Kdo je Dack Fayden?

Milí kamarádi, Conspiracy je zde a s ní zatím jediný sférochodec, který vyšel mimo „standardní“ sady. Dack Fayden. Kdo je tento samořečený „největší zloděj Multiverza“, hrdina komiksů od IDW Publishing? Čtěte dále a dozvíte se!

 

 

 

 

 

 

 

Mládí

Dack Fayden se narodil ve městečku Drakeston na sféře Fiora (už zde musím poznamenat, že někdo při tvorbě Conspiracy na toto pamatoval, nicméně zřejmě nějaký šotek změnil název ve jménu karty Drakeston Forgotten na Drakestown Forgotten)

Jako náctiletý byl Dack považován za velmi nadaného studenta magických umění, za což vděčil v nemalé míře své vrozené schopnosti psychometrie – schopnosti absorbovat historii a vědomosti o určitém objektu pouhým dotykem. To mu samozřejmě poskytovalo neuvěřitelnou výhodu při studiu na magické akademii, kde strávil většinu mládí.  Stal se nejlepším studentem ve své třídě a nakonec se spřátelil se svým největším rivalem, chlapcem jménem Marsh.  Byli nerozlučnými parťáky a bez diskuse nejlepšími mágy na akademii, ale co jim přebývalo do talentu, zoufale postrádali v pokoře a moudrosti.  Čím déle studovali, tím větší byli frajeři, a jejich pýcha musela logicky vést ke trestu.

Jednoho roku po zkouškách si vyrazili do města oslavovat jejich úspěšné složení (a omluvit tím případné výtržnosti, jsou to přeci jen studenti). Bohužel pro ně si ale vybrali špatný cíl – bandu zlodějů a lapků, o nichž vůbec nepředpokládali, že by se mohli vyznat v magii. Byli si tak jistí svými schopnostmi a uměním magického boje, že Marsh nikdy nepředpokládal, že by ho mohlo zabít něco tak primitivního jako být proboden mečem.  Šokovaný smrtí svého kamaráda Dack na chvilku ustal v boji a umožnil tak jednomu  z lapků jej zasáhnout nejsilnějším kouzlem v jejich repertoáru. Sežehlý a kouřící se zhroutil vedle těla svého mrtvého kamaráda. A v tu chvíli se zažehla jeho jiskra.

Nějaký čas po této tragédii našel Dack zase cestu do Drakestonu.  Jeho světlá budoucnost byla v troskách, a aby se uživil, dal se na zlodějinu.  Setkal se znovu se svou kamarádkou z dětství, Mariel, a čím déle spolu trávili čas, tím více se do ní zamilovával.  Svěřil se jí se vším, co zažil, včetně jiných sfér a světů. Začal ji učit, jak se stát zlodějkou, ale jejich společný nebezpečný život plný napětí si začal vybírat cenu na jejich vztahu.  Nakonec to už nebylo pro Mariel únosné. Dackova zbrklost a vrozená neuvážlivost byla na ni příliš moc a tak se vrátila do Drakestonu. Dack šel s ní, ale záhy zjistil, že v městě je pro něj toho příliš málo, než aby se uživil, a tak se vrátil k svému daru, kterému stále ještě pramálo rozuměl.

Rozhodl se, že bude po různých sférách pátrat po věcech, které lze zpeněžit. Jednou dorazil na svět jménem Alkabah.  Našel zde mocný artefakt, jenž se rozhodl tak trochu…privatizovat.  Věci se ale rychle pokazily, když zjistil, že artefakt nebyl rozhodně nehlídán.  Džin, který zde na něj čekal, jej strašlivě zmlátil a nechal ho polomrtvého napospas městským strážím.  Byl uvězněn a potrestán. Součástí jeho mučení a trestu bylo mimo jiné to, že jeho pravá ruka byla ponořena do kotle s vroucí rudou barvou, která jeho ruku permanentně poznamenala. Navždy tak byl označen jako zloděj. Trvalo mu týdny utrpení ve vězení, než se dokázal znovu soustředit a Alkabah opustit. Sféroportoval zpět na Fioru,  do Drakestonu.

Co zde ale našel, jej málem připravilo o rozum. Celé město bylo zmasakrováno.

Mrtvoly jeho přátel a sousedů byly všude okolo. Nepřežil jediný. Nic jej ale nezasáhlo více, než když nalezl tělo Mariel s podříznutým hrdlem.  Utekl, neschopen ovládnout svou bolest a neschopen přestat přemýšlet, zda by byl dokázal pomoci a někoho zachránit, kdyby tam jen tehdy byl.  Svou bolest si v sobě hýčkal a přísahal, že kohokoli, kdo za tohle byl zodpovědný, zničí.

