Guilds of Ravnica – co nového u gild?

Milí kamarádi, spoiler kvůli technickým komplikacím zatím nemáme, ale přinášíme alespoň přehledový materiál o pozadí Guilds of Ravnica z brožurky z Fat Packu.  Jako vždy tam máme textíky, které se jinde neobjevily.

 

 

 

 

 

 

ATMOSFÉRA HOUSTNE

Ravnica je svět, který nemá v multivesmíru obdoby.  Je to jediné město, tak veliké, že pokrývá celý svět. Nekonečné klikatící se uličky vedou k širokým, oslnivým bulvárům. Vysoké zdobné věže se tyčí nad hlubokými zákoutími Podměstí.  Není v moci jediného člověka projít za život všechny jeho uličky, a nikdo neví, jak daleko se ve skutečnosti město rozprostírá. V každém jediném dlažebním kameni města a každém kousku skla z vitráží je vpletena magie. Dokonce i právo na Ravnice je zakotveno s pomocí magie. Ravnica je magická, a magie je Ravnicou.

Základ světa tvoří deset gild. Každá má svou identitu a účel v rámci společnosti, každá má své rasy a bytosti, svou specifickou subkulturu. Dějiny gildovního uspořádání jsou spletí válek, intrik a politických machinací, přelévajících se sem a tam v touze podmanit si celý svět. Před deseti tisíci lety došlo k skutečné desetistranné válce, která skončila až tehdy, kdy sférochodec Azor stvořil Guildpact, magickou dohodu, která zajistila már mezi gildami a definovala jejich role a povinnosti v infrastruktuře sféry.

Když byl ale před pár desítkami let Guildpact díky intrikám zničen a jeho moc se rozpustila, aktivovalo se  Azorovo záložní opatření a sférochodec Jace Beleren se stal Živoucím Guildpactem. Ale jelikož si mezisférické hrozby žádaly jeho pozornost a přítomnost, což nakonec vyústilo v jeho nedobrovolné uvěznění na Ixalanu, nebyl Živoucí Guildpact na Ravnice přítomen a sféra se mezitím musela postarat o sebe sama.

Na město padl chlad a mezi gildami začala klíčit nedůvěra. Nejenom, že jsou opět přesvědčeny, že ostatním jde jen o to, zmocnit se vlády nad světem pro sebe, ale vnitřní rozbroje v gildách samotných jsou na historickém maximu.

Co ale gildy netuší, je to, že polovina z nich je manipulována zevnitř. Gildovní vůdcové umírají, podzimním ovzduším se šíří fámy a lži, a všichni cítí, že se blíží něco velkého.

To bychom měli překlad úvodního textu. Níže pak následují překlady textíků k  jednotlivým gildám, jejich legendárním bytostem a chodcům, kteří v každé gildě reprezentují dva směry smýšlení, v podstatě dvě sub-frakce. flavory z obou verzí guildgatů, které až na Izzety vždy mají citace obou legend, a také můj komentář žlutou barvou. 

Mimochodem, dvě guildgaty pro každou gildu mají i další důvod. Mají ukazovat dva typy vstupů do gildy – jeden oficiální (ten vždy cituje aktuálního vůdce gildy) a jeden „backdoor“ (cituje vždy druhou „frakci“ v gildě), což se odráží i v jejich obrázcích. 

 

ROD DIMIR

Rod Dimir je ravnickým temným, ale veřejným tajemstvím. Populace ví, že existují, ale dělají, jako by tomu tak nebylo. Utajení je největší zbraní a obranou Rodu, a gilda se ukrývá dokonce i sama před sebou. Veřejně jsou Dimirové kurýři, vyšetřovatelé, reportéři médií, a archiváři – prostě průměrní občané. V soukromí jsou sítí informovaných a nedotknutelných špionů, vrahů a mentálních mágů, pracující v utajení, šířící informace a kradoucí myšlenky. Dimirští agenti nenechávají po sobě žádné stopy, ničí vzpomínky svědků na své zločiny a dokonce mažou i vlastní vzpomínky na provedené úkoly.

