Magic Story: Světopis

RealmsUncharted

Milí studenti, vítejte na hodině světopisu. Dnes si probereme Bablovii z pohledu politického. Volný překlad flavor článku ze stránek WotC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Světopis

Magic Story

Mark Rosewater

29. 11. 2017

„Dobré ráno, třído.“

„Dobré ráno, paní Synkopová!“

„Dnešním dnem začínají naše rétorická cvičení. První téma je vláda. Jakmile někoho vyvolám, dotyčný se postaví před třídu a představí jak sebe, tak své konkrétní téma. Hodnoceni budete jak za celkový dojem, tak za obsah vašeho projevu a schopnost odpovídat na otázky. A nebudu vám opakovat, že od ostatních jako od posluchačů očekávám slušné chování. Začneme. Martino?“

„Ahoj, Já jsem Martina, a dnes budu mluvit o Carta Scientia, nejstarší písemné památce na Bablovii. Její jméno znamená ‚Charta vědění‘. Z ní také pochází nejznámější rčení: ‚Neporozumíme ničemu, dokud neporozumíme okolnímu světu.‘ Což v podstatě znamená, že věda je opravdu to nejdůležitější. Dokonce tak, že se vytvořila pravidla, díky nimž každá věda mohla být reprezentována svým vlastním systémem vlády.

Myslím, že původní myšlenka byla ta, že budou existovat systémy vlády utvořené podle základních věd — biologie, chemie, fyziky, a tak. Bohužel tehdejší lidé tak úplně nerozuměli lidské povaze. Namísto toho, aby lidi povzbudili ke studiu vědy jako nástroje k poznání světa, změnili vědu v nástroj k ovládání lidí. Takže teď tu máme pět vlád, jednu bláznivější než druhou, a každá z nich se chová ke svému typu bláznivé vědy jako k posvátné krávě.“

„Martino, máš nám sdělovat fakta, ne svoje názory.“

„Opravdu? K čemu je tedy škola? Abychom se naučili nevybočovat z davu?“

„Pouze fakta, prosím.“

„Chcete fakta? Dobře. Carta Scientia byla důležitý dokument, který změnil Bablovii na svět posedlý jen tím nejnovějším a nejposlednějším. Chcete se změnit ve zvíře nebo ve stroj? Chcete špehovat svého souseda, nebo mu vyhrožovat, nebo ho zabít? Pak máte štěstí, některá z vlád vám to zařídí. A pokud jste snad na pochybách, tak nebuďte. Všechno je bezpečné a nové a lesklé.“

„Martino, co si tedy myslíš o celkovém vlivu Charty?“

„No, Charta prostě změnila všechno. A k horšímu! To je vše!“

„Ne, Martino, měla bys… no dobře. Tak, někdo další. Anabelle?“

„Ahoj, jmenuji se Anabelle, a povím vám o struktuře vlády, respektive pětice vládních frakcí Bablovie. Takzvaná pentarchie sestává z pěti frakcí, z nichž každá má svého vůdce nebo vůdčí orgán. Těchto pět vlád jsou Řád Hejblete, Agenti Š.O.T.O.Ú.Š.e, Liga záludné zkázy, Gobliní výbucháři, a Kříženecké laboratoře. Každá z těchto organizací představuje jiný typ vlády.

Řád Hejblete je technokracie, vláda vedená technology. Jejich vůdce je Veliký Výpočtář, stroj, který Řádu vládne z absolutní autoritou. Jakékoli rozhodnutí, které Řád učiní, závisí na Výpočtáři. Podle jejich ústavy se ovšem jejich vůdcem může stát kdokoli — člověk či stroj — kdo prokáže, že je lepší než Veliký Výpočtář. Zatím se ovšem o převzetí vlády nikdo nepokusil.

Agenti Š.O.T.O.Ú.Š.e, tedy Špionážní Organizace Tajných Operativců, Únosců, a Špehů, jsou kleptokracie, tedy vláda zlodějů. Současně, alespoň tedy tento týden, jim velí Phoebe, samozvaná šéfka Š.O.T.O.Ú.Š.e. Podle jejich pravidel je vůdce ten, kdo vlastní Zlaté pravítko, což v loňském roce vyústilo celkem v šestnáct převratů, i když většina z nich byla učiněna jen třemi různými lidmi. Většina změn se přisuzuje tajemnému X, který je stále placen několika různými frakcemi, aby Pravítko uloupil.

