Commander 2013 – flavorová hostina

Milí kamarádi, končí nám listopad a s ním i má série článků o Commander 2013.  Minule jsme se zabývali obrázky, dnes přišly konečně na řadu flavor texty.  Co vše nám Wizardi ukryli a čeho jste si možná nevšimli? Čtěte a dozvíte se!

 

 

 

 

 

 

Opět pár čísel…

Zrekapitulujme si, podobně jako minule, fakta.  V Commanderu 2013 vyšlo 51 zbrusu nových karet.  Z nich mělo pouze 24 místo na flavor text.  Z ostatních karet zde máme celkem 21 nových flavortextů, občas spojených s novými obrázky.  A nakonec šest textů, které nejsou nové, ale přesto stojí za pozornost.  To nám dává shodou okolností přesně 51 flavortextů 🙂

Minule jsem zde zmiňoval, jak jsou tyto produkty (a jejich nové ilustrace či flavory) vhodné ke znovunavštívení a „update“ situace na některých světech.  Co se obrázků týká, zůstala tato možnost z větší části nevyužita. Dočkáme se zadostiučinění aspoň zde?

Planeswalkers Pantheon by Cryptcrawler

 

Sférochodecké postřehy

V současnosti si asi již nelze představit sadu, ve které by chyběly přímé citáty zainteresovaných chodců. Koneckonců, i Theros má minimálně dvě přímé citace Xenaga a jednou nás obdaroval/a/o i Ashiok.   Na počet nových „hlášek“ vede se dvěmi Liliana Vess, po jedné zde mají Garruk, Jace, Tezzeret, Gideon, Tamiyo a Sorin.

„Dělej, co zamýšlím, ne, co dělám.“—Jace Beleren  (Control Magic)

„Skutečné bohatství v labyrintech mysli k nalezení jest.“—Tamiyo, Měsíční vědma (Prosperity)

„Velký bojovník studuje mnoho různých disciplín a bere si z každé to nejlepší. „—Gideon Jura (Serene Master)

„Lovci se krmí strachem své kořisti.“—Garruk, Hlas divočiny (Curse of Predation)

„Dokud tahám za nitky, budeš tančit.“—Tezzeret (Curse of Inertia)

„Tak jako s jakoukoli zlovolnou bytotí,  trik spočívá v tom vědět, jak dlouho si její služby můžeš dovolit.“—Liliana Vess (Baleful Force)

„Lépe k smrti vyhladovět než se k smrti unudit.“—Liliana Vess (Famine)

„Existují temná, prastará umění, která fascinují dokonce i mne.“—Sorin Markov (Ophiomancer)

Co se zde dozvíme? Za prvé, Liliana začíná v oblasti silně sarkastických textů konkurovat Chandře a jejímu předobrazu Jaye Ballard.  Vzpomeňme třeba na Duress („Neboj, nepřipravím tě o všechna tajemství. Jen to nejcennější.“ nebo Mind Rot „Ale to je mi škoda. Asi sis to měl zapsat.“). Garruk a Gideon bohužel nedostali nic víc než obecné řeči typické pro danou barvu.  Jace, Tamiyo i Tezzeret ukazují dvě tváře modré – moudrou a manipulativní.  Tezzeretův citát je možným odkazem na dvojí „nitky“ v Magicu, které svou funkcí přesně odpovídají kletbě – Hidden Strings a Puppet Strings.

Ze Sorina mluví opět jeho dlouhý věk a zkušenosti – a lehká sebestřednost.  Srovnejte jeho zendikarský citát z Day of Judgment:       „Viděl jsem celé světy srovnané se zemí a proměněné v prach. Ten pohled nepřinášel žádnou radost, ani srdci tak temnému, jako je to moje. “

 

Velitelské střípky

Z patnácti generálů se dostalo na flavortext u osmi.  U Mayael, Sharuum a Thraximundara se jedná o opakování z  jejich původního vydání,  Rubinia a Sek’Kuar mají flavortexty nové, a z nových kousků se vešel pouze Gahijimu, Roonovi a Nekusarovi.