Dimirové jsou ravničtí superšpioni. Číhají ve stínech, hrají to na všechny strany a podněcují rozbroje, cílem je utajené a velmi střežené ovládnutí světa zpoza opony, mimo oči všech.  Roky a roky sledují, jak narůstá na Ravnice napětí, a ví, že pokud dostoupí kritického bodu, zažehne to obrovskou a nebezpečnou krizi. Pečlivě sledují ostatní a hodlají zajistit, aby nikdo nezískal nad nimi navrch.

 

LAZAV MNOHATVÁŘNÝ

Gildovní pán Rodu Dimir je geniální mág nadaný měňaveckými schopnostmi, u nějž se sbíhají všechny nitky pavučiny Rodu Dimir. Umí se proměnit v jakoukoli podobu, kterou jeho mise vyžaduje, a dokonale umí splynout s davem. Lazav nesnese myšlenku na to, že by Ravnicu měl ovládnout nějaký jiný intrikující megazloun, a v současnosti cítí, že se nad městem svírá ruka patřící ohromné moci.  Lazavovo nejniternější přání je zorganizovat převrat a zmocnit se vlády nad světem; a jeho aktuálně největší obavou to, že se bude muset spokojit s tím, že tomu někomu jinému zabrání.

„Každá gilda se bojí infiltrace. Nikdo to neví lépe než já – bych jsem totiž ve všech.“ -Lazav

ETRATA, UMLČOVATELKA

Etrata, the Silencer

Etrata je upírka a mistryně-vražedkyně. Je chladná, sofistikovaná, hrozivě schopná a naprosto nihilistická. Ravnica je jí úplně ukradená, a její gilda prakticky také. Dokonce jí nezáleží ani na tom, aby Dimirové měli moc – záleží jí jen na tom, aby byla tou nejlepší špionkou na světě.  Infiltruje ostatní gildy s neuvěřitelnou lehkostí a zabíjí, kohokoli je potřeba. Pro Etratu je Lazav ztělesněním minulé generace Dimirů. Věří, že si ukousl moc velké sousto, a snahou o to buď zorganizovat převrat, nebo mu naopak zabránit, přichází o flexibilitu a nadhled, který špion potřebuje.  Ví, že jednoho dne se Lazavovo jméno objeví na jejím hitlistu, a sama přemýšlí, jaké to bude, zabořit své špičáky do měňavce.

„Našel jsi toto místo jen proto, žes byl povolán. Modli se, ať prokážeš, že jsi hoden. “ -Etrata 

 

Hned první tu máme jedno z překvapení bloku, které už „proflákla“ Sinister Sabotage, když byla ukázaná proma. Dimirové, kteří hráli zápornou roli v obou Ravnicách, se nyní nacházejí v pozici, kdy se jejich pán musí postavit de facto na obranu Ravnicy, aby vůbec měl dále o co usilovat. Rozhodně zajímavý „plot twist“.

IZZETSKÁ LIGA

Izzetové jsou ravnickými vynálezci a inženýry. Jsou posedlí experimentováním, kombinuje se v nich ohromně kreativní intelekt bohužel s kriticky omezenou schopností udržet pozornost.  Před tisíciletími bylo Izzetům svěřen úkol řešit infrastrukturní projekty veřejného prospěchu (silnice, stoky, teplárny), ale postupem času začala převládat jejich nenasytná zvědavost. Ačkoli se pořád starají o to, co jim kdysi přidělili, nyní jsou gildou inovátorů: manové gejzíry, prostorové zlomy, superbouře, a aetherické stroje jsou nyní jejich každodenním chlebem.