Putoval po Fioře a dalších světech, živil se tím, že kradl věci a prodával je na jiných sférách jako exotické zboží, což mu velmi vynášelo.  Jeho vlastní schopnosti rostly s každým ukradeným předmětem, neboť nekradl jen samotné předměty, ale také absorboval skrze psychometrii jejich historii a částečně i jejich moc. Nakonec se usadil na Ravnice.  Město plné politikaření a intrik, špionů a zlodějů – skoro jako na Fioře. Našel si svou cestu a místo v rozsáhlých zlodějských a špionážních sítích, vydobyl si značnou reputaci v podsvětí a získal nové přátele. Mezi nimi byla například selesnyjská léčitelka Fadka či překupník Vaclav Nosek (ano, skutečně se takto jmenuje, bez diakritiky ;-)), ale i rivaly – například Maytova.

Vše se ale změnilo, když jednoho dne ukradl rituální dýku z rukou Rakdosova kultu.

Když unikl pronásledujícím Rakdosanům a pohlédl do její historie, byl šokován. Dýka v sobě skrývala vzpomínky všech, kdo jí kdy použili…také sférochodkyně, která vyvraždila lidi v Drakestonu. Z této prosté čepele se dozvěděl, po letech bezvýsledného hledání, kdo byl zodpovědný za smrt všech, koho znal. Její jméno bylo Sifa Grent. S pomocí dýky vysála životní energii z drakestonských obyvatel, aby tak získala zpět sílu a mládí, a proměnila ze ze stařeny v mladici plnou sil.  Sifa dala dýku Rakdosanům z  několika důvodů – za prvé, aby si pojistila jejich loajalitu, ale také proto, aby ji nenašli ti, kdo by ji eventuálně chtěli vrátit zpět na svět, odkud dýka pocházela. Sféru známou jako Innistrad.

 

Innistrad

Dack okamžitě všeho nechal a vydal se na Innistrad.  Doslova spadnul po hlavě přímo do konfliktu mezi upíry a Avacyninými svatými bojovníky kathary.  Ačkoliv byl jeden ze dvou katharů zabit, s Dackovou pomocí byli upíři zahnáni – a Dack tak získal přátelství Ingrid,  přeživší katharky.  Svým jednáním si nicméně vysloužil téměř okamžitou nenávist klanu Falkenrathů. Prastarý tesák, jak znělo jméno dýky, totiž poskytuje vlastníkovi možnost upíry ovládat.  Aniž by to věděl, upozornil na sebe Sifu, která byla blíže, než očekával.

Ingridin otec, Hermann Reichert, byl striktně proti tomu, aby se Ingrid s cizincem zaplétala a jakkoli mu pomáhala. Sám bývalý kathar, který přišel v boji o ruku, již ztratil většinu víry v Avacyn a v to, že by jeho život mohl dopadnout dobře.  Nakonec Ingrid a Dack vyrazili do hradu Falkenrathů, ale nalezli zde pouze pár stráží. Ke své hrůze zjistili, že Sifa vzala téměř všechny s sebou, aby pátrala po Dackovi a Tesáku – a pokud bude nutno, zničila celé město, aby dostala to, čeho si žádá. Dackovi a Ingrid se podařilo zasáhout v poslední chvíli, právě když Sifa shromáždila celé město v čele s Hermannem…aby udělala přesně to samé, co kdysi v Drakestonu. Dackovi se podařilo Sifu a její zombie – nohsledy odrazit, ale sférochodkyně mezitím utekla. Dackovi se podařilo nicméně zjistit, kam její další sféroportace vedla.  Přes naléhání Ingrid, aby ji vzal s sebou, ať už  jde kamkoli, se vydal po Sifiných stopách. Nechá ale katharům v péči Tesák.