X | Art by Dmitry Burmak

Legie záludné zkázy je oligarchie, vláda jen malé skupinky lidí. Skupina, která v současnosti Legii ovládá, si říká Legie zla. Její členové jsou Baron von Hrábě, Velký plán, Grusilda, a Maruška Smrťuška. Během let se ovšem soupiska členů Legie dost měnila. Ostatně ani Legie tu nebyla vždycky. Předtím existovala Společnost děsu, předtím pak Krutý klan, a ještě předtím Záštiplné mužstvo.

Gobliní výbucháři nejsou vládou v pravém slova smyslu — alespoň ten smysl nikdo kromě goblinů nevidí. Je to částečně kratokracie, vláda silných, i když v tomto případě se dá spíš mluvit o „kráterokracii“, částečně kakistokracie, tedy vláda těch nejhorších a neschopných (nebo všeho schopných), a částečně i demokracie. Občas některý goblin prostě udělá něco, co dosud žádný neudělal, a ostatní ho bezhlavě následují. Jindy ovšem o některých věcech dokonce hlasují. Jako celek jsou poněkud zatížení na kladiva, takže strana, která jim slíbí víc kladiv, obvykle hlasování vyhraje. Současný vůdce — pokud ho lze tímto termínem nazvat — se jmenuje Starej Bručoun. Má dost destruktivní povahu, a mezi Výbucháři je tedy velmi oblíben.

Kříženecké laboratoře představují geniokracii, vládu inteligentních. Jsou uspořádáni jako škola. Ti chytřejší jsou učitelé a vůdci. Vůdce je v současnosti doktor Julius Vzměťmězměň. Je to jeden z vědců, kteří před časem objevili a zdokonalili metodu genetického štěpení, a zformovali tak základy své vlády. Doktor je obvykle ten, kdo rozhoduje o důležitých otázkách politiky.

Podle Bablovianského zákona musí jakoukoli změnu našich zákonů odsouhlasit všech pět frakcí. Ovšem už po mnoho let se nic takového nepodařilo. Naposledy se Legie záludné zkázy, tehdy ještě pod vedením Krutého klanu, pokusila vydírat ostatní frakce strojem na počasí. Podrobnější záznamy tehdejších událostí se ovšem nedochovaly; předpokládá se, že je ukradli agenti Š.O.T.O.Ú.Š.e. Protože náš svět nemá žádnou společnou vládu, každá z frakcí se soustředila na svou oblast, kterou má pod kontrolou, a oblastmi nemyslím zeměpisné, ale spíš druhy vědeckého bádání.

A to je z mé strany všechno.“

„To bylo výborné, Anabelle. Měla bych několik otázek. Kde ses to vše dozvěděla?“

„Řád Hejblete má velmi rozsáhlou knihovnu.“

„Aha, takže tvá bohatá slovní zásoba pochází odtamtud?“

„Ano.“

„Která z pěti vlád je podle tebe nejefektivnější?“

„Řád Hejblete.“

„Pod kterou jsou lidé nejsvobodnější?“

„Pod Gobliními výbucháři.“

„Pokud bys chtěla být ve vládě, v jaké?“

„V Legii záludné zkázy.“

„Opravdu? Proč?“

„Vždycky jsem chtěla být v tajném spolku.“

„Dobře. Díky, Anabelle. A teď třeba Kareem.“

„Já jsem Kareem a budu mluvit o stvoření Řádu Hejblete. Organizace byla založena před 54 lety mužem jménem Calvin Vnukovec. Víte, měl opravdu výbornou povahu. Jednou byl na dovolené a měl chuť na toust, protože tousty přímo miloval. Naneštěstí tam sice měli chleba, ale ne toustovač. Calvin byl ovšem vynálezce, a tak, když se vrátil domů, hned vynalezl přenosný toustovač.

Na příští dovolenou si vzal toustovač s sebou, ale vyrazil si na výlet do Přístavu udělátek — je to opravdu pěkné místo, pokud jste tam ještě nebyli — a rozhodl se s sebou toustovač nebrat, což byla chyba, protože večer dostal na toust chuť. A víte co? Stačilo se chvilku zamyslet, a Calvin přišel s neotřelým řešením: místo levé ruky si přidělal toustovač. Calvin byl pravák, takže levou ruku moc nepotřeboval, a tak se elegantně zbavil problémů s chutí na toust o dovolené.

