Medailonky legend z Dominarie – I.

Milí kamarádi, zkrácený týden a rodinné povinnosti mne nutí tento týden vyprodukovat toliko předkrm k flavor rozborům Dominarie. Wizardi byli tak hodní, že pro všechny legendy v sadě přichystali malé medailonky. Jejich překlad vám nyní s potěšením přináším, a spolu s ním i zajímavosti ohledně jejich designu.

 

 

 

 

 

DANITHA CAPASHEN, VZOR RYTÍŘSTVÍ

Danitha Capashen je drzá mladá rytířka z Benalie. Zatímco její bratr Raff se snažil naučit a poznat vše, co se dalo, o jejich slavném vzdáleném příbuzném Gerrardu Capashenovi, Danitha se rozhodla Gerrardův odkaz zkoumat a naplňovat poněkud příměji. Je dědičkou rodu Capashenů a jednou z nejlepších bojovnic Benalie.

„Budu ochraňovat ty méně šťastné. Budu milovat odvážně. Postavím se zoufalství a budu dále bojovat. Jako Capashenka nemohu jinak.“

Danitha je jedním z mnoha produktů snahy odkazovat se v Dominarii na historii tohoto světa a slavné postavy. Jedním z must-include byl samozřejmě odkaz na Gerrada Capashena. Jenže ouha – Gerrard zemřel, aniž by zplodil nějaké potomky. Rod Capashenů nicméně nebyl jen Gerrardova linie, a jiní potomci tohoto mocného benalijského rodu  v něm pokračovali. Ostatně, ve flavorech Time Spiral se vyskytoval Adom Capashen, nejdříve benalijský hrdina, pak rytíř, a nakonec velitel.  Danitha a Raff  tedy nejsou potomky Gerrarda, ale jeho vzdálenými pra-pra-(pra*X)-praneteří a prasynovcem.

BAIRD, SPRÁVCE ARGIVE

Baird je jedním z několika správců, kteří se starají o ochranu národa Nového Argive. Argivianská válečnická šlechta si cení stejně bojové zdatnosti jako vzdělání, a Baird je jak zkušený bojovník, tak vzdělaný učenec zběhlý v historii jeho národa.

„Hradby Argive byly vystavěny z mocného spojení dynastií, které nás patnáct století chránilo před válkou. Poučení z toho je jasné.“

Nové Argive vzniklo spojením Kjeldoru a Balduvie. Jelikož obě tyto kultury z Doby ledové si braly velkou inspiraci z nordických reálií, není divu, že Baird má hodně severské vzezření 😉

 

OHŇOZPĚV A SLUNCOÚSTÁ

Vysoko v mrazivých horách Hurloonu uctívají zdejší minotauři teplo ve dvou formách – slunce, které dodává sílu jejich nuzné horské úrodě, a plameny ohnišť vyhřívající jejich jeskynní příbytky. Sourozenci Ohňozpěv a Sluncoústá spojují obě tradice v sobě, a jejich dunivé balady jsou stejně slavné, jako jejich bojové umění.

Vrcholky Hurloonu nikdy nezdobí ticho..

Hurloon byl při Invazi hodně poničen, a poslední přeživší minotauři v čele s Grizzlegomem zachráněni Weatherlight. Sourozenci mají mohutné rysy a výrazně světlejší srst, jak se na Hurloony sluší – v porovnání se štíhlejšími a hnědými Talruumskými.

 

ADELIZ, OHNIVÝ VÍTR


Narozena mezi ghituskými nomády na Shivu a studující na Tolarianské akademii, Adeliz se vždycky snažila její dvě kultury propojit. Obdržela speciální povolení k tomu, aby do svého akademického oděvu mohla zakomponovat tradiční prvky z šatů Ghitu,a často své učitele překvapovala neočekávanými variacemi a vylepšováky tolarijských kouzel. 

Vášnivá intenzita Ghitu usměrňovaná chladným vhledem tolarianského tréninku.