 

Něco starého, něco nového…

„Oči Animy jsou slepé ke všemu kromě největších pravd.“ (Mayael the Anima)

Aby se mu dostalo audience u hegemonky, musí jí poutník přinést hádanku, kterou ještě neslyšela. (Sharuum)

Jeho jméno znamená „ten, jenž barví svět na rudo.“ (Thraximundar)

Rubinia dále posiluje teorii o popletení Soulsinger – Soulsinger, zcela v souladu se svým obrázkem:

„Chop se brku a ucítíš, jak runami proudí tvůj budoucí osud.“

Sek’Kuar se ohlíží zpět na svou původní verzi.

Karplusanské legendy vyprávějí o orkovi tak krutém, že v hněvu upálil své vlastní následovníky na hranici – ale tak uctívaném, že znovu vstali z popela, aby mu sloužili.

Orkové věří, že Sek’Kuar stále žije v Karplusanském pohoří, sbírá svou armádu, touží po pomstě.

Nekusarův flavortext je v podstatě jen kratší verzí jeho příběhu,  a Gahiji s Roonem mají své textyaž příliš svázané s funkcí karty.

Umí vybičovat divokost i v té nejlaskavější duši. (Gahiji)

„Čas a prostor jsou jen další bojiště čekající na ovládnutí.“ (Roon)

Nepřátelé krále-licha přemýšleli, jestli jeho brutální smrt a nepřirozené znovuzrození nebylo po celou dobu jeho plánem. (Nekusar)

 

Pusťte nás ke slovu!

Mimoto dostali někteří prostor k vyjádření  i na jiných kartách.  Reprintovaná Mayael na nové kartě, zatímco noví Nekusar a Sydri pro změnu na reprintech.

„Hleďte, země sama pozvedá oltář nadvládě přírody.“—Mayael,  Anima (Restore)

„Nebojím se temnoty, ale nudných odstínů šedi.“—Sydri, geniální galvanička (Wash Out)

„Daň  za tvůj odpor bude vymáhána na tvé mysli.“—Nekusar, Ničitel myslí (Propaganda)

A ke slovu se dostaly i některé další legendy – Isperia dokonale dokresluje mistrovské dílo nového Skyscribingu, a Prastarý drak Dromar komentuje s arogancí sobě vlastní svůj vlastní  Charm.

„Všechny mraky by měly být takto organizovány.“—Isperia (Skyscribing)

„Moudrost se dá shrnout do dvou pravidel: Ovládni, co můžeš. Co nemůžeš ovládnout, zlikviduj.“—Dromar, zvaný Zapuzující (Dromar’s Charm)

Dromar's Charm

 

Moudra z lesů, vod a hájů (a bažin…)

Pár z karet se přímo nabízelo k  poučným a filozofickým (a občas opět trestuhodně obecným)  zamyšlením.  Wizardi nezaváhali, a tak se nám dostává dalších mouder o civilizaci, lidské povaze a bojové taktice.

Co je kousek duše ve srovnání s nepředstavitelným bohatstvím? (Greed)

„Neumíš si představit, číma očima se možná budeš dívat na svět zítra.“—Aerona, starší druidského řádu (Reincarnation)

Ve válce jsou ti nejlepší velitelé otevřeni každé taktice. (Blood Rites)

„Jak tenoučká je slupka civilizovanosti! Pouhá troška paniky ji kompletně odplaví. „- strážný Erdrud z An Karrasu (Widespread Panic)

A má oblíbená, zejména ve spojení s obrázkem a historií honů na čarodějnice…

Obvinění se šířila jako hladové plameny. (Witch Hunt)

Život ve středověku nebyl žádný med, a pokud se do toho ještě připlete magie…

Od té katastrofy se přeživší dívali již navždy na hvězdami posetou oblohu se strachem v srdci. (Starstorm)

Nic není odpornějšího než šváb – kromě švába a všech jeho přátel. (Endless Cockroaches)

„Těžko uzavřít do karantény mor, který se pohybuje s mraky.“— Esara, zkušená léčitelka (Toxic Deluge)

 

 

Odkazy na reálný svět a „čtvrtá zeď“

Commander 2013 přinesl hned několik reprintů z Portal: Three Kingdoms, sady inspirované skutečnou historickou epochou v Číně.  Za pozornost stojí zejména dvě karty vztahující se k Bitvě u Rudých útesů, kde byly síly království Wei pod vedením Cao Caa poraženy spojenými silami Sun Quana z Wu a Liu Beie ze Shu.  Výraznou roli zde hráli také Sunovi stratégové Zhou Yu a Lu Su, společně se Zhuge Liangem zvaným Kongming, či „spící drak“.