Po úspěchu s toustovačem si Calvin předělal pravé stehno na chladničku. Měl totiž rád tousty s máslem, a chladnička dokáže máslo uchovat čerstvé. Potom si změnil ukazováček na pravé ruce na nůž na máslo.

Když se roznesly zprávy o Calvinových vylepšeních, ostatní také začali se zlepšováním sebe sama. Ruce, nohy — každá část těla se dala změnit na něco užitečného. I u nás ve třídě je hodně Hejbláků, a všichni víme, jak je to úžasné. Ze zlepšování se stala móda, a potom i technologické a společenské hnutí, a Calvin sám se stal jeho středem. Založil Řád Hejblete, aby podpořil všechny, kdo obdivují tuto svépomocnou technologii.

Calvin sám se během let stále vylepšoval, pro dobro Řádu. Celé své tělo — tedy kromě toustovače, chladničky, a nože na máslo — vyměnil za množství počítacích strojů, aby mohl pomáhat Řádu s výpočty. Když si takhle vyměnil 90% svého původního těla, rozhodl se změnit si i jméno. Z Calvina Vnukovce se stal Výpočtář Vnukovec, a nakonec Veliký Výpočtář, který už 54 let vede svůj lid. A k tomu všemu si stále každý den může upéct toust s máslem.“

„Díky, Kareeme. Zajímalo by mě, proč se k Řádu přidalo tolik lidí, co myslíš? Asi to nebylo jen z lásky k toustům.“

„Myslím, že i proto, že chtějí pomoci ostatním. Tak jako se Calvin změnil na Výpočtáře. Většina v Řádu chce pomáhat ostatním.“

„A proč si zrovna tohle téma nerozvedl?“

„Táta říkal, že ta věc s toustem je zábavnější.“

„Aha. Díky Kareeme. Můžeš se posadit. Další je Juanita.“

„Ahoj, já jsem Juanita a budu mluvit o Agentech Š.O.T.O.Ú.Š.e. Je to tajná organizace, která se snaží o… no, to nikdo neví.“

„Je to tajemství?“

„Ne, to ne. Mluvila jsem s 34 agenty. Nikdo z nich to neví. Pokaždé, když na to přišla řeč, ptali se mě, jestli někdo jiný neví, co Agenti Š.O.T.O.Ú.Š.e vlastně dělají. Upřímně, je to trochu podivné, že to nevědí ani oni.“

„Možná je to tajné, a nechtěli ti to prozradit.“

„To asi ne. Oni totiž tajemství udržet neumějí. Jejich tajnou skrýš jsem našla snadno, protože nad ní svítil neonový nápis ‚Tajná skrýš.'“

„Tak nám tedy řekni, cos zjistila.“

„Agenti Š.O.T.O.Ú.Š.e začali jako pracovní agentura. Lidé je žádali o služby, a oni je za peníze splnili. Jenže protože jsme v Bablovii, tak si všichni začali vymýšlet udělátka, aby si práci usnadnili, a postupem doby se to vymklo z rukou. Agenti začali za udělátka utrácet víc peněz, než dostávali za svou práci, a tak se museli vydat na cestu zločinu. Jakmile ostatní zjistili, že Agenti jsou ochotni páchat zločiny, jejich žádosti začaly být divočejší a divočejší, a zanedlouho se z obyčejné agentury stalo centrum organizovaného zločinu ve městě.“

S.N.E.A.K. Dispatcher | Art by John Thacker

„Juanito, a jak víš o existenci té pracovní agentury?“

„Stále tu je. Je v té jejich Tajné skrýši. Viděla jsem ji. Je to působivé, ale i trochu depresivní. Můžete požádat o cokoli, a pokud zaplatíte, někdo to udělá. A když říkám cokoli, tak myslím cokoli.“

„Možná to je jejich hlavní úkol.“

„Ne, ta pracovní agentura je už jen takový koníček. Podle toho, co jsem zjistila, je hlavní činností Agentů vzájemné špehování. Jsou paranoidní a posedlí vším, co jen vzdáleně připomíná špehování. Stále vynalézají nové a nové špehovací pomůcky.“