Už v článku o Commanderu 2017 jsem psal, jak Wizardi překvapivě obsazovali velmi dobrá místa v MaRových hlasováních rasy proti rase.  Adeliz a s ní související lehký UR Wizard tribal v Dominarii jsou dalším mrknutím Wizardů směrem k této oblíbené rase (či přesněji povolání). V Onslaoghtu je totiž museli poněkud oslabit, aby nebyli hratelní až moc, a v Morningtide se jejich sekundární tribal „povolání“ naředil s originálními rasami Lorwynu až moc.  Z důvodů Limited je museli zde udělat dvoubarevné, a červená byla logická volba.

 

ARYEL, WINDGRACEOVSKÁ RYTÍŘKA

Aryel pochází z Urborgu, kde trénovala s panteřími válečníky. Nyní slouží jako rytířka-velitelka v benalijské armádě. Je nadevše oddaná posláním, která považuje za spravedlivá, až na hranice bezcitnosti. Vede rytíře a vojáky Benalie na křížové výpravy proti nepřátelům. Do bitev se Aryel vrhá na zádech jejího věrného černého pantera, který sdílí její nemilosrdnou povahu.

Že by Wizardům docházela originální jména? Jako otec dvou dcer, z nichž starší táhne na pátý rok, mi není (bohužel) neznámou frančíza Disney Princess. Tahle rytířka má do „malé mořské víly“ ovšem poněkud daleko. (Poznámka: Není to jediná Disney Princess v Dominarii, však uvidíte ;-))  Zajímavé je její zařazení do Benalie. Jak její jméno, tak její společná historie s panteřími válečníky ji spojuje s Lordem Windgracem z Urborgu.

 

PÁN DÉMONŮ BELZENLOK

Belzenlok je prastarým démonickým bohem zákeřného Kabalu a zároveň čtvrtým a posledním žijícím věřitelem démonického paktu Liliany Vess. Ze svého trůnního sálu na vrcholu míli vysoké Pevnosti vysílá Belzenlok své oddané služebníky do všech koutů světa, aby zasévali hrůzu a shromažďovali mocné artefakty, vše v přípravě na příchod pravého pána Dominarie.

„Pán démonů vládl v každém věku. Každá troska, mýtus a noční můra dokazují jeho moc.“
—“Obřad Belzenlokův“

„Všichni vzdejte slávu Pánu démonů Belzenlokovi, Evincarovi Pevnosti, Potomku Temnoty, Zhoubě Hlupáků, Pánovi Pustin, Mistru Ebenové Ruky, Věčnému Patriarchovi Kabalu… 

 

Když začali Wizardi vydávat postupně Lilianiny démony, vyloupla se zajímavá sekvence. Jako první vyšel Griselbrand, s čísly 7/7. Druhý vydaný Kothophed (nicméně první v pořadí, ehm…vyrovnání dluhu) byl 6/6. Třetí, Razaketh, byl 8/8. Věřte nebo nevěřte, nebyl v tom ze strany Wizardů plán ani úmysl.  Chvíli samozřejmě uvažovali o tom, že Belzenlok bude 9/9, ale nakonec od toho upustili. Chtěli jej mít alespoň trochu hratelného. Jako správný démon vás nechá lízat karty, ale něco za něco.

Co se týká flavoru Belzenloka, nejlépe jej vystihuje Cabal Evangel a Cabal Paladin. Pán démonů se snaží efektivně přepsat historii a přisvojit si všechny zásluhy za každou katastrofu. Je to vlastně takový historický revizionismus dle Orwella, ve smyslu „kdo ovládá dějiny, ovládá přítomnost. Kdo ovládá přítomnost, ovládá budoucnost.“.  Kdo chce, najde si v tom třeba i odkaz na současnou problematiku fake news a relativizace pravdy…

Jinak tituly Belzenlokem si přisvojené na Cabal Evangelovi náleží samozřejmě Volrathovi a Crovaxovi (evincarovi pevnosti), Kuberrovi, Tevesh Szatovi, Yawgmothovi a Tourachovi.