Jak se Ravnica propadá do stále většího neklidu, Izzetové ještě zdvojnásobili svou frenetickou aktivitu, a pouštějí se do stále nebezpečnějších a nestálejších experimentů. Nyní se jejich úsilí upíná k jedinému cíli – konstrukci superzbraní. Jejich výsledky jsou zatím spíše až přehnaně překombinované a okaté, než zlověstné – to má ale sloužit jako jasné varování ostatním gildám,aby si s nimi příliš nezahrávali.

NIV-MIZZET

Niv-Mizzet, Parun

Niv-Mizzet je gildovním pánem Izzetu a zároveň parunem, signatářem originálního Guildpactu před 10 000 lety. Je to 15 000 let starý drak, marnivý, superinteligentní a stále více paranoidní.  Zatímco normálně je spíše odměřený a tajnůstkářský, nyní se paralelně s nárůstem neklidu na Ravnice soustředil až s manickou intenzitou na tajemný a soukromý výzkumný projekt. Niv-Mizzeta vždycky fascinovaly fyzikální zákony magie, a Ohňomysl již dlouho spekuloval, že existuje obrovská studnice dalšího vědění, která leží na dosah, ale přesto mimo jeho schopnosti. Pokud by se mu podařilo přijít na existenci Multivesmíru a vše s tím spojené, znamenalo by to vážné problémy pro sférochodce, včetně Rala Zarka, který svou podstatu již roky v rámci gildy skrývá.

„Včera jsem svou gildu nepoznával. Dnes vidím proč. Na zítřek musím být připraven.“ – Niv-Mizzet

RAL ZAREK

Ral, Izzet Viceroy

Ral Zarek je talentovaný bouřkomág, který vystoupal v rámci gildy Izzet až do nejvyšších pater. Je geniální, nepředvídatelný a odvážný – vše, čeho si Izzetové cení nejvíce.  Ale i přes všechny jeho úspěchy v sobě nosí hořkost zklamání – z dob Implicitního bludiště, kdy byl Živoucím Guildpactem ustanoven cizinec Jace Beleren, namísto něj.  Zatímco se Ral snažil přebít hořkost prací, zaměřil se na nové výzvy. Vynalezl zařízení, které dokáže zaznamenávat a stopovat sféroportace z a na Ravnicu, a mnoho svého času nyní věnoval výzkumu mezisférického transportu.

Ral má Ravnicu nade vše rád a udělal by cokoli, aby jeho domov ochránil. Skrze kontakty na přátele v jiných gildách začal nyní Ral mít pocit, že se na Ravnicu chystá něco hrozného a nebezpečného, co ohrožuje jeho domov způsobem, který ještě zcela nechápe.

Každá laboratoř pulzuje novými experimenty, všechny součástí Ralova ambiciózního projektu.

 

Jak už jsem psal minule, je nasnadě, zde se zkombinovala Mizzetova zvědavost a odtažitost od gildy, a Ralovy ambice.  V GRN prakticky nenajdete žádné elementalisty, weirdy a podobné – zato nemálo příkladů elektrické a bouřné magie, přesně parkety Rala Zareka.  Z hlediska kontinuity je ovšem znepokojivé, že Wizardi se snaží (nejen zde, ale například i na Command the Storm) vyvolat dojem, že Ral Zarek neví, že pracuje pro Bolase – což je v přímém rozporu s koncem Hour of Devastation, kdy si pro něj Bolas nechal poslat (skrz Tezzereta) .

Po zmizení Niv-Mizzeta Ral najednou shledal, že se stal vůdcem gildy. O tomto dnu snil, ale nemohl se zbavit dojmu, že je jen pěšcem v partii někoho jiného. (Command the Storm)

No uvidíme, jak se z tohoto budou snažit vybruslit. Pořád je tu možnost, že mu Bolas vymazal vzpomínky na něj samotného…aby jej v pravou chvíli aktivoval. 