„Takže, co vlastně Agenti Š.O.T.O.Ú.Š.e chtějí?“

„Nic, kromě nových špionážních udělátek a posledních tajemství. A prvořadým úkolem všech je zjistit, co by jejich organizace měla dělat. Polovina z nich se bojí, že celá jejich organizace je jen špatný vtip.“

„A něco dalšího, co bychom měli vědět?“

„Myslím, že několik z nich nás právě špehuje, protože mi očividně nevěřili, že jsem studentka. Takže to zopakuji ještě jednou a nahlas. Já jsem opravdu studentka.“

„Výborně. Díky, Juanito. Harolde, teď ty.“

„Já jsem Harold, a moje zpráva bude o Legii záludné zkázy. Na rozdíl od Agentů Š.O.T.O.Ú.Š.e je jejich cíl velmi jasný — chtějí vládnout světu. Ha ha ha!“

„A jak toho chtějí docílit?“

„O tom se v Legii vede rozsáhlá debata. Někdo chce všechny zabít, jiný je zotročit, další jen vystrašit, jiný zhypnotizovat, další chce všechny učinit závislými na novém druhu technologie. Každý člen legie má svůj vlastní plán.“

„Jak Legie vznikla?“

„Začala jako podpůrná skupina superzlosynů. Muž jménem Major Monolog se tehdy pokusil otrávit vodu v městské vodárně, ale nešťastnou náhodou použil místo jedu fluoridový roztok, což ve svém důsledku zlepšilo stav chrupu všech obyvatel města. Byl z toho trochu v šoku, a tak přesvědčil několik dalších zlosynů, aby si společně promluvili o svých neúspěších a snažili se jich příště vyvarovat. Ukázalo se totiž, že superzlosyni chybují mnohem častěji než obyčejní lidé. Jak se o skupince šířily zprávy, přidávali se k nim další a další superzlosyni a zlodcery.

Postupem doby se skupinka rozrostla natolik, že pořádali různě zaměřená setkání — nepříjemnosti s bankami, nefunkčnost strojů na konec světa, neutajení tajných skrýší, a tak. Jedna ze skupinek, zaměřená na nešikovně naplánované pasti, se nakonec stala Záštiplným mužstvem, a podnikla první kroky k přeměně skupiny na oficiální vládní organizaci“

„Za co je v současnosti Legie zodpovědná?“

„Většinou za prověřování a jmenování superzlosynů. Pokud chcete ohrozit obyvatelstvo nějakou novou, zajímavou hrozbou, unést někoho hodného, nebo spáchat sérii důmyslných loupeží, musíte vše řádně nahlásit a oni si vše zkontrolují a prověří. Legie také poskytuje potřeby pro superzločince. Mají vlastní agenturu pro nábor poskoků, možnost výhodného zapůjčení strojů a součástek, a zajišťují, aby pokusy o uchvácení vlády nad světem vzájemně nekolidovaly.“

„Zjistil jsi něco, co tě ohledně Legie šokovalo?“

„Že mají docela dobrý studentský prázdninový program. Myslím, že se tam v létě podívám a zkusím si u Doktora Zlomysla postavit mrazicí paprsek.“

„Děkuji Harolde. Bylo to velmi poučné.“

„Díky. Byla to zábava. Nevěděl jsem, že Legie je tak zajímavá.“

„A teď Ming-na.“

„Ahoj. Já vám povím něco o Gobliních výbuchářích. A jmenuji se Ming-na.“

„Nemusíš být nervózní. Pověz nám jen něco o Gobliních výbuchářích.“

„Všechno to začalo Paromrskovými podniky. Tehdy to byla jen obyčejná ocelárna. Jenže Bablovie je Bablovie, a spotřeba oceli kvůli všem udělátkům stále rostla. Aby zvýšili produkci, postupně obcházeli bezpečnostní nařízení. Následkem toho přišli o mnoho pracovníků, to vedlo ke zhoršení pověsti továrny a nemožnosti najmout si dostatek nových pracovníků. Tehdy šéfka továrny, Ostromila Chňapavá, přišla s neotřelým nápadem.