 

 

ČERNOMEČ ZNOVUZKUTÝ

Ukut před více než pěti tisíci lety v odporném rituálu, Černomeč je schopen vysát duše těch, které zabije – včetně, jak praví pověst, Praotce draků. Během staletí patřil mnoha šampionům temnoty – jeho tvůrci a sférochodci Dakkonovi, bažinnému králi Sol’Kanarovi, nebo zombie-válečníkovi Korlashovi. Naposledy se dostal do rukou pána démonů Belzenloka.

 Prolil krev Praotce draků. V Gideonových rukou možná okusí krev dalšího.

Černomeč je svým způsobem unikát. Podle Marka Rosewatera se umístil vysoko na žebříčku věcí, které by Dominaria měla zcela určitě obsahovat. Unikátnost spočívá v tom, že vědomě odkazuje na prerevizionistické události. Meč byl stvořen Dakkonem, kovářem, pro démonku-sférochodkyni Geyadrone Dihadu. Dihada mu posléze pomohla se povznést na sférochodce, nicméně ihned potom probodla mečem jeho stín a vysála mu duši. Dakkon ale přežil, a přísahal pomstu. Dihada si později podmanila maro-kouzelníka pralesa Khone a proměnila jej v Sol’Kanara, krále bažin. Při dalším setkání ovšem Dakkon Sol’kanara zabil a získal meč zpět. Dihada pak povolala dva Praotce draků, Chromium Rhuella a jeho družku Piru. Dakkon Piru s pomocí černomeče zabil – právě odkaz na toto (a jeho propojení s Bolasem) je na celé věci nejzajímavější. Piru je dokonce jmenována v jedné z povídek.

„Je to známá kouzelná zbraň,“ vysvětlila Jhoira, sedící naproti Gideonovi, v rukou šálek svařeného vína. „Zabil jednoho z praotců draků.“

To bylo zajímavé. „Kterého?“ zeptal se Gideon.

„Pirua, myslím,“ řekla vedle sedící Shanna.

„O tom jsem nikdy neslyšel,“ přiznal.

Shanna naklonila hlavu. „Přesně tak.

Ano, namítnete, že tu už byl Korlash. Nicméně to byla „what if“ reference, a nyní dokonce zasazená do relativní minulosti. Navíc, tento Černomeč je skutečně znovu zkutý, na rozdíl od Korlashova není totožný se starým, jen podobný. Odkaz na prerevizionistický komiks a roli ve smrti Praotce draků je paráda. Mechanicky pak karta dává stejný bonus, jako kdysi měl sám Dakkon. Aby byla v něčem speciální, dali jí Wizardi speciální klauzuli pro vybavení legendární bytosti.

 

Dakkon Černomeč i Geyadrone Dihada měli být jedněmi z  protagonistů hry a série komiksů Sférochodecká válka odehrávající se na dominarijském kontinentu Corondor krátce před Phyrexianskou invazí. Ani hra, ani finální série komiksu nakladatelství Armada však nebyly realizovány.

Více o komiksu „Dakkon Černomeč“ najdete zde.

 

ARVAD PROKLETÝ

Kdysi hrdý benalijský rytíř, Arvad byl proměněn v upíra díky Kazarovovi, potomkovi nechvalně známého rodu Sengirů. Stále ale dodržuje svou přísahu, a nyní slouží jako šéf bezpečnosti Weatherlight.  Svatá magie mu dovoluje potlačovat jeho upíří hlad a dává mu jistou odolnost proti slunečními svitu, a doposud dokázal neumřít hlady, aniž by porušil své ideály a přísahy.

„Neopustím Weatherlight. Mým osudem je sloužit po Jhoiřině boku. Tahle ‘nemoc‘ znamená, že budu muset věřit více své víře a méně sám sobě.

Arvadův přídomek „Prokletý“ je odkazem na Crovaxe, taktéž upíra a člena posádky Weatherlight (i když nikoli současně).