U Rudých útesů napsali Kongming a Zhou Yu každý svůj plán na poražení Wei na dlaň své ruky.  Usmáli se, když oba dva odhalili totéž slovo, „Oheň.“ (Brilliant Plan)

Tento text se zakládá na skutečné události – Wei byli opravdu poraženi z části díky zápalným lodím (ne zcela nepodobně bitvě o Královo přístaviště mezi Stannisem Baratheonem a Lannistery ve Hře o trůny)

Kongming a Lu Su přiměli trikem weiské vojsko vystřílet přes 100 000 šípů, aby je později využili proti nim u Rudých útesů. (Borrowing 100,000 Arrows)

Zatímco toto „vypůjčení“ šípů díky lodím se slaměnými panáky je zcela uměleckým výmyslem Luo Guanzhonga, autora Romance Tří Království.

Posledním v této kategorii je také flavortext, který není v žádném případě nový. Jedná se o Deep Analysis.

This specimen seems to be broken.“ –  „Tento exemplář se  zdá být rozbitým.“

Deep AnalysisMasticore

Vtip je v obrázku a slovu „broken“, které je nám Magicářům známo v úplně jiném významu.  Na obrázku je totiž původní Masticore, svého času opravdu jedna z  nejvíce „broken“ karet v historii Magicu.   Celý text tak probourává příslovečnou „čtvrtou zeď“, koncept nehmotné bariéry mezi jevištěm a hledištěm, mezi autory a konzumenty.  Není to ale poprvé, co se tomu v Magicu stalo – a pro další příklady nemusíme sahat ani daleko do historie.

Jiskromág vzkříkl k nebesům, povolávaje hněv bouří jeho mládí. K jeho překvapení mu obloha odpověděla s mocnou silou, o které si myslel, že ji již nikdy více nespatří. (Lightning Bolt z M10)

To, že znovu spatříme normálně vydaný Bolt, jsme si opravdu v té době nikdo už nemysleli.

„Divočina se mění, ale i ona má pár svých stálic.“
-Garruk, Hlas Divočiny (
Giant Spider z M12)

A zde pro změnu odkaz na fakt, že v M12 byl Giant Spider poslední „přeživší“  z karet, která do té doby vyšla v KAŽDÉ základní sadě od počátku Magicu.  Teprve M13 neobsahovala z těchto karet žádnou.

 

Laughing Hyena

 

A nějaký ten vtípek…

…samozřejmě nesmí na závěr chybět.  Zde dobře poslouží reprinty:

Když se rebelům nedařilo dostat se do hradu, aby zabili Lalora Tvrdohlavého,  zvolili poněkud více „vnitřní“ přístup, aby se falešného krále zbavili. (Fiery Justice)

Lord Rondor dorazil se šedesáti bojovými slony, deseti katapulty a dvěma sty jeho nejlepších lučištníků. Pak spatřil bojiště… (Crawlspace)

„Nechť se tvá očekávání nikdy nesplní.“Scriptus Fleen, flektomant (Wild Ricochet – technicky vzato ne nový, vyšel již v MM)

Honorable mention patří oxymoronickému „Nekonečně bezmocný.“ z Darksteel Mutation.

A zlatým hřebem je  slovní hříčka z Reckless Spite, před kterou jsem nakonec potupně sklonil hlavu, protože  mne opravdu překlad do češtiny se zachováním významu nenapadl.

The end is justified in being mean. Or something like that.  – tedy Konec opodstatňuje to, že bude špatný. Nebo tak něco. 