Vydala se do hor, aby si promluvila s gobliny. Tehdy goblini žili jen v horách. Podařilo se jí shromáždit celý gobliní kmen, a ukázala jim nové technologie na výrobu lesklých věcí. Ale nedopadlo to tak, jak zamýšlela. Gobliny uchvátila věc, která sloužila ke stloukání věcí dohromady — kladivo. Nikdy předtím kladivo neviděli, a byli z něj naprosto unešení. Ostromila jim řekla, že v její továrně je kladiv habaděj, a tak se celý kmen rozhodl přesunout do továrny.

Nejdřív šlo vše hladce. Goblini si nové zaměstnání oblíbili, a Ostromila jim mohla platit mnohem méně než lidem. Ale brzy nato začali goblini s tím, co obvykle dělají: se zkoušením. Velmi často pokusy vedly k nehodám, ale občas přitom objevili nové postupy a vynálezy. Mnoho goblinů při pokusech zahynulo, ale vzhledem k jejich poněkud agresivnějšímu rozmnožování se jejich počet i tak rozrůstal.

Později se objevil politický tlak na to, aby goblini z továrny odešli, ale Ostromila toho naopak využila k tomu, aby se prohlásila za novou politickou frakci. Nechala gobliny, ať si zvolí jméno, a ti se rozhodli pro Gobliní výbucháře. A tím, že měli svou vlastní frakci, dostali goblini i více svobody ke svým pokusům.

Rostoucí množství goblinů, společně s jejich nebezpečnými pokusy, vyhnalo z továrny zbytek ostatních zaměstnanců. Vedení je brzy následovalo, a když i místa ve vedení obsadili goblini, odešla z továrny i Ostromila. Goblini převzali celé Paromrskovy podniky, a od té doby je to tam stále podivnější. Už se nevyrábí jen ocel, ale i složitější a složitější udělátka.“

„Co vyrábí Paromrskovy podniky dnes?“

„To nikdo neví jistě. Goblini netouží po tom prodávat to, co vyrobí, takže můžeme soudit jen ze zvuků, které se ozývají z továrny. Před mnoha lety prý byl jeden šéf Paromrsk, který se občas ukázal ve městě, ale jeho popletené řeči všechno ještě víc zamlžily.“

„A co myslíš, že vyrábějí?“

„Nevím. Možná jen opravdu velké kladivo.“

„Díky, Ming-no. Bylo to výborné. Další je Nadima.“

„Ahoj všichni! Jsem Nadima a budu mluvit o Kříženeckých laboratořích. Příběh začíná před 28 lety v univerzitní laboratoři, kde se dr. Julius Jameson, dr. Luisa Rodriguez, a dr. Hana Tanaka snažili najít lék na rakovinu. Byly to nejlepší mozky svých oborů, a jejich výzkum zanedlouho ukázal, že jistý druh leguána z jižních oblastí je imunní vůči zhoubné mutaci buněk. Doufali, že se jim podaří tuto imunitu vpravit do lidského těla. Ovšem namísto toho jejich pokusnému subjektu narostl leguání ocas.

Dr. Rodriguez a dr. Tanaka v tom viděli neúspěch, ale dr. Jameson si uvědomil, že objevili něco ohromného. Jejich postup umožnil přenos částí zvířat na jiné druhy živočichů. Jeho kolegové nechápali důsledky, ale dr. Jameson pochopil, že takto může přetvořit a vylepšit celé lidstvo — a nejen lidstvo, jakéhokoli živého tvora. Věda umožní jednotlivci stát se tím, kým chce.

Clever Combo | Art by Kev Walker

Aby to prokázal, nechal si dr. Jameson narůst křídla. Vždycky chtěl létat, a teď konečně toho byl schopen. Když proceduru ukázal studentům na univerzitě, zájem byl obrovský. Vyberte si zvíře, a můžete se jím stát. A nemusí to být jen jedno zvíře. Chcete být napůl želva a napůl jaguár? Klidně.

Univerzita se stala středem nového života, a lidé z celé Bablovie sem mířili, aby se stali součástí komunity. Všichni se mohli přeměnit podle libosti, a nikdo nesoudil je, ani zvířata, ve která se proměnili. Dr. Jameson podstoupil mnoho procedur, přidával do své podstaty další a další zvířata. Když zkombinoval svou DNA s dinosauří, změnil si jméno na dr. Julius Vzměťmězměň.