 

 

DARIGAAZ ZNOVUZROZENÝ

Darigaaz je nejnovější inkarnací červeného Prastarého a vůdce shivských dračích národů. Hnán touhou odčinit selhání svých předchozích inkarnací se Darigaaz snaží být vůdcem, nikoli velitelem či dokonce tyranem.

Ačkoliv se zde hovoří o selhání předchozích inkarnací, my jsme znali jednu (z doby Invaze), a ta byla po většinu svého života úplně stejná povahou. Ano, nechal se Tevesh Szatem svést k osvobození ostatních Prastarých, ale svou chybu stihl do velké míry odčinit ještě sám.

 

HALLAR, OHNIVÝ ŠÍP

Narozeno v noci legendárního vyjednávání mezi dvěma znepřátelenými kmeny llanowarských elfů, Hallar k označení sebe používá bezpohlavní množné zájmeno, které symbolizuje jejich nevyhraněnou povahu.  Dokonale ovládaná ohnivá magie Hallar, mezi elfy Llanowaru zcela unikátní, hoří v jejich ohnivých šípech a v očích jejich spřáteleného kavu, Serahane.

Mno. Co k tomu dodat. Existence Hallar má snad ilustrovat Wizardí úpravu wordingu „he or she“ na „they“. Řadí se tak k další z řady  menšin reprezentovaných v MTG. Máme tedy již gaye, transgender, bezpohlavní bytost, a nyní tedy i obojakou. Reakce na tuto bytost byly poprávu poněkud rezervované – až moc je tady cítit Wizardí záměr.

 

 

JHOIRA, KAPITÁNKA WEATHERLIGHT

Jako studentka na původní Urzově Tolarianské akademii se Jhoira spřátelila s budoucími sférochodci Karnem a Teferim, díky nehodě se stala nesmrtelnou (respektive nestárnoucí), pomohla stvořit první Weatherlight a byla kdysi její první kapitánkou. Nyní, více než 1200 let stará, Weatherlight znovu vyzvedla z mořského dna a zrekonstruovala ji v naději, že jí pomůže být symbolem nové éry míru, řádu a růstu.

Když poprvé po tisíci letech uchopila do rukou kormidlo Weatherlight, věděla Jhoira, že učinila dobře, když se rozhodla loď zrestaurovat. Nyní bylo možné cokoliv.

Jhoira, jak už ostatně Mark Rosewater popsal ve svém preview článku, splnila hned dva resty.  Za prvé, její karta ve Future Sightu vůbec nevystihovala její artificérskou podstatu, což MaRo uznal jako chybu. Za druhé, hráči Commanderu pořád čekali na svého UR „artifacts matter“ generála. Ten byl původně plánovaný pro Kaladesh, ale jeho místo zabrala Saheeli Rai. Wizardi tak jednou ranou zabili s touto Jhoiřinou kartou dvě mouchy.

Co se obrázku týká, psal jsem to už předtím, ale Jhoira konečně po  velkooké anime-dívce a poněkud zlomyslné o něco starší Duel Deck verzi konečně vypadá tak, jak by měla – tedy přibližně 40-letá žena s aurou moudrosti.

 

KAZAROV, SENGIRSKÝ ČISTOKREVNÝ

Rodová linie Sengirů se táhne napříč staletími i sférami, zrozena z jediné kletby uvalené na prvního z nich – Barona Sengira. Ačkoliv Kazarov vypadá navenek zrůdně, je aristokratem své pokrevní linie, a má daleko blíže k civilním, uhlazeným způsobům praotce Barona, než mnoho jiných. Je původcem prokletí benalijského rytíře Arvada, který nyní slouží na Weatherlight a bojuje se sengirskou krví ve vlastních žilách.

Kazarov má špičaté uši typické pro upíry Sengirova rodu už odpradávna.