BOROSKÁ LEGIE

Oděni v blyštivá brnění a fanatický zápal pro spravedlnost, vojáci Boroské legie svými zbraněmi míří na srdce zkorumpovanosti a bezpráví hlodající duši samotné Ravnicy.  Kombinace vojenské síly a zázemí pro vymahatelnost Borosům dovoluje usilovat o spravedlivou společnost a zdravé společenství pro všechy zúčastněné. V kasárnách všude po městě stojí připraveny zástupy statečných vojáků připravených postavit se dimirské infiltraci, izzetským technologickým hrozbám, či golgarijským hrůzám.

V současné atmosféře neklidu Boroská legie přesunula ohnisko své pozornoti od vymáhání dodržování zákonů k vymáhání skutečné spravedlnosti, a udržování jejích ideálů. Aurelia hrdě prohlašuje, že Borosové nikdy nezapomněli na skutečný účel, pro který byli kdysi založeni, a v současné atmosféře jsou Borosové zaměstnáni vývojem jako nikdy předtím.  Vnímají dvě základní ohrožení své existence: obvyklé vojenské úklady a pak hrozbu infiltrace.  Chystají se na to ale stejně, jako obvykle: tím, že se snaží být ještě silnějším vojskem.

 

TAJIC, OSTŘÍ LEGIE

Gildovní mág Tajic je nejvýše postaveným členem Legie, který není anděl, a spolupracoval vždy velmi těsně s Aurelií. Nicméně, není s ní poslední dobou v dokonalé shodě, a zejména poslední vývoj na Ravnice je od sebe vzdaluje čím dál více. Tajic věří v ideu míru mezi gildami, ale po krátké spolupráci s Teysou Karlov, která vyústila v jeho uvěznění, je Tajic přesvědčen o tom, že skutečného míru nelze dosáhnout, pokud gildovním pánům na dodržování zákonů nezáleží. Aurelia sice rychle zařídila Tajicovo propuštění, ale jejich vzájemné vztahy se silně zkomplikovaly.

„Je naší povinností chránit ty, co si to zaslouží. Ale ostatní gildy nikdy neprokázaly, že jsou naší ochrany hodny.“ -Tajic

Tak Tajica celkem chápu, poté, co si prošel ohledně Teysy a Obzedatu, je jeho hořkost akceptovatelná. Trochu doufám, že za tím bude i něco více, až Obzedat s Tajicem něco provedl, než jej pustil. Když byl zveřejněn jeho obrázek, opravdu to vypadalo (meč, deka přes rameno), že by se kolem něj mohla motat nějaká duchařská magie…

AURELIA, ZTĚLESNĚNÁ SPRAVEDLNOST 

Aurelia, původně jedna z andělských vojevůdkyň, je už nějakou dobu vůdkyní Borosu, a dlouho vyznávala bojovnou a na přesvědčení založenou filozofii. Ale v poslední době se její přístup změnil – částečně i díky její interakci s Gideonem Jurou. Její pozornost se přesunula na prosté občany, kteří se ocitali nikoli z vlastní viny uprostřed bojů mezi gildami a trpěli. Aurelii došlo, že Borosy by mělo pohánět něco více, něco ušlechtilejšího, než jen přesvědčení. Spravedlnost. Skutečná spravedlnost. Nikoli jen vymáhání existujících zákonů (s tím ať se poperou Azoriané), ale nastolení spravedlivých, rovných a účastných vztahů mezi všemi obyvateli Ravnicy.

