bys odejít.“

„A co ty?“

Karn se podívá na Norn. „Je třeba něco udělat. Běž. Řekni ostatním, že se nezdržím dlouho.“

 

 

Karnovi je těžko.

Není to nový pocit. V tom nejobjektivnějším smyslu, jako golem, byl vždycky těžší než cokoliv kolem něj. V subjektivních věcech to často nebylo o moc lepší. Od Urzovy smrti se Karn tak či onak cítil každý den těžký. V některých dnech váha Multivesmíru bledla ve srovnání s tím, co cítil. A někdy to, co cítí, je tíha Multivesmíru.

Tohle je jeden z těch některých dnů. Sleduje Elesh Norn, jak se plazí k plošině, a víc než kdy jindy si uvědomuje, jaká břemena se rozhodl nést. Mirrodin byl jeho výtvor. Všechno, co se stalo, je jeho chyba. To, co začalo jako prostá neznalost vlastního složení — přinášení blyštivého oleje do Mirrodin — se vyvinulo ve vědomou neznalost jeho neúspěchů. Na dlouhou dobu toto místo uvrhl do zapomnění. Poté, co Venser obětoval svůj život, aby zachránil Karnův, zdálo se, že nejlepší bude žít v pokání. Tehdy si myslel, že musí existovat nějaký způsob, jak Mirrodin napravit — nějaký způsob, jak odčinit všechny své chyby.

Teď už to chápe jinak.

Karn pohlédne na Teferiho. Mág září magií a snaží se udržet portál otevřený. Po staletích bojů Teferi konečně napravil křivdy svého mládí.

U Elspeth je to stejné. Celou tu dobu utíkala před Phyrexií, všechen ten čas se snažila najít nový domov jinde a zde byla ještě před chvilkou oslnivá ve správnosti své nové cesty.

Nemůžeš utéct před svými chybami. Musíš je napravit. To začíná konfrontací s vašimi křivdami.

Karn předstoupí. V dilataci Teferiho časové bubliny je Nornino vřeštění dunivým hýkáním neviditelného válečného rohu. To, co z ní zbylo, je politováníhodné a malé. Pokud teď odejde, může na následky zranění zemřít.

Ale nemůže si být jistý, že zemře. A pokud Norn žije, její ambice žijí v ní.

Před mnoha lety se Karn zavázal, že nikdy nikomu neublíží. Viděl hrůzy války a nechtěl se jich účastnit. První phyrexijská invaze to změnila, ale tato rozhodnutí se mu nikdy nezdála v jádru správná. Jaké měl právo ukončit život jiného? On, jehož život byl umělý? Nesnášel to. Vždycky to nesnášel. Kdykoliv to bylo možné, snaží se najít jiná řešení.

Ale neexistují jiná řešení zla tak zhoubného, jako je toto.

Aby zachránil životy mnoha lidí, musí být vyhlazeno úplně.

Jak těžké to poznání je.

Karn položí ruku na zbytky Norniny hlavy.

Sestavit něco je rozkoš — skládačka a hádanka, která ho potěší tak, jak málokterá věc. Souhra propojených soukolí a náprav je pro něj stejně znamenitá jako každá píseň. Zjistil, že hudba je něco jako stavba stroje: každý kus orchestru musí fungovat ve vztahu ke svým druhům a v tandemu s nimi. Dirigent dohlíží na procesy stejně jako inženýr na svůj výtvor. V hudbě a ve stvoření je jednota.

Ve zkáze může být jen samota.

Nesnáší to. Jak jeho magie působí na Nornino tělo a trhá porcelán ze šlach, je naplněn zvířecím odporem. Chce se dívat jinam. Chce toho nechat.

Násilí, ani ve službách vyššího dobra, by nikdy nemělo být snadné.

Art by: Scott Murphy

 

Přinutí se dívat. Dívat se, jak se kov rozpadá. Vypaluje si pohled na Nornino umírání do paměti.

Mohl požádat Teferiho. Mohl požádat Kotha. Jistě, mohl požádat i Elspeth. Už ho ale unavuje, jak za něj ostatní řeší jeho problémy, a žádat je, aby to udělali, by bylo stejné, jako by ji nakonec zabil sám. Tohle je ten nejmenší způsob, jak může převzít zodpovědnost.

Až když je hotovo — když je Elesh Norn jen červenou šmouhou na bílé plošině — Karn vyrazí k bráně.

Teferi polevuje a čas se vrací. Starost zastiňuje jeho výraz, když vidí ten masakr.

„Jdeme,“ říká Karn.

Je to další tíha, kterou cítí.

Ale je to také první krok k lehčí budoucnosti.

Zhalfir ho vítá.

 

 

>>> Kapitola 10 >>>

 

Můžete zanechat komentář, nebo trackback z vaší vlastí stránky.

Zanechte odpověď