 

Echoir

Na Echoiru vede Sifina stopa Dacka do obrovského hradu. Z toho se nakonec vyklube domov titána sběratele – ve stázových celách jsou zde uloženy různé exempláře živých bytostí, inteligentních i neinteligentních – goblini z Dominarie, behemoti z Alary, či Caterané z Mercadie.  Dack je zajat titánem, který po něm požaduje tajemství sférochodectví – chce se naučit cestovat mezi sférami.  Dack mu protentokrát nelže, když praví, že to nelze naučit – buď se člověk chodcem narodí, nebo ne.  Nakonec se Dackovi podaří utéci, když jeho pekelný elementál začne ničit titánovu sbírku a ten je nucen oslabit kouzlo, které Dacka vězní.  Z Echoiru vede jeho cesta na Fioru, kde nalezne v ruinách Drakestonu upíra, kterého se Sifa zbavila a vypověděla jej ze svých služeb. Když zjistí díky psychometrii z upírova meče více o tom, co se odehrálo, vrací se na Innistrad.

Zpátky na Innistradu

Kathaři pod vedením Hermanna a Ingrid zde vyplenili Sifin hrad a objevili zápisky v jazycích, kterým nerozumí, a obrázky, které nedávají smysl – například obrázek podivného stvoření s koňským tělem, dračími křídly a hlavou a torzem démona. Dackovi smysl dávají, ale ne úplně. Ingrid a Hermann se jej ptají, kdo je vlastně zač. Nikdo kolem jej nezná, on sám se objevil teprve nedávno. Dack jim nakonec začne vyprávět pravdu – o sobě, o sférochodectví, o Mariel. Když dopovídá, zjistí, že jsou oba paralyzováni. Někdo na ně seslal kouzlo, když byl Dack ponořen do vzpomínek a vyprávění.  Původce kouzla se brzy nechá poznat. Sorin Markov, upíří sférochodec a rodák z Innistradu, jemuž patří Prastarý Tesák, dýka, kterou použila Sifa a na jejímž základě ji Dack vystopoval.

Sorin Dacka přísně pokárá, nazývá ho lehkomyslným děckem, které neví, co způsobuje jeho jednání sobě samému a lidem okolo. Požaduje vrátit Tesák – rozneslo se, že jej kathaři mají, a jsou tu tací, co by zabíjeli, aby jej měli – byť jen proto, aby jej tak upřeli ostatním. Pokud na nich Dackovi záleží, Tesáku se vzdá.  Dack Sorinovi dýku vrátí pod dvěma podmínkami – nechá Reichertovy žít, a poví mu vše, co ví o Sifě Grent.  Sorin toho bohužel neví moc – jen to, že Sifa pochází z místa jménem Grixis.  Nechá jeho sférové souřadnice Dackovi v mysli.

Grixis

Na Grixisu (ještě v době před Splynutím alarských odštěpků do jednoho světa) je Dack velmi rychle zajat Malfegorem. Ten má v plánu ukrást a přivlastnit si Dackovu jiskru, aby se konečně dostal z Grixisu a z područí Nicola Bolase.  Ve vězení se Dack dozví, že tohle už jednou zkusil – se ženou jménem Sifa Grent. Tu zde uvěznil, připoutal a donutil ji sledovat, jak žalářnice zabíjí jednoho vězně za druhým a nutí ji, aby použila „svou moc“ a zastavila je. Pod psychickým terorem se Sifina jiskra nakonec zažehne a ona Grixis opustí, navždy poznamenána. I Dackovi se nakonec podaří Malfegorovi utéci a vydat se za Sifou zpět – na Ravnicu, kam sféroportovala poprvé po svém povznesení. Musí se dozvědět, k čemu potřebovala Rakdosany. Nic moc víc stejně dělat nemůže.

Zpátky na Ravnice

Když se Dack vrátí a snaží se spojit s Vaclavem Noskem, nachází jej zbitého na pokraji smrti. Když jej donese k Fadce, zjistí, že na vedlejší posteli zemřela transgildovní kurýrka, ze které někdo doslova vysál život. Psychometrií se z jejího kurýrního pouzdra dozví, že ji zabila Sifa, která je zpátky na Ravnice…a má plán. Čeká zde na něj jeho dávný rival Maytov (samozvaný „největší zloděj na Ravnice)  se zprávou, že po něm jde půlka Ravnicy, neboť Rakdosané vypsali odměnu  na jeho hlavu.  Musí vrátit Tesák zpět – což je problém, neboť jej už nemá. Dack se zakrátko přesvědčí na vlastní kůži, když jej rakdoský démon pronásleduje po několika náměstích.  V jednom ze svých tajných úkrytů narazí znovu na Maytova, který se o něm dozvěděl od Vaclava. Dack jej připoutá ledovými pouty a sotva unikne, když je dům zničen démonem a jeho poskoky.