„Čím více se důvěra hroutí, tím spíše a častěji musíme otevírat brány.“ -Aurelia

Tohle se přiznám, že je pro mne druhé překvapení, na úrovni Dimiru. Podle toho, jak se Aurelia projevovala, jsem předpokládal, že pro Bolase bude zmanipulovat její simplistické uvažování  (a tím celý Boros) ke svým účelům jako sebrat dítěti bonbón. Wizardi se jí ale naopak rozhodli posunout do racionálnější, spravedlivější a milosrdnější roviny.  Což o to, proč ne, ale pro nás veterány to opět redukuje možnost, že by Wizardi vydali Feather (Pírko), hrdinku původního bloku a pozdější gildovní paní Borosu pod jménem Vinrenn, kterou Aurelia svrhla a nechala uvěznit. Ano, pořád je tu možnost, že se Aurelia v rámci boje proti Bolasovi šlechetně obětuje a někdo to po ní bude muset převzít, ale přesně v této roli už se Pírko ocitla na konci příběhu původní Ravnicy po smrti Razie. Tak uvidíme. 

 

SELESNYJSKÁ KONKLÁVA

Jako životem kypící zahrada, pečlivě opečovávaná a nadmíru úrodná, společenství Selesnyjské konklávy jsou harmonickou jednotou přírody a civilizace. V pevných a soudržných vernadi  – enklávách sjednocených vůlí Světoduše (zprostředkované jejich dryádami-vůdkyněmi)- sní členové Konklávy o sjednocení celé Ravnicy do harmonického svazku.

V dlouhodobé perspektivě se u Konklávy nic moc nezměnilo.  Ravnica má problémy, ale Ravnica měla problémy vždycky.  Živoucí Guildpact není přítomen, ale i Guildpact nebyl, pak byl, a zase nebyl.  Největším nebezpečím pro mír na Ravnice byly vždy v očích Konklávy ambice ostatních gild. V současné neklidné době hledá mír a pokoj v Konklávě stále více a více lidí, a jejich řady se rozrůstají. Fámy a zvěsti o blížící se zkáze činí selesnyjský příslib harmonické společnosti lákavější a lákavější.  Ale Selesnyjská konkláva není naivní. Jsou si velmi dobře vědomi toho, že ambice ostatních gild povedou k násilí.  A snaží se být na násilí připraveni, až to vypukne.  Ze svých početných zástupů tak staví armádu.

EMMARA TANDRIS

Emmara, Soul of the Accord

Emmara je schopná a diplomatická vůdkyně v řadách Konklávy. Jako Jaceova přítelkyně dobře vnímá to, že je prakticky v nemožné a nezáviděníhodné pozici; a že žádný smrtelník nemůže unést břímě zodpovědnosti, které mu bylo na ramena vloženo. Emmara věří, že svět potřebuje za Živoucí Guildpact náhradu, a pracuje na přesvědčování ostatních gildovních vůdců, aby se sešli k diskusi nad mírovou dohodou.

„Ponecháváme naše zahrady otevřené, aby se každý mohl kochat jejich divy, ale strážené, aby každý mohl užívat míru.“ -Emmara 

Emmara 🙂 Jaceova přítelkyně až (nenaplněná) láska v Agentech lsti, elfí léčitelka. Důležitá role v RtR bloku, kde z ní v příběhu udělali elementalistku (navíc k léčitelství), aby pak v Dragon’s Maze udělali jeden z největších novodobých design fuck-upů, kdy její původní kartu dělající elementály (které má dokonce i v obrázku) prohodili s jinou, a zatímco Emmara Tandris skončila jako nepochopitelná sedmimanová 5/7 preventující zranění vašim tokenům, její původní design se stal jednou z nejhranějších karet sady, a.k.a. jelenem v křoví. 

Nyní tedy Emmara je navíc ještě diplomatka s důležitou rolí v gildě (v čemž jí mimochodem asi pomohla i její role v závodu Implicitním bludištěm). Léčitelství ovšem přišlo zkrátka. 