„O co se Kříženecké laboratoře snaží?“

„O dvě hlavní věci. Zaprvé chtějí pomoci s přeměnou každému, kdo o ni požádá, a zadruhé chtějí vytvořit společnost, ve které takto přeměnění budou moci žít v míru.“

„A jak vznikli jako frakce vlády?“

„Mluvilo se o tom, že by tyto proměny měly být zakázané, a tak dr. Vzměťmězměň přesvědčil pár politiků, poté, co jim umožnil nalézt jejich pravé já.“

„Co ses naučila při studiu Kříženeckých laboratoří?“

„Že moje pravé já je napůl jezevec a napůl promyka.“

„Zajímavé. Děkuji, Nadimo. Myslím, že pro dnešek to stačí.“

„A co já?“

„Stewarte, promiň. Bohužel jsem tvůj referát omylem napsala až na příští týden. Tak spusť.“

„Ahoj, jsem Stewart, a budu mluvit o veverkách.“

„To ale nebylo tvé téma.“

„Život je příliš krátký na to, abych mluvil o tom, co mi přidělili.“

„Ale takhle… no dobře. Tak o veverkách.“

„Bablovie miluje vědu. Opravdu. Ale nikdo nemluví o následcích lásky k vědě. Proto jsem se rozhodl mluvit o veverkách.“

„Ale co to s tím… promiň, pokračuj.“

„Důležitým prvkem vědy jsou pokusy. Ovšem pro pokusy potřebujete subjekt. Po mnoho let byly nejčastějšími pokusnými subjekty bílé myšky. Byla to vhodná volba. Myšky dobře reagovaly na změny, byly nenáročné na chov, a bylo jich dost. Během let na Bablovii ovšem potřeba bílých myšek rostla.

Nakonec se vše dostalo do bodu, kdy se bílé myšky nebyly schopny množit dost rychle na to, aby pokryly jejich potřebu pro pokusy. Nikdo si to neuvědomil, a v okamžiku, kdy si vědci všimli, že vymírají, bylo už pozdě. Legie se pokusila je klonovat, ale všichni moc dobře víme, jak špatně to dopadlo. Poslední bílá myška uhynula před třinácti lety.

Nejdřív nikdo nevěděl, co dělat, ale pak Kříženecké laboratoře objevily, že jediné další vhodné zvíře je veverka. Z obav, aby veverky brzy nedopadly jako bílé myšky, jim byla upravena DNA tak, aby byly silnější, odolnější, a více se množily.“

„To je zajímavé, Stewarte, ale co to má společného s frakcemi naší vlády? Dnes se učíme o Bablovijské vládě.“

„Diskutuje se totiž o tom, že úpravy veverčí DNA je nevylepšily jen jako pokusné subjekty, ale umožnili jim i samostatně myslet.“

„A jaký to má vliv na vládu?“

„Věřím, že všech pět frakcí je skrytě ovládáno veverkami.“

„Tak za tohle mi opravdu neplatí dost. Díky, Stewarte, za neotřelý pohled na… hmm, veverky.“

„Počkejte, nenechali jste mi říct do hlavní. Mám důkazy. No, ne technicky důkazy, spíš domněnky, ale i tak je to něco, co bychom měli probrat, pokud se obáváme toho, jak je celá Bablovie řízena.“

„Naneštěstí, Stewarte, hodina skončila. Chtěla bych poděkovat každému, kdo zde promluvil. Každý referát byl velmi zajímavý. A nezapomeňte, v pondělí budeme mluvit o ostatních městech Bablovie, takže ti, kdo mají referáty na toto téma, ať se důkladně připraví. Děkuji všem za pozornost.“

Můžete zanechat komentář, nebo trackback z vaší vlastí stránky.

2 komentáře k “Magic Story: Světopis”

 1. MJM napsal:

  WOW, poklona až k zemi za podrobný překlad až Kantůrkovských kvalit!

  Teď jsem tedy zvědav, jestli ten konec je jak z toho vtipu o Bushově návštěvě na jedné základní škole. Aneb „Proč zazvovilo o dvacet minut dřív?“

  • Honza2 napsal:

   Děkuji převelice.

   Přesně, já se pak ještě jednou podrobně podíval na karty, jestli náhodou nějaké další veverčí jinotaje neobjevím.
   Já si myslím, že by si s veverkami polepšili. A nejen na Bablovii…

Zanechte odpověď