GRUNN, OSAMĚLÝ KRÁL

Lidoopové z Yavimaye jsou inteligentní, organizovaní ve kmenech a dokonce mají náboženství založené na uctívání předků, z nichž získávají sílu.  Nejmocnější z nich je Grunn, poustevník a neoddiskutovatelný král svého revíru v Yavimaye. Grunn dokonce netoleruje ve svém panství ani další gorily, věří, že jedinou hodnou společností jsou jeho vlastní předkové.

Yavimayské inteligentní gorily si užily svoje v době Ice Age, mimo jiné také uštěpačné poznámky Jayi Ballard.

„Upřímně, ničení je lepší nechat na profesionálech.“ – Jaya Ballard, námezdní kouzelnice (Gorilla Shaman)

Proboha, ne – zase ty?“ – Jaya Ballard, námezdní kouzelnice (Gorilla Chieftain)

… ze které si udělali legraci i v colorshiftu Elvish Spirit Guide v Planar Chaosu:

„Všechna má kouzla poslední dobou smrdí jako pálící se chlupy.“ – Jaya Ballard, námezdní kouzelnice (Simian Spirit Guide)

Grunn tedy nakonec není osamělý proto, že by byl poslední – je to pouze naštvaný poustevník.

 

VELEVOJEVŮDKYNĚ RADHA

Radha je dědičkou dvou slavných národů. Jejím dědem byl slavný vojevůdce Astor a její babička byla skyshroudská elfka. Vůdkyní Keldonů se stala podle prastarých tradic, porážkou všech vyzyvatelů včetně bývalého vůdce. Radha nyní kráčí po ošemetné cestě, když se snaží stvořit nový Keld, který by byl schopen prosperovat a existovat v míru i v delším časového horizontu, a zároveň neztratil svůj osobitý charakter.

„Mým darem Keldu je budoucnost.“

Velmi pěkný vývoj této postavy. Radhu jsme poprvé viděli v Planar Chaosu. Po jejím obrázku na Undying Rage a charakteristice v románech k bloku byla její podoba štíhlé „modelky z jatek“ relativně zklamání. Tato karta ukazuje Radhu starší, a více odpovídající představě půlelfky-půlkeldonky, coby mohutně stavěnou barbarku.  Díky elfí krvi stárne pomaleji, a pokud byla při Nápravě ve věku ekvivalentnímu něco přes 20 let, nyní je po 60 letech zhruba mezi 35-40 lety. Na Twitteru a Facebooku proběhly ohledně jejího nového obrázku určité názorové výměny, které opět prokázaly, že některým hráčům by opravdu neškodilo poněkud dospět. Radhina karta pak funkcí emuluje její původní verzi, do které se jí daří zakomponovat také prvek keldské sounáležitosti – oddanost bojovníků v kombinaci s počtem posiluje vojevůdkyni i celý její voj.

JODAH, VĚČNÝ ARCIMÁG

Stár již přes 4000 let, Jodah si své přízvisko „Věčný Arcimág“ získal více než před dvěma tisíciletími. V dnešních dnech preferuje ukrývat se za extravagantními a často protichůdnými legendami, zatímco se drží mimo každodenní záležitosti života na Dominarii.

„Kroniky napříč věky hovoří o Jodahovi. Pravděpodobně se nejedná o jednoho mága, ale o celý rod, nebo o mystický titul.“
—Arkol
, argivianský učenec

Karta, na kterou hodně Vorthosů čekalo. Za prvé musím pochválit, že Jodah má přesně tu barevnou kombinaci, kterou by podle všeho mít měl – bílou pro jeho vrozené nadání k, červenou pro své původní učednictví u potulného mága Vosky, a modrou díky jeho pozdější společné historii se Simou a Městem stínů. Viz příběh. Podobně jako Mairsil se pak ale stal samozřejmě mistrem všech pěti barev. Ač bych moc rád viděl komplikovanější kartu odkazující na jeho zrcadlo, alabastrové lektvary a první kouzla, lze si odůvodnit, proč má funkci Fist of Suns.