TROSTANI NESOULADNÉ

Trostani Discordant

Stvořeny splynutím tří původně samostatných oddaných dryád hledajících způsob,  jak se dorozumět s mlčící Mat’Selesnyou, Trostani mají tři osobnosti, které za normálních okolností fungují v naprostém souladu.  Jsou to Řád, Život a Soulad, každá z nich ztělesňující část selesnyjského ideálu.  V současné krizi jsou ovšem Řád a Život navzájem v rozepři, která nemá v jejich historii obdoby. Řád argumentuje ve prospěch mírové smlouvy s ostatními gildami, zatímco Život se chce zaměřit směrem dovnitř do gildy a budovat její moc. Soulad pak zůstává naprosto – a tajemně – mlčenlivá. Prakticky to znamená, že navenek  jsou Trostani téměř totálně paralyzovány, a jejich role v současném dění se stále zmenšuje.

„Kdo překročí tento práh, je naším nejváženějším přítelem. Kdo jej překročí podruhé, naším nejnenáviděnějším nepřítelem.“ -Trostani 

Za mne naprosto geniální využití podzimní tematiky v souvislosti se specifickou postavou. Jak ukázat, že dryády, normálně kvetoucí, zelené, kypící životem, jsou na tom špatně? Ukázat je v podzimní verzi, listí opadávající, dřevo olezlé a ošuntělé. 

 

ROJ GOLGARI

Golgari jsou pragmatiční, rozumní a nadevše se nebojí skutečnost spojených s koloběhem života a smrti.  Jsou gildou s dlouhodobým pohledem na existenci. Všechno se nakonec rozpadne, shnije a ztrouchniví, a z rozkladu zase vznikne nový život. Jejich gilda zodpovídá za ravnické zemědělství a odpadové hospodářství, sbírají zbytky seshora a pěstují na nich potravu pro celý svět. Ostatní gildy se na Roj dívaly dlouho s opovržením, ale čas pro Království rozkladu nyní nadešel, a členové Golgari již nejsou sluhy těch nahoře.

Sférochodkyně Vraska touží Golgari proměnit. S pomocí nedávno objevených zombií tzv. Bývalých, uložených hluboko v mauzoleu z dob ještě před Guidpactem, sloužících jako pracovní síla, má v úmyslu zásadně změnit životní podmínky své gildy. Přeje si v Podzemní říši vytvořit společenství, kterému již nadále nebudou dominovat elfové, a kde budou například kraulové uznáváni jako rovnocenní a hodnotní členové Golgari. Podměstí vidí jako bohaté, překrásné království strašidelného půvabu, dvůr zdobený jemným pavoučím hedvábím a blyštící se stěny jeskyní.

Současné rozepře a napětí na povrchu Ravnicy jen posílily golgarijský instinkt schovat se hloub do podzemí a bouři přečkat. Mají dostatek jídla na to, aby přežili déle, než kterákoli jiná gilda  – proč se tedy starat o chaos nad jejich hlavami? Pro Golgari jsou jediní, které stojí za to chránit a bát se o ně, jejich vlastní.

Tady také vidím maličký retcon. Golgari se skutečně starají o zásobování jídlem, ale nejen pro vegetariány. Houbové a rostlinné plantáže existovaly vždy, ale minimálně ve staré Ravnice Golgari provozovali i lov a pod jejich kontrolou fungovala jatka. Koneckonců, i Jarad byl původním povoláním  (kromě lovce odměn) především vrchní lovčí ve službách Sester a velekněžky, své sestry Savry.

 

IZONI TISÍCIOKÁ

Izoni, Thousand-Eyed

Izoni je mocná šamanka z rodu devkarinských elfů, která si svou pozici v gildě užívá. Golgarijští elfové dominují gildě, a Izoni je se svým postavením velmi spokojena. Má schopnost ovládat pavouky. Kdekoli kráčí, zdá se, jako by bez námahy klouzala nad hnilobou, a svou magii využívá proti těm, kdo by se jí pokoušeli upřít její autoritu.