Zraněného Maytova nakonec zachrání a donese k Fadce. Společně pak všichni přijdou na souvislost – Sifa přepadá kurýry a krade letošní pozvánky na omlazovací ceremoniál selesnyjského městostromu Vitu-Ghazi.  Dackova psychometrie pomůže odhalit celý plán – Sifa plánuje seslat téže kouzlo, které kdysi vysálo život z drakestonských – ale tentokrát na Vitu-Ghazi. Zahubila by tak nejen strom, alevšechnybytosti napojené na selesnyjské kolektivní vědomí – efektivně tedy celou gildu.  Vysála by tak tisíce tvorů a její moc by obrovsky vzrostla.

Dack, Fadka, Vaclav a Maytov se vydávají k Vitu-Ghazi. Cestou se musí potýkat s chaosovými skřety, golgarijskými zombiemi a dalšími prvky ravnického Podměstí.  Nakonec dorazí na místo – Sifa a Rakdosané zde již pobili desítky kentaurů, druidů a dryád, a osud Vitu-Ghazi visí na vlásku. Dackovi přátelé a Dack samotný se pustí do nerovného boje. Když je Dack na konci se silami, propůjčí mu energii sama Ravnica skrze Vitu-Ghazi. Ani to by ale nestačilo – rozhodujícím prvkem je nakonec Vaclav, který je  celou dobu v pozadí, vyklepaný strachy.  Nejdříve pomůže zachránit Fadku, kterou zasáhl ohnivý dech jednoho z démonů.  Když se Sifa vysmívá prakticky poraženému Dackovi, přijde jeho chvíle – podobně jako kdysi dávno Marsh, ani Sifa nepočítala s něčím tak prostým jako mečem. Když je plně soustředěna na dokončení seslání svého největšího kouzla,  Vaclav ji zezadu probodne. Za své hrdinství zaplatí životem, neboť těžce zraněná Sifa jej okamžitě sežehne magickým výbojem. Sifa se zoufale snaží posílit se z životní energie Vitu-Ghazi, ale Dack to nemá v úmyslu dopustit. Vrhne všechnu zbývající energii do jediného mocného výboje a konečně se vražedkyni pomstí.

Dackova vendetta je dokonána, ale jeho život nyní ztratil směr.

Theros

Z nudy je vytrhne zpráva, že Boroská legie získala zbraň, která by mohla narušit křehkou rovnováhu sil na Ravnice.  Dack se vloupe do Sluneční tvrze, aby jim zbraň sebral.  Bohužel ji ale nenajde dříve, než si jej všimne skupina andělů.  Raději, než by se prozradil, chňapne první věc, co má po ruce, a vyskočí oknem do ulic dole – kde zakrátko ztratí své pronásledovatele.

Nicméně, tato „náhodná akvizice“ se ukáže být mnohem mocnější, než čekal.  Promlouvá k němu a slibuje mu tajemství, která si sotva dokáže představit. Když použije psychometrii, zaplaví jej obrazy moci a prastaré, mocné bytosti –  ale není o nic chytřejší.  Pouze dvě věci jsou zřejmé – rukavice není kompletní, a její druhá polovina je někde jinde.

A tak jej jeho cesty vedou na svět jménem Theros….

 

Theroský příběh zatím stále vychází a neměl jsem se k němu možnost dostat, na shrnutí si tedy budete muset počkat.  Prozradím jen, že i zde Dack najde něco, co původně nehledal –  mocného protivníka s plány na ovládnutí celého světa  – entitu jménem Ashiok.

Doufám, že se vám toto krátké představení nejnovějšího přírůstku do karetní rodiny sférochodců líbilo.  Uvidíme se příště – nad rozborem flavoru Journey into Nyx a rozborem obrázků a flavorů Conspiracy

– Honza Adam

Můžete zanechat komentář, nebo trackback z vaší vlastí stránky.

5 komentářů k “Kdo je Dack Fayden?”

 1. Odin napsal:

  Nice! Zmena oproti Therosu rozhodne pomohla…

  • Honza Adam napsal:

   Doufam ze to neznamena,ze ty theroske byly spatne :), jen ze jich bylo moc…

   • Odin napsal:

    Spravne, islo iba o privelke mnozstvo, nie o kvalitu… Predsa len, tieto oblasti su v nasich koncinach relativne dobre zname, preto mi to prislo ako privela. Ale to ber ako sukromny nazor, nic viac 🙂

 2. cour napsal:

  super počtení. díky.

 3. Delfi napsal:

  Dobře se to četlo. Dík

Zanechte odpověď