Jako Vorthos musím ale poněkud zkritizovat jeho obrázek. Jodah sice nestárnul, ale už v době Spojenectví v troskách a posléze Planar Chaosu nebyl popisován jako vyloženě mladý (viz jeho zpodobnění na přebalech knih k Ice Age). Tady, chtě nechtě, vypadá poněkud jako cucák. 😉

Jeho flavortext je pak citátem přímo z knížky, kde byl použit coby úvod k jedné kapitole. Další mrknutí na znalce. Mimochodem, za pozornost stojí, že když na to přijde, Jodah je nejdéle žijícím a nejpřímějším známým potomkem samotného Urzy (jeho pra-pradědem byl Urzův vnuk Jarsyl). Jeho pokrevní pouto s Urzou mimochodem zneužil Mairsil k aktivaci phyrexianských bestií na konci Spojenectví v troskách.

 

EVRA, HALCYONSKÁ SVĚDKYNĚ

Před deseti tisíci lety byla pokročilá civilizace Thranů napadena zevnitř obludnými Phyrexiany. Při vyvrcholení konfliktu byl masivním nasazením magické technologie zničen Halcyon, hlavní město Thranské říše.  Z energií zde rozpoutaných se zrodil avatar Evra, ztělesnění thranského ducha a jejich slavných úspěchů, coby tichá svědkyně zániku jejich největšího díla.

„Světlo z Nulového měsíce nabralo podobu – coby zázrak stanuvší se skutečností, osamělý ve své úžasnosti, izolovaná na světě, který kdysi býval jeho.“ —Pád Thranů

Zajímavá reference. Když se poprvé objevilo na Magicové kartě oficiálně slovo halcyon, bylo to kupodivu na Ravnice, a bohužel ve svém obecném významu (básnicky „nebeský“). Proto jsme ohledně Evry byli poněkud skeptičtí, ale zahrnout v této sadě jméno Halcyon do názvu karty a neodkazovat na Thrany by byl pomalu zločin. Evra je tak skutečně odkazem na hlavní město Thranů a jeho zánik. O samotném pádu Thranů se budu rozepisovat v samostatném dílu věnovaném ságám. 😉

JAYA BALLARD

Jaya Ballard je rodačka z Dominarie, pyromantka a sférochodkyně, jejíž mistrovství v ohnivé magii inspirovalo mnichy a námezdní kouzelníky na mnoho sférách.  Ačkoli nesférochodci si její dlouhou nepřítomnost na Dominarii často vykládali jako důkaz její smrti, Jaya je ve skutečnosti velmi naživu, ačkoli zestárla.

Tady se sluší jen odkázat na tento článek, a konstatovat, že teorie o Jaye coby Matce Luti byla pravdivá. Druhá věta je pak nenápadným poloretconem toho, co jsme se ohledně Jayi dozvěděli během Time Spiral bloku od Jodaha.

GARNA, KRVAVÝ PLAMEN

Garna je krutá mladá vojevůdkyně z nejchladnějších západných výsp Keldu, která nijak nezakrývá svou nechuť a nespokojenost se současnou velevojevůdkyní Radhou. Shromáždila válečnou tlupu čítající přes stovku Keldonů, kteří sdílejí její xenofobní a násilné vize budoucnosti Keldu, a jejich oddanost jí a společné věci jim pomáhá přežít zranění, která by jinak pro ně byla smrtelná.

Nemohu si odpustit to, že po Belzenlokovi a jeho historickém revizionismu je Garna lehkým rýpnutím do současné politické situace ve světě.  Podobně jako u Radhy zde vidíme zpodobnění sounáležitosti keldských válečných tlup (zde v opačném gardu).

KWENDE, PÝCHA FEMEREFU

Kwende je potomkem následovníkům Magety zvaného Lev, hrdiny zmizelé země Zhalfir. Kwende si slavného generála idolizuje a obdivuje jej za to, jak kdysi dokázal odrazit keldonské nájezdníky.  Snaží se žít život, o kterém by se mohly skládat písně, které by zaznívaly současně s prastarými pověstmi o Magetových činech.