„Jarad byl přítel Devkarinů. Nyní se plížíme zanedbanými tunely a přáteli jsou nám jen ti, jimiž se to zde hemží.“ – Izoni

Tady je snad jediný případ, kdy medailonek neodpovídá ostatnímu popisu situace, a vlastně ani citace z guildgate. Izoni je očividně popisována ještě před Vrasčiným nástupem k moci, než byli Devkarinové odstaveni od moci a odsunuti tam, kam dříve odsouvali jiné. Jinak je zajímavé, že Izoni je určitým flavorovým kývnutím na původní postavu Jarada vod Savo v původním Ravnica bloku. Ovládání hmyzu (nejen pavouků, ale obecně) bylo mimo další schopnosti jeho doménou, a jedním z rozhodujících faktorů, proč se podařilo porazit Szadka na slavnosti Dekamilénia.

VRASKA

Vraska, Golgari Queen

Vraska je šampionkou utlačovaných, ochotná udělat cokoli, aby Golgari pozvedla z jejich opovrhovaného statusu a zajistila jim prosperitu.

Před pár měsíci ji kontaktoval Nicol Bolas a nabídl jí životní nabídku: získá pro něj Nesmrtelné slunce z Ixalanu výměnou za šanci zabít Jarada a stanout v čele gildy. Vraska přijala. Na Ixalanu nicméně potkala Jace Belerena – Źivoucí Guildpact a sférochodce – a díky němu zjistila, jaké plány má Nicol Bolas s Ravnicou a co se na ni chystá vypustit. Vraska požádala Jace, aby zamaskoval její vzpomínky na něj a Bolasovy plány, odhodlaná působit jako nevědoucí spící agentka, dokud nenadejde správný moment a Jace jí vzpomínky nevrátí, aby se mohla Nicolovi Bolasovi pomstít za jeho úklady proti jejímu světu.

Nyní, bez vzpomínek na to, co se skutečně na Ixalanu odehrálo, se Vraska vrátila, osvobodila gildu od tyranie gildovního pána a stanula v čele utlačovaných Golgari. Jako královna nyní má v plánu  zajistit novou éru prosperity v jejím panství, Podzemní říši, zaměřit svou pozornost dovnitř gildy a zajistit tak její přežití.

„Zavřete brány. V Podzemní říši přečkáme přicházející zkázu.“ – Vraska

Vraska 🙂 K ní se asi víc dodat nedá. Držíme palce. Je škoda, že cenou za její místo na světě musel zaplatit Jarad, ale ruku na srdce, Jarad z RtR měl s původní parádní postavou z původního Ravnica bloku společné už jen jméno.  Mimochodem, je už druhou kartou, která má v titulu „královna Golgari“.  Akorát ta první nebyla Golgari Queen, ale Queen of the Golgari, a v reálu jí byla poměrně krátce. 

 

 

 

A to je pro dnešek všechno! Na shledanou přáští týden, snad u spoileru, nebo také možná ne 🙂 Uvidíme.

– Honza Adam

Můžete zanechat komentář, nebo trackback z vaší vlastí stránky.

4 komentáře k “Guilds of Ravnica – co nového u gild?”

 1. Odin napsal:

  Vdaka za clanok, som sa obaval, ci sa nieco stalo po takom dlhom odmlcani sa.

  Ad Aurelia a Vinrenn: ocakavam jej navrat, kedze na Ravnice bude kazda ruka dobra. Vinrenn by mohla sluzit ako sprostredkovatel medzi zivymi a duchmi a mohli by tak vyriesit problem s retconom Agyremu.

 2. MJM napsal:

  Díky fíky za materiály, ke kterým se člověk běžně nedostane!
  Ta změna s Ralem, který neví o Bolasovi, mi přijde fakt zvláštní a neodůvodněná – nikdo, kdo sleduje příběh aspoň od Battle for Zendikar na to přece nemůže skočit.

  Osobní poznámka: Pro potřeby rozmýšlené povídky jsem si Etratin přídomek přeložil jako „Utišitelka“. Přijde mi to takové stylově romantičtější;-)

Zanechte odpověď