Což je narážka na známé rčení „účel světí prostředky“, v angličtině „the end justifies  the means“.

 

Zhodnocení

Osobně mne flavortexty potěšily více než obrázky, i když ani tady se nemohu ubránit pocitu promarněné příležitosti ve více než pár případech  –  například  nový flavor pro více reprintovaných legend,  a přílišná obecnost některých z nich, která jde ale ruku v ruce s minule diskutovaným kreativním směrováním celého produktu. Doufejme, že si flavorové žně užijeme  zase v Born of the Gods.

…a bonus na závěr!

Celá pětice článků byla věnována Commanderu 2013. V recenzních článcích jsem slíbil, že pokud se mi podaří zorganizovat herní seanci, pokusím se balíčky posoudit i z tohoto hlediska. A tak se i stalo. Ve 4 lidech padl Černý Petr na nayský balíček, střetly se tak Bant s Derevi, Grixis s Jelevou, Jund se Shattergang Brothers a Esper s Olorem (ve směru hodinových ručiček)

Hru bohužel ovlivnilo již zpočátku to, že se Jundu podařilo na stůl dostat jak Bráchy, tak Ophiomancera, který každý upkeep vytváří token hada, pokud žádný nemáte. , čímž se mu poměrně dobře dařilo držet prakticky všem čistý stůl.  Esperu to bylo celkem jedno, vesele si přidával Olorem v command zóně životy, já s Bantem jsem prostě vracel Derevi z command zóny její schopností, trpěl hlavně Grixis s málo bytostmi obecně.  Nicméně Grixisu se podařilo protlačit Spiteful Visions a nastavit tak všem ve hře hodiny na odpočet (opět to nevadilo pouze Olorovi, který si tak efektivně přestal přidávat životy). Útočit se tak dařilo pouze mně a Jundu, který své kombo doplňoval o další bytosti.  První pokus Grixisu o zahrání Nekusara (který by znamenal díky Visions pro něj každé kolo 3 karty a 3 životy dolů, ale pro ostatní 3 karty a 6 životů dolů) neprošel, a životy všech se povážlivě redukovaly pod 15.  Po stole se rozběhlo asi 5 kleteb. Esper stabilizoval situaci proti Bratrům pomocí Myr Battlesphere, která mu dala dost tokenů na obětování.  Nakonec se asi po 45 minutách hry podařilo Grixisu vrátit a protlačit Nekusara na stůl. Využil jsem situace a donutil zatapovaný Jund, aktuálně na 12 životech, líznout instantně modrým Zenitem 5 karet, což jej připravilo o 10 životů a trigger Visions v jeho draw stepu jej dorazil. Útok Esperu, který spadl po draw stepu na 7 životů, jsem zablokoval Phantom Nantukem a Derevi. Ve svém kole jsem spadl na 12, Control Magicem ovládl Nekusara a vysázel na stůl skoro všechny bytosti, které mi v ruce zbyly. Celou dobu za kratší konec provazu tahající Grixis, který spadl díky mému ovládnutí Nekusara na 2 životy, to přestalo bavit a ukončil hru Molten Disaster za 9, která mne nechala coby posledního přeživšího.

Osobní dojmy ze hry jen potvrdily můj dojem z Jundu pod vedením Shattergang Brothers jako prakticky nejkompetitivnějšího balíčku, který byl schopen na dlouhou dobu zamknout situaci na stole.  Potvrdila se krása mezihráčských interakcí, pro kterou byly tyto balíčky stavěny – svého největšího soupeře jsem vlastně zabil díky grixiským kartám na stole prostřednictvím modrého Zenitu – kouzla, které k tomu a priori není vůbec určeno.  Derevi je se svým instantním vracením a dodatečnou schopností neuvěřitelně silným generálem.  Grixiské „hodiny“ v podobě Spiteful Visions také hodně napomohly celkovému urychlení hry.  Zážitek to byl výborný.

 

Těším se s vámi na viděnou nad příštím Almanachem!

– Honza Adam

 

Můžete zanechat komentář, nebo trackback z vaší vlastí stránky.

Zanechte odpověď