Potomek zmizelé země, student zapomenutého generála, a mistr čepelí, které žádný kovář nemůže znovu ukout. Všem jim vzdává čest tím, že žije život hodný hrdinských písní.

Ačkoliv si možná Magetu pamatujete coby cosi podobného mramorovému golemovi, ve skutečnosti to byl typický Zhalfiran, jen trochu více nabušený a se zálibou v bílé válečné barvě. Kwende je jeho vzdáleným potomkem. Jeho přízvisko „pride“ – tedy pýcha – je zároveň označením pro skupinu kočkovitých šelem, nejčastěji lvů (což je dalším odkazem na Magetu).

Jay Annelli si mimochodem všimnul, že Kwendeho obrázek obsahuje další dva easter eggs – Kwendeho plášť je sepnut femerefskou Sluneční broží, a jeho křišťálové čepele patřily Talruumskému šampionovi – Talruum a část Femerefu byla ztracena společně se Zhalfirem.

LYRA, POSELKYNĚ ROZBŘESKU

Lyra je vůdkyně Řádu Rozbřesku, pojmenované po slavné Reye, Poselkyni rozbřesku. Reya položila svůj život za Dominarii během Phyrexianské invaze. Lyra nyní pokračuje v Reyině úkolu ochraňovat Benalii a občas je obviňována z toho, že se příliš snaží zapojovat do vnitrobenalijských politických záležitostí – což se vám bude spíše snažit ospravedlnit, než že by to popírala.

„Nejsi sám. Nikdy jsi nebyl.“

Fakt že Reya zahynula při Invazi, je nová informace. V knížkách nevystupovala. Jelikož se andělé nemnoží, bylo jasné, že Lyra bude dědičkou Reyina titulu pouze ve filozofické rovině.

NIAMBI, VĚŘÍCÍ LÉČITELKA

Narozena asi deset let po Velké Nápravě. Niambi je dcerou Teferiho a ženy jménem Subira. Niambi vyrostla ve Femerefu, kdysi provincii ztraceného Zhalfiru, a je kněžkou slunce uctívající femerefské víry. Z mnoha ztracených duší, které léčila a kterým pomáhá, považuje svého otce za svého prvního a  nejdůležitějšího pacienta.

„Můj otec vás rád uvidí.“

Niambi vystupovala v povídce, kdy byl představen Teferi. Její podoba na kartě odpovídá tomu, že se narodila před 50 lety.

KARN, POTOMEK URZŮV

Karn byl stvořen sférochodcem Urzou, aby bojoval s mechanickými hrůzami Phyrexie. O pár set let později byl jedním z klíčových prvků porážky Phyrexianské invaze. V té době se Karn stal prvním a jediným známým sférochodcem umělého původu, když zdědil jiskru svého stvořitele. Nyní se Phyrexia znovuzrodila na vzdáleném světě a Karn je připraven naplnit svůj osud znovu.

Co k tomu dodat. Karn si drží podobu představenou na Nové Phyrexii, včetně rytin na hrudi. Vitráž za jeho levým ramenem zpodobňuje Urzu. Jinak s jeho současnou jiskrou je to kdovíjak. Přijímané vysvětlení je, že za jeho povznesení nemohla Urzova jiskra, ale jiskra thranského vynálezce Glaciana, která byla ukryta v obou silokamech, Kamenu moci (Mightstone) a Kamenu zmaru (Weakstone), které kdysi uzavíraly portál a pak sloužily Urzovi za oči. O tuto jiskru údajně přišel na Nové Phyrexii, když jej přemohla nákaza. A znovu se stal sférochodcem, když se Venser obětoval a teleportoval do něj svou vlastní. Ne. Nechtějte to po mně vysvětlovat a nechtějte, abych se vracel či jakkoli komentoval „příběh“ Scars of Mirrodin.

Zajímavostí je, že Karn měl vyjít už v sadě Weatherlight. Když ale malíř dodal obrázek, nebylo to vůbec to, co si designéři představovali („laskavý obr“). Kartu, která měla původně být Karnem, nyní znáte jako „tvář“ boosterů Weatherlight – Steel Golema.  Poprvé se pak Karn objevil na Vanguard kartě, a jeho efekt se lidem natolik líbil, že byl pak přenesen i na skutečnou legendární kartu. Pacifistický ráz Karna pak podtrhl fakt, že sice byl 4/4, ale pokud se zapojil do boje (jakkoli), stala se z něj 0/8.  Ve Scars of Mirrodin pak stáli Wizardi před volbou, zda podlehne Phyrexii naplno a udělají z něj legendární bytost jménem Otec strojů, nebo jej nechají osvobodit a vydají jej jako chodce. Jeho současná karta je hodně jinačí, než Karn Liberated. Wizardi se snažili akcentovat jeho spojení s Odkazem a také jeho lásku k vědění obecně – a to se odrazilo v jeho schopnostech.

MARWYN, ŽIVITELKA

Porodní bába a vůdkyně, Marwyn byla vždy hrdá na to, že byla přítomna každému přírůstku do svého panství. Je slavná tím, jak kdysi vyjednala mír se znesvářeným elfím panstvím, zatímco celou dobu asistovala u těžkého porodu. V jeho závěru podala Marwyn novorozeně vůdci protivníků a poručila mu, ať se o něj stará a udržuje ho v teple, zatímco dokončí ošetřování matky.

Porodní bába matkám, vůdkyně všem.

Jako proč ne. Měli jsme zde i křiklavější příklady „woman power“. Pozorným čtenářům jistě neujde souvislost s jinou v tomto článku zmíněnou legendou. Marwynino jméno pak podtrhuje llanowarskou částečnou inspiraci velšským jazykem. 

 

Tak to je pro dnešek vše. Příště zbytek – od Multaniho po Weatherlight. A za další týden se můžete těšit na rozebrání ság a legendárních sorcery.

– Honza Adam

Můžete zanechat komentář, nebo trackback z vaší vlastí stránky.

7 komentářů k “Medailonky legend z Dominarie – I.”

 1. Daevin napsal:

  Nemůžu si pomoct, ale Jhoiře bych na tom novém obrázku tipoval tak 25. Schválně jsem si udělal průzkum u nás v kanclu a nikdo by jí nehádal víc než 30. To někomu vážně přijde, že vypadá na 40???

  • Honza Adam napsal:

   Mně jo 🙂 Ale asi je to tím, že vidím, co chci vidět, a že ten obrázek je skutečně někde jinde, než ty předchozí dva. Pětadvacet je málo, třicet už bych bral… Schválně jim ukaž ty oba předchozí /obě verze JotG/ a zeptej se jich na věk tam. Či aspoň zda vypadá tady starší.

   • Daevin napsal:

    Tak na té Future Sightové verzi mi přijde ještě nedospělá. Tam bych jí klidně hádal pod dvacet. U té dueldeckové bych už měl s odhadem problém, kdyby mě někdo nutil, tak bych řekl asi taky kolem 25. Takže nemám problém s uznáním, že na té nové vypadá nejstarší, ale ke čtyřycítce má podle mě ještě hodně daleko.

    • Honza Adam napsal:

     No a problém je, že když přestala stárnout, tak jí bylo něco po třicítce, ale díky tomu, že musela skoro deset let přežít na Tolarii, než se tam Urza a spol. vrátili po výbuchu stroje času, tak vypadala ještě starší. Proto je ta Future Sightová asi největší fail. Takže bych to reformuloval tak, že možná nevypadá na 40, ale vypadá zatím nejblíž tomu, jak by měla.

     • Daevin napsal:

      To, že na té Futere Sightové verzi vypadá nesmyslně mladá se určitě shodneme a s tvojí přeformulovanou verzí také nemohu nesouhlasit:)

 2. Woody napsal:

  Griselbrand stojí 8, takže ta rostoucí teorie mohla fungovat jen u statů.

Zanechte odpověď